Анафора (стилска фигура)

Из Википедије, слободне енциклопедије

Anafora, epifora i simploha spadaju u stilske figure koje se zajedničkim imenom nazivaju lirski paralelizmi.

Anafora[уреди]

Anafora predstavlja ponavaljanje istih reči na početku svakog stiha u okviru jedne strofe ili više njih u poeziji, odnosno u pesmama.

Primer:

Groblje j' zemlja kom se hodi,
groblje j' voda kom se brodi
groblje-vrata i gradine,
groblje-brda i doline... (Jovan Jovanović Zmaj)

Epifora[уреди]

Epifora predstavlja ponavaljanje istih reči na kraju svakog stiha u okviru jedne strofe u pesmi ili u okviru više strofa.

Primer:

Čujem u snu
Sanjam u snu
Vidim u snu (Jure Kaštelan)

Simploha[уреди]

Simploha predstavlja ponavljanje istih reči na kraju i na početku stihova u strofama jedne pesme. Simploha u sebi sadrži i anaforu i epiforu.

Primer:

U tamnici je glava naroda
U tamnici je snaga naroda
U tamnici je nada naroda... (Laza Kostić)