Зависно сложене реченице

С Википедије, слободне енциклопедије

Зависне реченице у сложеној су реченице које зависе од главне тј. независне и допуњују њен садржај.

Врсте зависно-сложених реченица:

Врсте Везници
Изричне да, како, шта, што
Односне ко, који, чији, какав, колико, што
Месне где, куда, одакле, докле, овде, тамо, ту, овамо, онамо
Временске кад, док, пошто, након што, само што, тек што, откад, до када
Намерне да, како, ли, не би ли
Узрочне јер, зато што, пошто, како, будући да, што
Последичне да, те
Начинске (поредбене) како, као што, као да, него што, него да, но што, колико
Условне ако, да, кад, уколико, ли
Допусне иако, мада, премда