Хомологација

С Википедије, слободне енциклопедије

Хомологација је процес утврђивања да је нешто нечему одговарајуће односно сагласно. Сама реч хомологација води порекло из латинског језика, а код нас је преузета француска реч франц. la homologation, што значи потврђивање или утврђивање да ли је нешто нечему сагласно или одговарајуће. На англосаксонском говорном подручју уместо речи хомологација користи се реч енгл. approval која има исто значење.

Хомологација се обично користи у контексту моторних возила, тј. аутомобила. Хомологација моторних возила, односно опреме и делова возила, представља поступак оцењивања и потврђивања да ли одређено возило у целини, или неки његов део или опрема, одговарају захтевима ЕЦЕ правилника, односно ЕЕЦ директива.

При хомологацији возила, односно делова и опреме возила, испитују се и потврђују се уређаји битни безбедност возила, као и уређаји од којих зависи еколошки квалитет возила: у такве спадају уређаји битни за активну безбедност возила (кочнице, управљачки механизам, светла, сигнални уређају, пнеуматици и сл), за пасивну безбедност возила (сигурносни појасеви, седишта за децу, унутрашња опрема, противпожарна заштита и сл.), за општу безбедност возила (заштита од неовлашћене употребе и сл.) и за еколошки квалитет возила (токсична издувна емисија, бука, радиофреквенцијске сметње и сл.)