Девизна дознака

С Википедије, слободне енциклопедије

Девизна дознака (ностро) је инструмент плаћања који омогућава плаћање и преносе средстава у страној валути ка иностраству.

Слање новца у иностранство путем ностро дознаке врши се у складу са Законом о девизном пословању[1] и пратећим Одлукама а по основу поклона, помоћи, наследства, ренте, исељења у иностранство, плаћања роба и услуга, личног трансфера и сл. Захтев за трансфер средстава клијент подноси Банци у писаној форми на обрасцу или путем интернет платформе банке.За извршење овог трансфера потребно је имати:

 • отворен девизни рачун у Банци која пружа услугу ностро дознаке
 • назив (име) платитеља
 • IBAN платитеља
 • назив (име) приматеља плаћања
 • IBAN или број рачуна приматеља плаћања
 • SWIFT/BIC код или назив кредитне институције приматеља плаћања
 • ознаку валуте плаћања
 • износ у валути плаћања
 • опције трошкова (SHA, OUR)
 • опис плаћања
 • датум извршења
 • ознаку валуте покрића плаћања (када је различита од валуте плаћања)
 • оверу налога
 1. ^ „Zakon o deviznom poslovanju”. www.paragraf.rs. Приступљено 23. 9. 2018.