EDGE

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu

EDGE (engl. Enhanced Data Rates for GSM Evolution) je nova tehnologija koja omogućava operaterima mobilne telefonije da koriste postojeće GSM frekvencijske opsege (900, 1800, 1900 MHz) za pružanje multimedijalnih usluga na bazi IP-a brzinama do 384 kb/s. Cilj ove tehnologije je povećanje brzine prenosa i kapaciteta sistema i omogućavanje novih aplikacija. EDGE tehnologija koristi 8-PSK (engl. 8-Phase Shift Keying) modulaciju, koja pruža veću bitsku brzinu. Ova modulacija, kao što joj i ime kaže, ima 8 faznih stanja. Jednim faznim stanjem (jednim simbolom) moguće je predstaviti 3 bita, što znači da je bitska brzina po radio interfejsu 3 puta veća od brzine simbola. Bitska brzina po jednom vremenskom odsečku je 69,2 kb/s, što je 3 puta više nego kod sistema za mobilne komunikacije (22,8 kb/s).

Mana ove vrste modulacije je to što je dosta kompleksnija od drugih (od GMSK, na primer, koja se koristi u GPRS i GSM), a manje je otporna na uticaj šuma i ostalih smetnji. Pod lošim uslovima prostiranja to može dovesti do većih grešaka na prijemu. Zato se primenjuje kodovanje koje uvodi dodatne bitove za korekciju grešaka. Još jedno poboljšanje kod EDGE sistema je načinjeno u smislu mogućnosti da se paket koji zbog raznih smetnji nije bio dekodovan kako treba ponovo pošalje koristeći drugu, pogodniju, kodnu šemu.

EDGE može biti uveden na dva načina: kao nadogradnja GPRS sistema, koji na postojeću GSM mrežu dodaje paketsku komutaciju, i kao nadogradnja sistema baziranog na komutaciji kanala.

Kada se uvodi kao nadogradnja GPRS sistema, potrebno je izvršiti hardverske izmene u radio delu (baznim stanicama i njihovim kontrolerima). Bazne stanice moraju imati novu primopredajnu opremu koja podržava EDGE modulaciju i novi softver koji će omogućiti odgovarajući protokol za prenos paketa podataka. Dakle, nakon uvođenja EDGE tehnologije, ćelije imaju dva tipa primopredajnika: standardni GSM primopredajnik i EDGE primopredajnik. Takođe je potrebno i izvesno replaniranje mreže (snaga, pokrivenost, raspodela frekvencija, upravljanje GSM kanalima) i određene softverske izmene u preostalom delu mreže izuzimajući servisni čvor i ulazni čvor.

Kod EDGE sistema jedan vremenski kanal može podržati više korisnika što omogućava veći kapacitet saobraćaja za servise govora i servise podataka. Takođe, lakše je istovremeno prisustvo saobraćaja na bazi komutacije kola i na bazi komutacije paketa. Postoje 4 tipa kanala:

  1. kanal za GSM govor i GSM kanalno komutirane podatke
  2. kanal za GPRS paketske podatke
  3. kanal za GSM govor, podatke koji se prenose komutacijom kanala i poboljšanom komutacijom kanala
  4. kanal za EDGE paketske podatke (EGPRS) koji dozvoljava simultano mešanje GPRS i EDGE korisnika

Za EDGE se koriste novi mobilni terminali, dizajnirani tako da mogu slati i primati EDGE modulisane informacije. Postoje dve klase mobilnih terminala za EDGE:

  • mobilni terminali koji koriste GMSK (engl. Gaussian Minimum Shift Keying) modulaciju za aplink, a 8-PSK modulaciju za daunlink. Bitske brzine za aplink su ograničene na one koje pruža GPRS tehnologija, a bitske brzine koje dozvoljava EDGE biće dostupne na daulinku
  • mobilni terminali koji obezbeđuju 8-PSK modulaciju i na aplinku i na daunlinku.

Zbog jednostavne nadgradnje EDGE se može uvesti uz relativno male investicije i za kratko vreme. EDGE se može uvoditi i postepeno.