Пређи на садржај

Википедија:AutoWikiBrowser/Typos

С Википедије, слободне енциклопедије

Ова страница омогућава да програм AutoWikiBrowser пронађе граматичке и правописне грешке. Немојте је премештати, јер софтвер не препознаје другачије име странице.

Из Microsoft Word-а

[уреди | уреди извор]
<Typo word="MS" find="\b(е)\b" replace="€"/>
<Typo word="MS" find="\b(р)\b" replace="®"/>
<Typo word="MS" find="\b(тм)\b" replace="™"/>
<Typo word="MS" find="\b(ц)\b" replace="©"/>
<Typo word="MS" find="\b\.\.\.\b" replace="…"/>
<Typo word="MS" find="\bједампут\b" replace="једанпут"/>
<Typo word="MS" find="\bјемачно\b" replace="јамачно"/>
<Typo word="MS" find="\bјечити\b" replace="јечати"/>
<Typo word="MS" find="\bјугојугоисток\b" replace="југо-југоисток"/>
<Typo word="MS" find="\bјугојугоисточни\b" replace="југо-југоисточни"/>
<Typo word="MS" find="\bјуриздикција\b" replace="јурисдикција"/>
<Typo word="MS" find="\bљуцки\b" replace="људски"/>
<Typo word="MS" find="\bћеститка\b" replace="честитка"/>
<Typo word="MS" find="\bћиновник\b" replace="чиновник"/>
<Typo word="MS" find="\bћиновника\b" replace="чиновника"/>
<Typo word="MS" find="\bћиновником\b" replace="чиновником"/>
<Typo word="MS" find="\bћиновнику\b" replace="чиновнику"/>
<Typo word="MS" find="\bћиновнички\b" replace="чиновнички"/>
<Typo word="MS" find="\bћланак\b" replace="чланак"/>
<Typo word="MS" find="\bћланка\b" replace="чланка"/>
<Typo word="MS" find="\bћланком\b" replace="чланком"/>
<Typo word="MS" find="\bћланку\b" replace="чланку"/>
<Typo word="MS" find="\bабсорпција\b" replace="апсорпција"/>
<Typo word="MS" find="\bабсорпције\b" replace="апсорпције"/>
<Typo word="MS" find="\bабсорпцији\b" replace="апсорпцији"/>
<Typo word="MS" find="\bабсорпцијом\b" replace="апсорпцијом"/>
<Typo word="MS" find="\bабсорпцију\b" replace="апсорпцију"/>
<Typo word="MS" find="\bавијон\b" replace="авион"/>
<Typo word="MS" find="\bавијона\b" replace="авиона"/>
<Typo word="MS" find="\bавијоном\b" replace="авионом"/>
<Typo word="MS" find="\bавијону\b" replace="авиону"/>
<Typo word="MS" find="\bадверсативан\b" replace="адверзативан"/>
<Typo word="MS" find="\bантидатирати\b" replace="антедатирати"/>
<Typo word="MS" find="\bастешки\b" replace="астечки"/>
<Typo word="MS" find="\bаутомбил\b" replace="аутомобил"/>
<Typo word="MS" find="\bбезжичан\b" replace="бежичан"/>
<Typo word="MS" find="\bбезжичним\b" replace="бежичним"/>
<Typo word="MS" find="\bбезжичног\b" replace="бежичног"/>
<Typo word="MS" find="\bбезжичном\b" replace="бежичном"/>
<Typo word="MS" find="\bбеззакоња\b" replace="безакоња"/>
<Typo word="MS" find="\bбеззакоње\b" replace="безакоње"/>
<Typo word="MS" find="\bбеззакоњем\b" replace="безакоњем"/>
<Typo word="MS" find="\bбеззакоњу\b" replace="безакоњу"/>
<Typo word="MS" find="\bбезшумним\b" replace="бешумним"/>
<Typo word="MS" find="\bбезшумног\b" replace="бешумног"/>
<Typo word="MS" find="\bбезшумном\b" replace="бешумном"/>
<Typo word="MS" find="\bбилокакав\b" replace="било какав"/>
<Typo word="MS" find="\bварианта\b" replace="варијанта"/>
<Typo word="MS" find="\bварианте\b" replace="варијанте"/>
<Typo word="MS" find="\bварианти\b" replace="варијанти"/>
<Typo word="MS" find="\bвариантом\b" replace="варијантом"/>
<Typo word="MS" find="\bварианту\b" replace="варијанту"/>
<Typo word="MS" find="\bверуија\b" replace="верзија"/>
<Typo word="MS" find="\bверуије\b" replace="верзије"/>
<Typo word="MS" find="\bверуији\b" replace="верзији"/>
<Typo word="MS" find="\bверуијом\b" replace="верзијом"/>
<Typo word="MS" find="\bверуију\b" replace="верзију"/>
<Typo word="MS" find="\bверчија\b" replace="верзија"/>
<Typo word="MS" find="\bверчије\b" replace="верзије"/>
<Typo word="MS" find="\bверчији\b" replace="верзији"/>
<Typo word="MS" find="\bверчијом\b" replace="верзијом"/>
<Typo word="MS" find="\bверчију\b" replace="верзију"/>
<Typo word="MS" find="\bвиртоуз\b" replace="виртуоз"/>
<Typo word="MS" find="\bвиртоуза\b" replace="виртуоза"/>
<Typo word="MS" find="\bвиртоузом\b" replace="виртуозом"/>
<Typo word="MS" find="\bвиртоузу\b" replace="виртуозу"/>
<Typo word="MS" find="\bвисочији\b" replace="виши"/>
<Typo word="MS" find="\bгоспођицин\b" replace="госпођичин"/>
<Typo word="MS" find="\bгосподштина\b" replace="госпоштина"/>
<Typo word="MS" find="\bдарги\b" replace="драги"/>
<Typo word="MS" find="\bдвадесетгодишњи\b" replace="двадесетогодишњи"/>
<Typo word="MS" find="\bдвадесетдва\b" replace="двадесет два"/>
<Typo word="MS" find="\bдвапута\b" replace="два пута"/>
<Typo word="MS" find="\bдефекат\b" replace="дефект"/>
<Typo word="MS" find="\bдијабетис\b" replace="дијабетес"/>
<Typo word="MS" find="\bдијабетиса\b" replace="дијабетеса"/>
<Typo word="MS" find="\bдијабетисом\b" replace="дијабетесом"/>
<Typo word="MS" find="\bдијабетису\b" replace="дијабетесу"/>
<Typo word="MS" find="\bдиапројектор\b" replace="дијапројектор"/>
<Typo word="MS" find="\bдогобор\b" replace="договор"/>
<Typo word="MS" find="\bдолазци\b" replace="доласци"/>
<Typo word="MS" find="\bдонешен\b" replace="донесен"/>
<Typo word="MS" find="\bеуропа\b" replace="Европа"/>
<Typo word="MS" find="\bеуропи\b" replace="Европи"/>
<Typo word="MS" find="\bеуропом\b" replace="Европом"/>
<Typo word="MS" find="\bеуропу\b" replace="Европу"/>
<Typo word="MS" find="\bзапалења\b" replace="запаљења"/>
<Typo word="MS" find="\bзапалење\b" replace="запаљење"/>
<Typo word="MS" find="\bзапалењем\b" replace="запаљењем"/>
<Typo word="MS" find="\bзапалењу\b" replace="запаљењу"/>
<Typo word="MS" find="\bзатруднити\b" replace="затруднети"/>
<Typo word="MS" find="\bзеитин\b" replace="зејтин"/>
<Typo word="MS" find="\bзеитина\b" replace="зејтина"/>
<Typo word="MS" find="\bзеитином\b" replace="зејтином"/>
<Typo word="MS" find="\bзеитину\b" replace="зејтину"/>
<Typo word="MS" find="\bињекцији\b" replace="инјекцији"/>
<Typo word="MS" find="\bињекцијом\b" replace="инјекцијом"/>
<Typo word="MS" find="\bизнешен\b" replace="изнесен"/>
<Typo word="MS" find="\bизход\b" replace="исход"/>
<Typo word="MS" find="\bизхода\b" replace="исхода"/>
<Typo word="MS" find="\bизходом\b" replace="исходом"/>
<Typo word="MS" find="\bизходу\b" replace="исходу"/>
<Typo word="MS" find="\bимпровиуација\b" replace="импровизација"/>
<Typo word="MS" find="\bимпровичација\b" replace="импровизација"/>
<Typo word="MS" find="\bиндо-европски\b" replace="индоевропски"/>
<Typo word="MS" find="\bинекција\b" replace="инјекција"/>
<Typo word="MS" find="\bинекције\b" replace="инјекције"/>
<Typo word="MS" find="\bисчекивати\b" replace="ишчекивати"/>
<Typo word="MS" find="\bкамџија\b" replace="канџија"/>
<Typo word="MS" find="\bканфор\b" replace="камфор"/>
<Typo word="MS" find="\bкашто\b" replace="кадшто"/>
<Typo word="MS" find="\bклиент\b" replace="клијент"/>
<Typo word="MS" find="\bклиента\b" replace="клијента"/>
<Typo word="MS" find="\bклиентом\b" replace="клијентом"/>
<Typo word="MS" find="\bклиенту\b" replace="клијенту"/>
<Typo word="MS" find="\bковча\b" replace="копча"/>
<Typo word="MS" find="\bковчи\b" replace="копчи"/>
<Typo word="MS" find="\bковчом\b" replace="копчом"/>
<Typo word="MS" find="\bковчу\b" replace="копчу"/>
<Typo word="MS" find="\bконтигента\b" replace="контингента"/>
<Typo word="MS" find="\bконтраверзан\b" replace="контроверзан"/>
<Typo word="MS" find="\bконцензус\b" replace="консензус"/>
<Typo word="MS" find="\bконцензуса\b" replace="консензуса"/>
<Typo word="MS" find="\bконцензусом\b" replace="консензусом"/>
<Typo word="MS" find="\bконцепат\b" replace="концепт"/>
<Typo word="MS" find="\bконцерат\b" replace="концерт"/>
<Typo word="MS" find="\bкопиа\b" replace="копија"/>
<Typo word="MS" find="\bкопие\b" replace="копије"/>
<Typo word="MS" find="\bкопии\b" replace="копији"/>
<Typo word="MS" find="\bкопиом\b" replace="копијом"/>
<Typo word="MS" find="\bкопиу\b" replace="копију"/>
<Typo word="MS" find="\bкоферат\b" replace="коверат"/>
<Typo word="MS" find="\bкрејирати\b" replace="креирати"/>
<Typo word="MS" find="\bлупежки\b" replace="лупешки"/>
<Typo word="MS" find="\bмакако\b" replace="ма како"/>
<Typo word="MS" find="\bмаусолеј\b" replace="маузолеј"/>
<Typo word="MS" find="\bмаусолеја\b" replace="маузолеја"/>
<Typo word="MS" find="\bмаусолејом\b" replace="маузолејом"/>
<Typo word="MS" find="\bмаусолеју\b" replace="маузолеју"/>
<Typo word="MS" find="\bмозајк\b" replace="мозаик"/>
<Typo word="MS" find="\bмозајка\b" replace="мозаика"/>
<Typo word="MS" find="\bмозајком\b" replace="мозаиком"/>
<Typo word="MS" find="\bмозајку\b" replace="мозаику"/>
<Typo word="MS" find="\bмоментано\b" replace="моментално"/>
<Typo word="MS" find="\bнајачи\b" replace="најјачи"/>
<Typo word="MS" find="\bнаручбеница\b" replace="наруџбеница"/>
<Typo word="MS" find="\bнаручбенице\b" replace="наруџбенице"/>
<Typo word="MS" find="\bнаручбеници\b" replace="наруџбеници"/>
<Typo word="MS" find="\bнаручбеницом\b" replace="наруџбеницом"/>
<Typo word="MS" find="\bнаручбеницу\b" replace="наруџбеницу"/>
<Typo word="MS" find="\bнобине\b" replace="новине"/>
<Typo word="MS" find="\bнузпросторија\b" replace="нуспросторија"/>
<Typo word="MS" find="\bобнезнанити\b" replace="обезнанити"/>
<Typo word="MS" find="\bодвађати\b" replace="одводити"/>
<Typo word="MS" find="\bодкопчати\b" replace="откопчати"/>
<Typo word="MS" find="\bодпочети\b" replace="отпочети"/>
<Typo word="MS" find="\bотпустам\b" replace="отпуштам"/>
<Typo word="MS" find="\bотсуства\b" replace="одсуства"/>
<Typo word="MS" find="\bотсуство\b" replace="одсуство"/>
<Typo word="MS" find="\bотсуству\b" replace="одсуству"/>
<Typo word="MS" find="\bпаднути\b" replace="пасти"/>
<Typo word="MS" find="\bпауити\b" replace="пазити"/>
<Typo word="MS" find="\bпачити\b" replace="пазити"/>
<Typo word="MS" find="\bпиђем\b" replace="пишем"/>
<Typo word="MS" find="\bпођштовани\b" replace="поштовани"/>
<Typo word="MS" find="\bпоћетни\b" replace="почетни"/>
<Typo word="MS" find="\bподхрањивати\b" replace="потхрањивати"/>
<Typo word="MS" find="\bподчинити\b" replace="потчинити"/>
<Typo word="MS" find="\bполећина\b" replace="полеђина"/>
<Typo word="MS" find="\bпомоч\b" replace="помоћ"/>
<Typo word="MS" find="\bпомочи\b" replace="помоћи"/>
<Typo word="MS" find="\bпомочни\b" replace="помоћни"/>
<Typo word="MS" find="\bпомочу\b" replace="помоћу"/>
<Typo word="MS" find="\bпостански\b" replace="поштански"/>
<Typo word="MS" find="\bпотребштина\b" replace="потрепштина"/>
<Typo word="MS" find="\bпотребштине\b" replace="потрепштине"/>
<Typo word="MS" find="\bпотребштини\b" replace="потрепштини"/>
<Typo word="MS" find="\bпотребштином\b" replace="потрепштином"/>
<Typo word="MS" find="\bпотребштину\b" replace="потрепштину"/>
<Typo word="MS" find="\bпотшишати\b" replace="подшишати"/>
<Typo word="MS" find="\bпоунавати\b" replace="познавати"/>
<Typo word="MS" find="\bпочнавати\b" replace="познавати"/>
<Typo word="MS" find="\bпошељно\b" replace="пожељно"/>
<Typo word="MS" find="\bпрабопис\b" replace="правопис"/>
<Typo word="MS" find="\bпрауно\b" replace="празно"/>
<Typo word="MS" find="\bпрачно\b" replace="празно"/>
<Typo word="MS" find="\bпред вечерје\b" replace="предвечерје"/>
<Typo word="MS" find="\bпредњенепчани\b" replace="предњонепчани"/>
<Typo word="MS" find="\bпредочба\b" replace="предоџба"/>
<Typo word="MS" find="\bпредпоставка\b" replace="претпоставка"/>
<Typo word="MS" find="\bпредтекст\b" replace="претекст"/>
<Typo word="MS" find="\bпредходни\b" replace="претходни"/>
<Typo word="MS" find="\bпредходним\b" replace="претходним"/>
<Typo word="MS" find="\bпредходног\b" replace="претходног"/>
<Typo word="MS" find="\bпредходном\b" replace="претходном"/>
<Typo word="MS" find="\bпрекобремени\b" replace="прековремени"/>
<Typo word="MS" find="\bпреполвити\b" replace="преполовити"/>
<Typo word="MS" find="\bпрепордити\b" replace="препородити"/>
<Typo word="MS" find="\bпрестиђ\b" replace="престиж"/>
<Typo word="MS" find="\bпретсавник\b" replace="представник"/>
<Typo word="MS" find="\bпретсавника\b" replace="представника"/>
<Typo word="MS" find="\bпретсавником\b" replace="представником"/>
<Typo word="MS" find="\bпретсавнику\b" replace="представнику"/>
<Typo word="MS" find="\bпретсавнички\b" replace="представнички"/>
<Typo word="MS" find="\bпретшколски\b" replace="предшколски"/>
<Typo word="MS" find="\bпреууети\b" replace="преузети"/>
<Typo word="MS" find="\bпреучети\b" replace="преузети"/>
<Typo word="MS" find="\bприкљућак\b" replace="прикључак"/>
<Typo word="MS" find="\bпроћитати\b" replace="прочитати"/>
<Typo word="MS" find="\bпроначи\b" replace="пронаћи"/>
<Typo word="MS" find="\bпроуор\b" replace="прозор"/>
<Typo word="MS" find="\bпрочор\b" replace="прозор"/>
<Typo word="MS" find="\bрадиус\b" replace="радијус"/>
<Typo word="MS" find="\bрадиуса\b" replace="радијуса"/>
<Typo word="MS" find="\bрадиусом\b" replace="радијусом"/>
<Typo word="MS" find="\bрадиусу\b" replace="радијусу"/>
<Typo word="MS" find="\bразпоредити\b" replace="распоредити"/>
<Typo word="MS" find="\bрасчлањен\b" replace="рашчлањен"/>
<Typo word="MS" find="\bрасчлањеним\b" replace="рашчлањеним"/>
<Typo word="MS" find="\bрасчлањеног\b" replace="рашчлањеног"/>
<Typo word="MS" find="\bрасчлањеном\b" replace="рашчлањеном"/>
<Typo word="MS" find="\bрестопан\b" replace="ресторан"/>
<Typo word="MS" find="\bсастанк\b" replace="састанак"/>
<Typo word="MS" find="\bсимертичан\b" replace="симетричан"/>
<Typo word="MS" find="\bскарћеница\b" replace="скраћеница"/>
<Typo word="MS" find="\bскритпа\b" replace="скрипта"/>
<Typo word="MS" find="\bсоиметричан\b" replace="симетричан"/>
<Typo word="MS" find="\bстабити\b" replace="ставити"/>
<Typo word="MS" find="\bстабка\b" replace="ставка"/>
<Typo word="MS" find="\bстадијон\b" replace="стадион"/>
<Typo word="MS" find="\bстадиум\b" replace="стадијум"/>
<Typo word="MS" find="\bстатр\b" replace="старт"/>
<Typo word="MS" find="\bстепне\b" replace="степен"/>
<Typo word="MS" find="\bстерлица\b" replace="стрелица"/>
<Typo word="MS" find="\bсчепати\b" replace="шчепати"/>
<Typo word="MS" find="\bтачак\b" replace="тачка"/>
<Typo word="MS" find="\bтачон\b" replace="тачно"/>
<Typo word="MS" find="\bтеориа\b" replace="теорија"/>
<Typo word="MS" find="\bтеорие\b" replace="теорије"/>
<Typo word="MS" find="\bтеории\b" replace="теорији"/>
<Typo word="MS" find="\bтеориом\b" replace="теоријом"/>
<Typo word="MS" find="\bтеориски\b" replace="теоријски"/>
<Typo word="MS" find="\bтипичон\b" replace="типично"/>
<Typo word="MS" find="\bтрануитни\b" replace="транзитни"/>
<Typo word="MS" find="\bтранчитни\b" replace="транзитни"/>
<Typo word="MS" find="\bуанемарити\b" replace="занемарити"/>
<Typo word="MS" find="\bуркатко\b" replace="укратко"/>
<Typo word="MS" find="\bуувичник\b" replace="узвичник"/>
<Typo word="MS" find="\bуувичника\b" replace="узвичника"/>
<Typo word="MS" find="\bуувичником\b" replace="узвичником"/>
<Typo word="MS" find="\bуувичнику\b" replace="узвичнику"/>
<Typo word="MS" find="\bууорак\b" replace="узорак"/>
<Typo word="MS" find="\bууорка\b" replace="узорка"/>
<Typo word="MS" find="\bууорку\b" replace="узорку"/>
<Typo word="MS" find="\bучвичник\b" replace="узвичник"/>
<Typo word="MS" find="\bучвичника\b" replace="узвичника"/>
<Typo word="MS" find="\bучвичником\b" replace="узвичником"/>
<Typo word="MS" find="\bучвичнику\b" replace="узвичнику"/>
<Typo word="MS" find="\bучорак\b" replace="узорак"/>
<Typo word="MS" find="\bучорка\b" replace="узорка"/>
<Typo word="MS" find="\bучорку\b" replace="узорку"/>
<Typo word="MS" find="\bфукнција\b" replace="функција"/>
<Typo word="MS" find="\bхореографија\b" replace="кореографија"/>
<Typo word="MS" find="\bхореографије\b" replace="кореографије"/>
<Typo word="MS" find="\bхореографији\b" replace="кореографији"/>
<Typo word="MS" find="\bхореографијом\b" replace="кореографијом"/>
<Typo word="MS" find="\bхореографију\b" replace="кореографију"/>
<Typo word="MS" find="\bчанемарити\b" replace="занемарити"/>
<Typo word="MS" find="\bчаскање\b" replace="ћаскање"/>
<Typo word="MS" find="\bчерка\b" replace="ћерка"/>
<Typo word="MS" find="\bчишчење\b" replace="чишћење"/>
<Typo word="MS" find="\bчутати\b" replace="ћутати"/>
<Typo word="MS" find="\bшивот\b" replace="живот"/>
<Typo word="MS" find="\bштабило\b" replace="шта било"/>

Плеоназми

[уреди | уреди извор]
<Typo word="плеоназам" find="мала\s+беба" replace="беба"/>
<Typo word="плеоназам" find="Мала\s+беба" replace="Беба"/>
<Typo word="плеоназам" find="мал(а|е|ој|у)\s+кућиц([аеиоу])" replace="кућиц$2"/>
<Typo word="плеоназам" find="Мал(а|е|ој|у)\s+кућиц([аеиоу])" replace="Кућиц$2"/>
<Typo word="плеоназам" find="мал(а|е|ој|у)\s+речиц([аеиоу])" replace="речиц$2"/>
<Typo word="плеоназам" find="Мал(а|е|ој|у)\s+речиц([аеиоу])" replace="Речиц$2"/>
<Typo word="плеоназам" find="([Оо])ко\s+десетак" replace="десетак"/>
<Typo word="плеоназам" find="баш\s+управо" replace="управо"/>
<Typo word="плеоназам" find="Баш\s+управо" replace="Управо"/>
<Typo word="плеоназам" find="чак\s+штавише" replace="штавише"/>
<Typo word="плеоназам" find="Чак\s+штавише" replace="Штавише"/>
<Typo word="плеоназам" find="исто\s+такође[р]?" replace="такође"/>
<Typo word="плеоназам" find="Исто\s+такође[р]?" replace="Такође"/>
<Typo word="плеоназам" find="([Чч])есто\s+пута" replace="$1есто"/>
<Typo word="плеоназам" find="([Нн])ужно\s+потребно" replace="$1еопходно"/>
<Typo word="плеоназам" find="(?:веома|врло)\s+много" replace="много"/>
<Typo word="плеоназам" find="(?:Веома|Врло)\s+много" replace="Много"/>
<Typo word="плеоназам" find="(?:Но|Али),?\s+међутим" replace="Међутим"/>
<Typo word="плеоназам" find="([Оо])бадва" replace="$1ба"/>
<Typo word="плеоназам" find="([Бб])оље\s+познат[ији]*" replace="$1ознатији"/>

Интерпункција

[уреди | уреди извор]
<Typo word="сувишни размаци" find="\b\s{2,}\b" replace=" "/>
<!--
<Typo word="сувишни зарези" find="\s?,\s?\s?,\s?" replace=", "/>
<Typo word="недостајући размак" find=",([Ђ-џA-ž])" replace=", $1"/>
<Typo word="сувишни размаци" find=" +,(?<=[Ђ-џA-zŽĆČŠĐ0-9\)] +,)\s?" replace=", "/>
-->
<Typo word="недостајући размак" find="([Ђ-џA-z])\.\.?([Ђ-ШA-ZŽĆČŠĐ])" replace="$1. $2"/>
<Typo word="то јест" find="\bтј\s+" replace="тј. "/>