Вектор вероватноће

Из Википедије, слободне енциклопедије


Вектор вероватноће или стохастички вектор је вектор (матрица-колона) са ненегативним вредностима чији је збир свих елемената тачно 1.

Неки примери вектора вероватноће су:


x_0=\begin{bmatrix}0.5 \\ 0.25 \\  0.25  \end{bmatrix},\;

x_1=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0  \end{bmatrix},\;

x_2=\begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.35 \end{bmatrix},\;

x_3=\begin{bmatrix}0.3 \\ 0.5 \\ 0.07 \\  0.1 \\ 0.03  \end{bmatrix}.