Грејање

С Википедије, слободне енциклопедије

Грејање је процес у коме физички систем прима топлоту (термичку енергију). По Другом закону термодинамике термичка енергија се увек преноси са топлијег на хладније тело, никад обрнуто. I то је могуће остварити на три начина:

  • кондукција - директан контакт два физичка тела
  • конвекција - подразумева постојање флуида који се загрева кондукцијом а затим долази до других тела које опет загрева кондукцијом. Пример: пећ загрева ваздух који струјањем долази до других тела у простору и преноси топлоту на њих кондукцијом.
  • радијација (зрачење) Зрачењем се преноси топлота између два удаљена тела без посредства медијума.

Термотехника је грана технике која се бави појавама и поступцима грејања тела. У том смислу, грејати значи неком телу повећавати унутрашњу енергију довођењем енергије, што се манифестује повећањем његове температуре.

Грејање је процес подизања температуре у неком простору ради стварање услова за дужи боравак људи или животиња у њему.

За потребе грејања у пракси се користи низ различитих термотехничких уређаја и система.

Посебно значајни су системи даљинског грејања где се термичка енергија преноси из једног центра од једног извора топлоте на велики број удаљених тела - домаћинстава или производних погона. То су најчешће системи топлификације и гасификације.