Јачина звука

Из Википедије, слободне енциклопедије

Јачина или интензитет звука је једна од величина која га карактерише.

Јачина звука може бити субјективна и објективна.

Објективна јачина[уреди]

Објективна се дефинише као енергија која се помоћу звучног таласа преноси у јединичном временском интервалу кроз јединицу површине.

I={\frac{\Delta E}{t S}}

Пошто је снага дефинисана као рад у јединичном времену објективна јачина се може изразити преко снаге на следећи начин: I ={\frac{P}{S}}

Мерна јединица је \frac{W}{m^2} (ват по метру квадратном).

Субјективна јачина[уреди]

Јачина звука која се опажа чулом слуха је субјективна јачина.

Између ње и објективне јачине постоји следећа веза: L = 10 \log \frac{I}{I_0}

Притом је I_0 објективна јачина звука на прагу чујности.

При фреквенцији од 1 kHz њена вредност је 10^{-12} \frac{W}{m^2}

Мерна јединица за субјективну јачину је децибел dB.

Види још[уреди]

Литератутра[уреди]

Милан О. Распоповић. Физика за трећи разред гимназије природно-математичког смера. Завод за уџбенике. Београд. 2007. година