Страница под заштитом

Модул:Citation/CS1/Whitelist

С Википедије, слободне енциклопедије
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Документација модула[прикажи] [уреди] [историја] [освежи]


Ова страница садржи листу свих параметара које користи Модул:Citation/CS1, с тим да сваки параметар не може да се користи за све референце.

Садржај приказан овде је у почетку генерисан од стране модула Citation/CS1/Arguments али се сада одржава ручно како би се омогићио припис неколико дефинисаних стања поједином параметру. Тренутна стања су активно, застарело и превазиђено: active (true), deprecated (false) и obsolete (nil).


Ови модули раде заједно како би CS1 и CS2 шаблони за референцирање функционисали:

CS1 | CS2 модули
  Модули Песак за модуле Опис
sysop Модул:Citation/CS1 Модул:Citation/CS1/sandbox [уреди] Обрада и помоћне функције
Модул:Citation/CS1/Configuration Модул:Citation/CS1/Configuration/sandbox [уреди] Табеле превођења; грешке и идентификатори
Модул:Citation/CS1/Whitelist Модул:Citation/CS1/Whitelist/sandbox [уреди] Листа активних, застарелих и превазиђених CS1 и CS2 параметара
Модул:Citation/CS1/Date validation Модул:Citation/CS1/Date validation/sandbox [уреди] Функције за валидацију формата датума
Модул:Citation/CS1/Identifiers Модул:Citation/CS1/Identifiers/sandbox [уреди] Функције које подржавају именоване идентификаторе (isbn, doi, pmid итд.)
Модул:Citation/CS1/Utilities Модул:Citation/CS1/Utilities/sandbox [уреди] Уобичајене функције и табеле
Module:Citation/CS1/COinS Module:Citation/CS1/COinS/sandbox [уреди] Функције које обрађују метаподатке CS1 и CS2 шаблона
auto confirmed Модул:Citation/CS1/Suggestions Модул:Citation/CS1/Suggestions/sandbox [уреди] Листа која садржи заједничка погрешна имена параметара у успоредби са важећим имена параметара

--[[--------------------------< P A R A M E T E R S  N O T  S U P P O R T E D >------------------------------

This is a list of parameters that once were but now are no longer supported:

	['albumlink'] = nil,			-- unique alias of titlelink used by old cite AV media notes
	['albumtype'] = nil,			-- controled inappropriate functionality in the old cite AV media notes
	['artist'] = nil,				-- unique alias of others used by old cite AV media notes
	['ARXIV'] = nil,				-- not an initialization
	['Author'] = nil,				-- non-standard capitalization
	['authorformat'] = nil,			-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['author-format'] = nil,		-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['author-name-separator'] = nil,-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['author-separator'] = nil,		-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['began'] = nil,				-- module handles date ranges; cite episode and cite series
	['BIBCODE'] = nil,				-- not an initialization
	['callsign'] = nil,			-- cite interview removed
	['call-sign'] = nil,			-- cite interview removed
	['знакпозив'] = nil,			-- cite interview removed
	['знак-позив'] = nil,			-- cite interview removed
	['znakpoziv'] = nil,			-- cite interview removed
	['znak-poziv'] = nil,			-- cite interview removed
	['chapterlink'] = nil,			-- if ever necessary to link to a chapter article, |chapter= can be wikilinked 
	['chapter-link'] = nil,			-- 
	['city'] = nil,				-- cite interview removed
	['coauthor'] = nil,			-- redundant to |authorn=; not made part of metadata
	['coauthors'] = nil,			-- redundant to |authorn=; not made part of metadata
	['град'] = nil,				-- cite interview removed
	['коаутор'] = nil,			-- redundant to |authorn=; not made part of metadata
	['коаутори'] = nil,			-- redundant to |authorn=; not made part of metadata
	['grad'] = nil,				-- cite interview removed
	['koautor'] = nil,			-- redundant to |authorn=; not made part of metadata
	['koautori'] = nil,			-- redundant to |authorn=; not made part of metadata
	['cointerviewers'] = nil,		-- unique alias of others used by old cite interview
	['day'] = nil,					-- deprecated in {{citation/core}} and somehow undeprecated in Module:Citation/CS1 and now finally removed
	['director'] = nil,				-- unique alias of author used by old cite DVD-notes
	['DoiBroken'] = nil,			-- not used, non-standard captialization
	['Editor'] = nil,				-- non-standard capitalization
	['editorformat'] = nil,			-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['EditorSurname'] = nil,		-- non-standard capitalization
	['editor-format'] = nil,		-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['EditorGiven'] = nil,			-- non-standard capitalization
	['editor-name-separator'] = nil,-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['editor-separator'] = nil,		-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['Embargo'] = nil,				-- not used, non-standard capitalization
	['ended'] = nil,				-- module handles date ranges; cite episode and cite series
	['month'] = nil,				-- functionality supported by |date=
	['name-separator'] = nil,		-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['notestitle'] = nil,			-- unique alias of chapter used by old cite AV media notes
	['PPrefix'] = nil,				-- non-standard capitalization
	['PPPrefix'] = nil,				-- not used, non-standard capitalization
	['pp-prefix'] = nil,			-- not used, not documented
	['p-prefix'] = nil,				-- not used, not documented
	['program'] = nil,				-- cite interview removed
	['програм'] = nil,				-- cite interview removed
	['program'] = nil,				-- cite interview removed
	['publisherid'] = nil,			-- unique alias of id used by old cite AV media notes and old cite DVD-notes
	['Ref'] = nil,					-- non-standard capitalization
	['separator'] = nil,			-- this functionality now provided by |mode=
	['titleyear'] = nil,			-- unique alias of origyear used by old cite DVD-notes

	['Author#'] = nil,				-- non-standard capitalization
	['authors#'] = nil,				-- no need for multiple lists of author names
	['Editor#'] = nil,				-- non-standard capitalization
	['editors#'] = nil,				-- no need for multiple lists of editor names
	['EditorGiven#'] = nil,			-- non-standard capitalization
	['EditorSurname#'] = nil,		-- non-standard capitalization

]]

--[[--------------------------< S U P P O R T E D  P A R A M E T E R S >--------------------------------------

Because a steady-state signal conveys no useful information, whitelist.basic_arguments[] list items can have three values:
	true - these parameters are valid and supported parameters
	false - these parameters are deprecated but still supported
	nil - these parameters are no longer supported (when setting a parameter to nil, leave a comment stating the reasons for invalidating the parameter)
	
]]

local whitelist = {}

local basic_arguments = {
	['accessdate'] = true,
	['access-date'] = true,
	['agency'] = true,
	['airdate'] = true,
	['air-date'] = true,
	['archivedate'] = true,
	['archive-date'] = true,
	['archive-format'] = true,
	['archiveurl'] = true,
	['archive-url'] = true,
	['article'] = true,
	['arxiv'] = true,
	['asin'] = true,
	['ASIN'] = true,
	['asin-tld'] = true,
	['ASIN-TLD'] = true,
	['at'] = true,
	['author'] = true,
	['author-first'] = true,
	['author-last'] = true,
	['authorlink'] = true,
	['author-link'] = true,
	['authormask'] = true,
	['author-mask'] = true,
	['authors'] = true,
	['bibcode'] = true,
	['bibcode-access'] = true,
	['biorxiv'] = true,
	['booktitle'] = true,
	['book-title'] = true,
	['cartography'] = true,
	['chapter'] = true,
	['chapter-format'] = true,
	['chapterurl'] = true,
	['chapter-url'] = true,
	['citeseerx'] = true,
	['class'] = true,				-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['collaboration'] = true,
	['conference'] = true,
	['conference-format'] = true,
	['conferenceurl'] = true,
	['conference-url'] = true,
	['contribution'] = true,
	['contribution-format'] = true,
	['contributionurl'] = true,
	['contribution-url'] = true,
	['contributor'] = true,
	['contributor-first'] = true,
	['contributor-last'] = true,
	['contributor-given'] = true,
	['contributor-surname'] = true,
	['contributor-link'] = true,
	['contributor-mask'] = true,
	['credits'] = true,				-- cite episode, cite serial
	['date'] = true,
	['deadurl'] = true,
	['dead-url'] = true,
	['degree'] = true,
	['department'] = true,
	['df'] = true,
	['dictionary'] = true,
	['displayauthors'] = true,
	['display-authors'] = true,
	['displayeditors'] = true,
	['display-editors'] = true,
	['docket'] = true,
	['doi'] = true,
	['DOI'] = true,
	['doi-access'] = true,
	['doi-broken'] = true,
	['doi_brokendate'] = true,					-- @TODO deprecate underscore version?
	['doi-broken-date'] = true,
	['doi_inactivedate'] = true,				-- @TODO deprecate underscore version?
	['doi-inactive-date'] = true,
	['edition'] = true,
	['editor'] = true,
	['editor-first'] = true,
	['editor-given'] = true,
	['editor-last'] = true,
	['editorlink'] = true,
	['editor-link'] = true,
	['editormask'] = true,
	['editor-mask'] = true,
	['editors'] = true,
	['editor-surname'] = true,
	['eissn'] = true,
	['EISSN'] = true,
	['embargo'] = true,
	['encyclopaedia'] = true,
	['encyclopedia'] = true,
	['entry'] = true,
	['episode'] = true,															-- cite serial only TODO: make available to cite episode?
	['episodelink'] = true,														-- cite episode and cite serial
	['episode-link'] = true,													-- cite episode and cite serial
	['eprint'] = true,															-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['event'] = true,
	['event-format'] = true,
	['eventurl'] = true,
	['event-url'] = true,
	['first'] = true,
	['format'] = true,
	['given'] = true,
	['hdl'] = true,
	['HDL'] = true,
	['hdl-access'] = true,
	['host'] = true,
	['id'] = true,
	['ID'] = true,
	['ignoreisbnerror'] = true,
	['ignore-isbn-error'] = true,
	['in'] = true,
	['inset'] = true,
	['institution'] = true,
	['interviewer'] = true,
	['interviewer-first'] = true,
	['interviewer-last'] = true,
	['interviewerlink'] = true,
	['interviewer-link'] = true,
	['interviewermask'] = true,
	['interviewer-mask'] = true,
	['interviewers'] = true,
	['isbn'] = true,
	['ISBN'] = true,
	['isbn13'] = true,
	['ISBN13'] = true,
	['ismn'] = true,
	['ISMN'] = true,
	['issn'] = true,
	['ISSN'] = true,
	['issue'] = true,
	['jfm'] = true,
	['JFM'] = true,
	['journal'] = true,
	['jstor'] = true,
	['JSTOR'] = true,
	['jstor-access'] = true,
	['language'] = true,
	['last'] = true,
	['lastauthoramp'] = true,
	['last-author-amp'] = true,
	['laydate'] = true,
	['lay-date'] = true,
	['laysource'] = true,
	['lay-source'] = true,
	['laysummary'] = true,
	['lay-summary'] = true,
	['lay-format'] = true,
	['layurl'] = true,
	['lay-url'] = true,
	['lccn'] = true,
	['LCCN'] = true,
	['location'] = true,
	['magazine'] = true,
	['mailinglist'] = true,				-- cite mailing list only
	['mailing-list'] = true,			-- cite mailing list only
	['map'] = true,						-- cite map only
	['map-format'] = true,				-- cite map only
	['mapurl'] = true,					-- cite map only
	['map-url'] = true,					-- cite map only
	['medium'] = true,
	['message-id'] = true,			-- cite newsgroup
	['minutes'] = true,
	['mode'] = true,
	['mr'] = true,
	['MR'] = true,
	['name-list-format'] = true,
	['network'] = true,
	['newsgroup'] = true,
	['newspaper'] = true,
	['nocat'] = true,
	['no-cat'] = true,
	['nopp'] = true,
	['no-pp'] = true,
	['notracking'] = true,
	['no-tracking'] = true,
	['number'] = true,
	['oclc'] = true,
	['OCLC'] = true,
	['ol'] = true,
	['OL'] = true,
	['ol-access'] = true,
	['origyear'] = true,
	['orig-year'] = true,
	['osti'] = true,
	['OSTI'] = true,
	['osti-access'] = true,
	['others'] = true,
	['p'] = true,
	['page'] = true,
	['pages'] = true,
	['people'] = true,
	['periodical'] = true,
	['place'] = true,
	['pmc'] = true,
	['PMC'] = true,
	['pmid'] = true,
	['PMID'] = true,
	['postscript'] = true,
	['pp'] = true,
	['publicationdate'] = true,
	['publication-date'] = true,
	['publicationplace'] = true,
	['publication-place'] = true,
	['publisher'] = true,
	['quotation'] = true,
	['quote'] = true,
	['ref'] = true,
	['registration'] = true,
	['rfc'] = true,
	['RFC'] = true,
	['scale'] = true,
	['script-chapter'] = true,
	['script-title'] = true,
	['season'] = true,
	['section'] = true,
	['section-format'] = true,
	['sections'] = true,					-- cite map only
	['sectionurl'] = true,
	['section-url'] = true,
	['series'] = true,
	['serieslink'] = true,
	['series-link'] = true,
	['seriesno'] = true,
	['series-no'] = true,
	['seriesnumber'] = true,
	['series-number'] = true,
	['series-separator'] = true,
	['sheet'] = true,															-- cite map only
	['sheets'] = true,															-- cite map only
	['ssrn'] = true,
	['SSRN'] = true,
	['station'] = true,
	['subject'] = true,
	['subjectlink'] = true,
	['subject-link'] = true,
	['subscription'] = true,
	['surname'] = true,
	['template doc demo'] = true,
	['template-doc-demo'] = true,
	['time'] = true,
	['timecaption'] = true,
	['time-caption'] = true,
	['title'] = true,
	['titlelink'] = true,
	['title-link'] = true,
	['trans_chapter'] = true,
	['trans-chapter'] = true,
	['trans-map'] = true,
	['transcript'] = true,
	['transcript-format'] = true,
	['transcripturl'] = true,
	['transcript-url'] = true,
	['trans_title'] = true,
	['trans-title'] = true,
	['translator'] = true,
	['translator-first'] = true,
	['translator-last'] = true,
	['translator-given'] = true,
	['translator-surname'] = true,
	['translator-link'] = true,
	['translator-mask'] = true,
	['type'] = true,
	['url'] = true,
	['URL'] = true,
	['url-access'] = true,
	['URL-access'] = true,
	['url-status'] = true,
	['vauthors'] = true,
	['veditors'] = true,
	['version'] = true,
	['via'] = true,
	['volume'] = true,
	['website'] = true,
	['work'] = true,
	['year'] = true,
	['zbl'] = true,
	['ZBL'] = true,
	['s2cid'] = true,            -- s2cid
	['S2CID'] = true,
	['s2cid-access'] = true,

--СРПСКИ (ПРЕВОД):

	['приступдатум'] = true,
	['приступ-датум'] = true,
	['агенција'] = true,
	['објавадатум'] = true,
	['објава-датум'] = true,
	['архивирањедатум'] = true,
	['архивирање-датум'] = true,
	['архивирање-формат'] = true,
	['архивирањеурл'] = true,
	['архивирање-урл'] = true,
	['чланак'] = true,
	['аркајв'] = true,
	['асин'] = true,
	['АСИН'] = true,
	['асин-тлд'] = true,
	['АСИН-ТЛД'] = true,
	['на'] = true,
	['аутор'] = true,
	['аутор-име'] = true,
	['аутор-презиме'] = true,
	['ауторлинк'] = true,
	['аутор-линк'] = true,
	['аутормаска'] = true,
	['аутор-маска'] = true,
	['аутори'] = true,
	['бибкод'] = true,
	['БИБКОД'] = false,
	['бибкод-приступ'] = true,
	['бајоаркајв'] = true,
	['књиганаслов'] = true,
	['књига-наслов'] = true,
	['картографија'] = true,
	['поглавље'] = true,
	['поглавље-формат'] = true,
	['поглављеурл'] = true,
	['поглавље-урл'] = true,
	['сајтсиркс'] = true,
	['класа'] = true,				-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['сарадња'] = true,
	['колаборација'] = true,
	['конференција'] = true,
	['конференција-формат'] = true,
	['конференцијаурл'] = true,
	['конференција-урл'] = true,
	['допринос'] = true,
	['допринос-формат'] = true,
	['доприносурл'] = true,
	['допринос-урл'] = true,
	['сарадник'] = true,
	['сарадник-име'] = true,
	['сарадник-презиме'] = true,
	['сарадник-линк'] = true,
	['сарадник-маска'] = true,
	['заслуге'] = true,				-- cite episode, cite serial
	['датум'] = true,
	['мртавурл'] = true,
	['мртав-урл'] = true,
	['степен'] = true,
	['одељење'] = true,
	['раз'] = true,
	['разл'] = true,
	['речник'] = true,
	['ауториприказ'] = true,
	['аутори-приказ'] = true,
	['уреднициприказ'] = true,
	['уредници-приказ'] = true,
	['етикета'] = true,
	['дои'] = true,
	['ДОИ'] = true,
	['дои-приступ'] = true,
	['дои-покварен'] = true,
	['дои_покварендатум'] = true,					-- @TODO deprecate underscore version?
	['дои-покварен-датум'] = true,
	['дои_неактивандатум'] = true,				-- @TODO deprecate underscore version?
	['дои-неактиван-датум'] = true,
	['издање'] = true,
	['уредник'] = true,
	['уредник-име'] = true,
	['уредник-дато'] = true,
	['уредник-презиме'] = true,
	['уредниклинк'] = true,
	['уредник-линк'] = true,
	['уредникмаска'] = true,
	['уредник-маска'] = true,
	['уредници'] = true,
	['уредник-презиме'] = true,
	['еиссн'] = true,
	['ЕИССН'] = true,
	['ембарго'] = true,
	['енциклопедија'] = true,
	['енциклопедија'] = true,
	['унос'] = true,
	['епизода'] = true,															-- cite serial only TODO: make available to cite episode?
	['епизодалинк'] = true,														-- cite episode and cite serial
	['епизода-линк'] = true,													-- cite episode and cite serial
	['епринт'] = true,															-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['догађај'] = true,
	['догађај-формат'] = true,
	['догађајурл'] = true,
	['догађај-урл'] = true,
	['име'] = true,
	['формат'] = true,
	['дато'] = true,
	['хдл'] = true,
	['ХДЛ'] = true,
	['хдл-приступ'] = true,
	['домаћин'] = true,
	['ид'] = true,
	['ИД'] = true,
	['грешкаисбнигнорисати'] = true,
	['грешка-исбн-игнорисати'] = true,
	['на'] = true,
	['прилог'] = true,
	['институција'] = true,
	['анкетар'] = true,
	['анкетар-име'] = true,
	['анкетар-презиме'] = true,
	['анкетарлинк'] = true,
	['анкетар-линк'] = true,
	['анкетармаска'] = true,
	['анкетар-маска'] = true,
	['анкетари'] = true,
	['исбн'] = true,
	['ИСБН'] = true,
	['исбн13'] = true,
	['ИСБН13'] = true,
	['исмн'] = true,
	['ИСМН'] = true,
	['иссн'] = true,
	['ИССН'] = true,
	['издање'] = true,
	['јфм'] = true,
	['ЈФМ'] = true,
	['журнал'] = true,
	['џејстор'] = true,
	['јстор'] = true,
	['ЈСТОР'] = true,
	['џејстор-приступ'] = true,
	['јстор-приступ'] = true,
	['ЈСТОР-приступ'] = true,
	['језик'] = true,
	['презиме'] = true,
	['последњиауторамп'] = true,
	['последњи-аутор-амп'] = true,
	['главнидатум'] = true,
	['главни-датум'] = true,
	['главниизвор'] = true,
	['главни-извор'] = true,
	['главнисажетак'] = true,
	['главни-сажетак'] = true,
	['главни-формат'] = true,
	['главниурл'] = true,
	['главни-урл'] = true,
	['лццн'] = true,
	['ЛЦЦН'] = true,
	['локација'] = true,
	['магазин'] = true,
	['листаадреса'] = true,				-- cite mailing list only
	['листа-адреса'] = true,			-- cite mailing list only
	['мапа'] = true,						-- cite map only
	['мапа-формат'] = true,				-- cite map only
	['мапаурл'] = true,					-- cite map only
	['мапа-урл'] = true,					-- cite map only
	['медијум'] = true,
	['порука-ид'] = true,			-- cite newsgroup
	['минуте'] = true,
	['мод'] = true,
	['мр'] = true,
	['МР'] = true,
	['листа-имена-формат'] = true,
	['мрежа'] = true,
	['дискусионагрупа'] = true,
	['новине'] = true,
	['некат'] = true,
	['не-кат'] = true,
	['непп'] = true,
	['не-пп'] = true,
	['непраћење'] = true,
	['не-праћење'] = true,
	['број'] = true,
	['оцлц'] = true,
	['ОЦЛЦ'] = true,
	['ол'] = true,
	['ОЛ'] = true,
	['ол-приступ'] = true,
	['пореклогодина'] = true,
	['порекло-година'] = true,
	['ости'] = true,
	['ОСТИ'] = true,
	['ости-приступ'] = true,
	['други'] = true,
	['п'] = true,
	['страница'] = true,
	['странице'] = true,
	['људи'] = true,
	['часопис'] = true,
	['место'] = true,
	['пмц'] = true,
	['ПМЦ'] = true,
	['пмид'] = true,
	['ПМИД'] = true,
	['постскриптум'] = true,
	['пп'] = true,
	['издавањедатум'] = true,
	['издавање-датум'] = true,
	['издавањеместо'] = true,
	['издавање-место'] = true,
	['издавач'] = true,
	['цитат'] = true,
	['навод'] = true,
	['реф'] = true,
	['регистрација'] = true,
	['рфц'] = true,
	['РФЦ'] = true,
	['скала'] = true,
	['писмо-поглавље'] = true,
	['поглавље-писмо'] = true,
	['писмо-наслов'] = true,
	['наслов-писмо'] = true,
	['сезона'] = true,
	['одељак'] = true,
	['одељак-формат'] = true,
	['одељци'] = true,					-- cite map only
	['одељакурл'] = true,
	['одељак-урл'] = true,
	['серија'] = true,
	['серијалинк'] = true,
	['серија-линк'] = true,
	['серијабр'] = true,
	['серија-бр'] = true,
	['серијаброј'] = true,
	['серија-број'] = true,
	['серија-сепаратор'] = true,
	['лист'] = true,															-- cite map only
	['листови'] = true,															-- cite map only
	['ссрн'] = true,
	['ССРН'] = true,
	['станица'] = true,
	['субјект'] = true,
	['субјектлинк'] = true,
	['субјект-линк'] = true,
	['претплата'] = true,
	['презиме'] = true,
	['шаблон док демо'] = true,
	['шаблон-док-демо'] = true,
	['време'] = true,
	['времеопис'] = true,
	['време-опис'] = true,
	['наслов'] = true,
	['насловлинк'] = true,
	['наслов-линк'] = true,
	['транс_поглавље'] = true,
	['транс-поглавље'] = true,
	['транс-мапа'] = true,
	['транскрипт'] = true,
	['транскрипт-формат'] = true,
	['транскриптурл'] = true,
	['транскрипт-урл'] = true,
	['прев_наслов'] = true,
	['прев-наслов'] = true,
	['преводилац'] = true,
	['преводилац-име'] = true,
	['преводилац-презиме'] = true,
	['преводилац-линк'] = true,
	['преводилац-маска'] = true,
	['тип'] = true,
	['урл'] = true,
	['УРЛ'] = true,
	['урл-приступ'] = true,
	['УРЛ-приступ'] = true,
	['ваутори'] = true,
	['вуредници'] = true,
	['верзија'] = true,
	['преко'] = true,
	['издање'] = true,
	['веб-сајт'] = true,
	['рад'] = true,
	['година'] = true,
	['збл'] = true,
	['ЗБЛ'] = true,
	['с2цид'] = true,            -- s2cid
	['С2ЦИД'] = true,
	['с2цид-приступ'] = true,

--SRPSKI (PREVOD):

	['pristupdatum'] = true,
	['pristup-datum'] = true,
	['agencija'] = true,
	['objavadatum'] = true,
	['objava-datum'] = true,
	['arhiviranjedatum'] = true,
	['arhiviranje-datum'] = true,
	['arhiviranje-format'] = true,
	['arhiviranjeurl'] = true,
	['arhiviranje-url'] = true,
	['članak'] = true,
	['arkajv'] = true,
	['asin'] = true,
	['ASIN'] = true,
	['asin-tld'] = true,
	['ASIN-TLD'] = true,
	['na'] = true,
	['autor'] = true,
	['autor-ime'] = true,
	['autor-prezime'] = true,
	['autorlink'] = true,
	['autor-link'] = true,
	['autormaska'] = true,
	['autor-maska'] = true,
	['autori'] = true,
	['bibkod'] = true,
	['BIBKOD'] = false,
	['bibkod-pristup'] = true,
	['bajoarkajv'] = true,
	['knjiganaslov'] = true,
	['knjiga-naslov'] = true,
	['kartografija'] = true,
	['poglavlje'] = true,
	['poglavlje-format'] = true,
	['poglavljeurl'] = true,
	['poglavlje-url'] = true,
	['sajtsirks'] = true,
	['klasa'] = true,				-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['saradnja'] = true,
	['kolaboracija'] = true,
	['konferencija'] = true,
	['konferencija-format'] = true,
	['konferencijaurl'] = true,
	['konferencija-url'] = true,
	['doprinos'] = true,
	['doprinos-format'] = true,
	['doprinosurl'] = true,
	['doprinos-url'] = true,
	['saradnik'] = true,
	['saradnik-ime'] = true,
	['saradnik-prezime'] = true,
	['saradnik-link'] = true,
	['saradnik-maska'] = true,
	['zasluge'] = true,				-- cite episode, cite serial
	['datum'] = true,
	['mrtavurl'] = true,
	['mrtav-url'] = true,
	['stepen'] = true,
	['odeljenje'] = true,
	['raz'] = true,
	['razl'] = true,
	['rečnik'] = true,
	['autoriprikaz'] = true,
	['autori-prikaz'] = true,
	['uredniciprikaz'] = true,
	['urednici-prikaz'] = true,
	['etiketa'] = true,
	['doi'] = true,
	['DOI'] = true,
	['doi-pristup'] = true,
	['doi-pokvaren'] = true,
	['doi_pokvarendatum'] = true,					-- @TODO deprecate underscore version?
	['doi-pokvaren-datum'] = true,
	['doi_neaktivandatum'] = true,				-- @TODO deprecate underscore version?
	['doi-neaktivan-datum'] = true,
	['izdanje'] = true,
	['urednik'] = true,
	['urednik-ime'] = true,
	['urednik-dato'] = true,
	['urednik-prezime'] = true,
	['uredniklink'] = true,
	['urednik-link'] = true,
	['urednikmaska'] = true,
	['urednik-maska'] = true,
	['urednici'] = true,
	['urednik-prezime'] = true,
	['eissn'] = true,
	['EISSN'] = true,
	['embargo'] = true,
	['enciklopedija'] = true,
	['enciklopedija'] = true,
	['unos'] = true,
	['epizoda'] = true,															-- cite serial only TODO: make available to cite episode?
	['epizodalink'] = true,														-- cite episode and cite serial
	['epizoda-link'] = true,													-- cite episode and cite serial
	['eprint'] = true,															-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['događaj'] = true,
	['događaj-format'] = true,
	['događajurl'] = true,
	['događaj-url'] = true,
	['ime'] = true,
	['format'] = true,
	['dato'] = true,
	['hdl'] = true,
	['HDL'] = true,
	['hdl-pristup'] = true,
	['domaćin'] = true,
	['id'] = true,
	['ID'] = true,
	['greškaisbnignorisati'] = true,
	['greška-isbn-ignorisati'] = true,
	['na'] = true,
	['prilog'] = true,
	['institucija'] = true,
	['anketar'] = true,
	['anketar-ime'] = true,
	['anketar-prezime'] = true,
	['anketarlink'] = true,
	['anketar-link'] = true,
	['anketarmaska'] = true,
	['anketar-maska'] = true,
	['anketari'] = true,
	['isbn'] = true,
	['ISBN'] = true,
	['isbn13'] = true,
	['ISBN13'] = true,
	['ismn'] = true,
	['ISMN'] = true,
	['issn'] = true,
	['ISSN'] = true,
	['izdanje'] = true,
	['jfm'] = true,
	['JFM'] = true,
	['žurnal'] = true,
	['džejstor'] = true,
	['jstor'] = true,
	['JSTOR'] = true,
	['džejstor-pristup'] = true,
	['jstor-pristup'] = true,
	['JSTOR-pristup'] = true,
	['jezik'] = true,
	['prezime'] = true,
	['poslednjiautoramp'] = true,
	['poslednji-autor-amp'] = true,
	['glavnidatum'] = true,
	['glavni-datum'] = true,
	['glavniizvor'] = true,
	['glavni-izvor'] = true,
	['glavnisažetak'] = true,
	['glavni-sažetak'] = true,
	['glavni-format'] = true,
	['glavniurl'] = true,
	['glavni-url'] = true,
	['lccn'] = true,
	['LCCN'] = true,
	['lokacija'] = true,
	['magazin'] = true,
	['listaadresa'] = true,				-- cite mailing list only
	['lista-adresa'] = true,			-- cite mailing list only
	['mapa'] = true,						-- cite map only
	['mapa-format'] = true,				-- cite map only
	['mapaurl'] = true,					-- cite map only
	['mapa-url'] = true,					-- cite map only
	['medijum'] = true,
	['poruka-id'] = true,			-- cite newsgroup
	['minute'] = true,
	['mod'] = true,
	['mr'] = true,
	['MR'] = true,
	['lista-imena-format'] = true,
	['mreža'] = true,
	['diskusionagrupa'] = true,
	['novine'] = true,
	['nekat'] = true,
	['ne-kat'] = true,
	['nepp'] = true,
	['ne-pp'] = true,
	['nepraćenje'] = true,
	['ne-praćenje'] = true,
	['broj'] = true,
	['oclc'] = true,
	['OCLC'] = true,
	['ol'] = true,
	['OL'] = true,
	['ol-pristup'] = true,
	['poreklogodina'] = true,
	['poreklo-godina'] = true,
	['osti'] = true,
	['OSTI'] = true,
	['osti-pristup'] = true,
	['drugi'] = true,
	['p'] = true,
	['stranica'] = true,
	['stranice'] = true,
	['ljudi'] = true,
	['časopis'] = true,
	['mesto'] = true,
	['pmc'] = true,
	['PMC'] = true,
	['pmid'] = true,
	['PMID'] = true,
	['postskriptum'] = true,
	['pp'] = true,
	['izdavanjedatum'] = true,
	['izdavanje-datum'] = true,
	['izdavanjemesto'] = true,
	['izdavanje-mesto'] = true,
	['izdavač'] = true,
	['citat'] = true,
	['navod'] = true,
	['ref'] = true,
	['registracija'] = true,
	['rfc'] = true,
	['RFC'] = true,
	['skala'] = true,
	['pismo-poglavlje'] = true,
	['poglavlje-pismo'] = true,
	['pismo-naslov'] = true,
	['naslov-pismo'] = true,
	['sezona'] = true,
	['odeljak'] = true,
	['odeljak-format'] = true,
	['odeljci'] = true,					-- cite map only
	['odeljakurl'] = true,
	['odeljak-url'] = true,
	['serija'] = true,
	['serijalink'] = true,
	['serija-link'] = true,
	['serijabr'] = true,
	['serija-br'] = true,
	['serijabroj'] = true,
	['serija-broj'] = true,
	['serija-separator'] = true,
	['list'] = true,															-- cite map only
	['listovi'] = true,															-- cite map only
	['ssrn'] = true,
	['SSRN'] = true,
	['stanica'] = true,
	['subjekt'] = true,
	['subjektlink'] = true,
	['subjekt-link'] = true,
	['pretplata'] = true,
	['prezime'] = true,
	['šablon dok demo'] = true,
	['šablon-dok-demo'] = true,
	['vreme'] = true,
	['vremeopis'] = true,
	['vreme-opis'] = true,
	['naslov'] = true,
	['naslovlink'] = true,
	['naslov-link'] = true,
	['trans_poglavlje'] = true,
	['trans-poglavlje'] = true,
	['trans-mapa'] = true,
	['transkript'] = true,
	['transkript-format'] = true,
	['transkripturl'] = true,
	['transkript-url'] = true,
	['prev_naslov'] = true,
	['prev-naslov'] = true,
	['prevodilac'] = true,
	['prevodilac-ime'] = true,
	['prevodilac-prezime'] = true,
	['prevodilac-link'] = true,
	['prevodilac-maska'] = true,
	['tip'] = true,
	['url'] = true,
	['URL'] = true,
	['url-pristup'] = true,
	['URL-pristup'] = true,
	['vautori'] = true,
	['vurednici'] = true,
	['verzija'] = true,
	['preko'] = true,
	['izdanje'] = true,
	['veb-sajt'] = true,
	['rad'] = true,
	['godina'] = true,
	['zbl'] = true,
	['ZBL'] = true,
	['s2cid'] = true,            -- s2cid
	['S2CID'] = true,
	['s2cid-pristup'] = true,
}

local numbered_arguments = {
	['author#'] = true,
	['author-first#'] = true,
	['author#-first'] = true,
	['author-last#'] = true,
	['author#-last'] = true,
	['author-link#'] = true,
	['author#link'] = true,
	['author#-link'] = true,
	['authorlink#'] = true,
	['author-mask#'] = true,
	['author#mask'] = true,
	['author#-mask'] = true,
	['authormask#'] = true,
	['contributor#'] = true,
	['contributor-first#'] = true,
	['contributor#-first'] = true,
	['contributor-last#'] = true,
	['contributor#-last'] = true,
	['contributor-given#'] = true,
	['contributor#-given'] = true,
	['contributor-surname#'] = true,
	['contributor#-surname'] = true,
	['contributor-link#'] = true,
	['contributor#-link'] = true,
	['contributor-mask#'] = true,
	['contributor#-mask'] = true,
	['editor#'] = true,
	['editor-first#'] = true,
	['editor#-first'] = true,
	['editor#-given'] = true,
	['editor-given#'] = true,
	['editor-last#'] = true,
	['editor#-last'] = true,
	['editor-link#'] = true,
	['editor#link'] = true,
	['editor#-link'] = true,
	['editorlink#'] = true,
	['editor-mask#'] = true,
	['editor#mask'] = true,
	['editor#-mask'] = true,
	['editormask#'] = true,
	['editor#-surname'] = true,
	['editor-surname#'] = true,
	['first#'] = true,
	['given#'] = true,
	['interviewer#'] = true,
	['interviewer-first#'] = true,
	['interviewer#-first'] = true,
	['interviewer-last#'] = true,
	['interviewer#-last'] = true,
	['interviewer-link#'] = true,
	['interviewer#-link'] = true,
	['interviewer-mask#'] = true,
	['interviewer#-mask'] = true,
	['last#'] = true,
	['subject#'] = true,
	['subject-link#'] = true,
	['subject#link'] = true,
	['subject#-link'] = true,
	['subjectlink#'] = true,
	['surname#'] = true,
	['translator#'] = true,
	['translator-first#'] = true,
	['translator#-first'] = true,
	['translator-last#'] = true,
	['translator#-last'] = true,
	['translator-given#'] = true,
	['translator#-given'] = true,
	['translator-surname#'] = true,
	['translator#-surname'] = true,
	['translator-link#'] = true,
	['translator#-link'] = true,
	['translator-mask#'] = true,
	['translator#-mask'] = true,


--СРПСКИ (ПРЕВОД):

	['аутор#'] = true,
	['аутор-име#'] = true,
	['аутор#-име'] = true,
	['аутор-презиме#'] = true,
	['аутор#-презиме'] = true,
	['аутор-линк#'] = true,
	['аутор#линк'] = true,
	['аутор#-линк'] = true,
	['ауторлинк#'] = true,
	['аутор-маска#'] = true,
	['аутор#маска'] = true,
	['аутор#-маска'] = true,
	['аутормаска#'] = true,
	['сарадник#'] = true,
	['сарадник-име#'] = true,
	['сарадник#-име'] = true,
	['сарадник-презиме#'] = true,
	['сарадник#-презиме'] = true,
	['сарадник-линк#'] = true,
	['сарадник#-линк'] = true,
	['сарадник-маска#'] = true,
	['сарадник#-маска'] = true,
	['уредник#'] = true,
	['уредник-име#'] = true,
	['уредник#-име'] = true,
	['уредник#-дато'] = true,
	['уредник-дато#'] = true,
	['уредник-презиме#'] = true,
	['уредник#-презиме'] = true,
	['уредник-линк#'] = true,
	['уредник#линк'] = true,
	['уредник#-линк'] = true,
	['уредниклинк#'] = true,
	['уредник-маска#'] = true,
	['уредник#маска'] = true,
	['уредник#-маска'] = true,
	['уредникмаска#'] = true,
	['уредник#-презиме'] = true,
	['уредник-презиме#'] = true,
	['име#'] = true,
	['дато#'] = true,
	['анкетар#'] = true,
	['анкетар-име#'] = true,
	['анкетар#-име'] = true,
	['анкетар-презиме#'] = true,
	['анкетар#-презиме'] = true,
	['анкетар-линк#'] = true,
	['анкетар#-линк'] = true,
	['анкетар-маска#'] = true,
	['анкетар#-маска'] = true,
	['презиме#'] = true,
	['субјект#'] = true,
	['субјект-линк#'] = true,
	['субјект#линк'] = true,
	['субјект#-линк'] = true,
	['субјектлинк#'] = true,
	['презиме#'] = true,
	['преводилац#'] = true,
	['преводилац-име#'] = true,
	['преводилац#-име'] = true,
	['преводилац-презиме#'] = true,
	['преводилац#-презиме'] = true,
	['преводилац-линк#'] = true,
	['преводилац#-линк'] = true,
	['преводилац-маска#'] = true,
	['преводилац#-маска'] = true,


--SRPSKI (PREVOD):

	['autor#'] = true,
	['autor-ime#'] = true,
	['autor#-ime'] = true,
	['autor-prezime#'] = true,
	['autor#-prezime'] = true,
	['autor-link#'] = true,
	['autor#link'] = true,
	['autor#-link'] = true,
	['autorlink#'] = true,
	['autor-maska#'] = true,
	['autor#maska'] = true,
	['autor#-maska'] = true,
	['autormaska#'] = true,
	['saradnik#'] = true,
	['saradnik-ime#'] = true,
	['saradnik#-ime'] = true,
	['saradnik-prezime#'] = true,
	['saradnik#-prezime'] = true,
	['saradnik-link#'] = true,
	['saradnik#-link'] = true,
	['saradnik-maska#'] = true,
	['saradnik#-maska'] = true,
	['urednik#'] = true,
	['urednik-ime#'] = true,
	['urednik#-ime'] = true,
	['urednik#-dato'] = true,
	['urednik-dato#'] = true,
	['urednik-prezime#'] = true,
	['urednik#-prezime'] = true,
	['urednik-link#'] = true,
	['urednik#link'] = true,
	['urednik#-link'] = true,
	['uredniklink#'] = true,
	['urednik-maska#'] = true,
	['urednik#maska'] = true,
	['urednik#-maska'] = true,
	['urednikmaska#'] = true,
	['urednik#-prezime'] = true,
	['urednik-prezime#'] = true,
	['ime#'] = true,
	['dato#'] = true,
	['anketar#'] = true,
	['anketar-ime#'] = true,
	['anketar#-ime'] = true,
	['anketar-prezime#'] = true,
	['anketar#-prezime'] = true,
	['anketar-link#'] = true,
	['anketar#-link'] = true,
	['anketar-maska#'] = true,
	['anketar#-maska'] = true,
	['prezime#'] = true,
	['subjekt#'] = true,
	['subjekt-link#'] = true,
	['subjekt#link'] = true,
	['subjekt#-link'] = true,
	['subjektlink#'] = true,
	['prezime#'] = true,
	['prevodilac#'] = true,
	['prevodilac-ime#'] = true,
	['prevodilac#-ime'] = true,
	['prevodilac-prezime#'] = true,
	['prevodilac#-prezime'] = true,
	['prevodilac-link#'] = true,
	['prevodilac#-link'] = true,
	['prevodilac-maska#'] = true,
	['prevodilac#-maska'] = true,


--СРПСКИ (ДОДАТНО):

	['стр'] = true,
	['назив'] = true,


--SRPSKI (DODATNO):

	['str'] = true,
	['naziv'] = true,
}

--[[--------------------------< C I T E  A R X I V  S U P P O R T E D  P A R A M E T E R S >----------------

This is an experiment that attempts to use validate() and a limited list of valid parameters to validate the
parameters provided in a cite arxiv template. This method might be expanded to other templates being considered.

Because a steady-state signal conveys no useful information, whitelist.basic_arguments[] list items can have three values:
	true - these parameters are valid and supported parameters
	false - these parameters are deprecated but still supported
	nil - these parameters are no longer supported (when setting a parameter to nil, leave a comment stating the reasons for invalidating the parameter)
	
]]

--[[
This is a list of parameters that once were but now are no longer supported:
	['ARXIV'] = nil,				-- not an initialization
	['version'] = nil,				-- this is the cite arxiv parameter; |version= still supported by other cs1|2 templates

]]

local arxiv_basic_arguments = {
	['arxiv'] = true,
	['class'] = true,															-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['eprint'] = true,															-- cite arxiv and arxiv identifiers


--СРПСКИ (ПРЕВОД):
	['аркајв'] = true,
	['класа'] = true,															-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['епринт'] = true,															-- cite arxiv and arxiv identifiers


--SRPSKI (PREVOD):
	['arkajv'] = true,
	['klasa'] = true,															-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['eprint'] = true,															-- cite arxiv and arxiv identifiers
}


--[[--------------------------< C I T E  B I O R X I V  S U P P O R T E D  P A R A M E T E R S >------------

This is an experiment that attempts to use validate() and a limited list of valid parameters to validate the
parameters provided in a cite biorxiv template. This method might be expanded to other templates being considered.

Because a steady-state signal conveys no useful information, whitelist.basic_arguments[] list items can have three values:
	true - these parameters are valid and supported parameters
	false - these parameters are deprecated but still supported
	nil - these parameters are no longer supported (when setting a parameter to nil, leave a comment stating the reasons for invalidating the parameter)
	
]]

local biorxiv_basic_arguments = {
	['biorxiv'] = true,


--СРПСКИ (ПРЕВОД):
	['бајоаркајв'] = true,


--SRPSKI (PREVOD):
	['bajoarkajv'] = true,
}


--[[--------------------------< C I T E  C I T E S E E R X  S U P P O R T E D  P A R A M E T E R S >--------

This is an experiment that attempts to use validate() and a limited list of valid parameters to validate the
parameters provided in a cite citeseerx template. This method might be expanded to other templates being considered.

Because a steady-state signal conveys no useful information, whitelist.basic_arguments[] list items can have three values:
	true - these parameters are valid and supported parameters
	false - these parameters are deprecated but still supported
	nil - these parameters are no longer supported (when setting a parameter to nil, leave a comment stating the reasons for invalidating the parameter)
	
]]

local citeseerx_basic_arguments = {
	['citeseerx'] = true,


--СРПСКИ (ПРЕВОД):
	['сајтсиркс'] = true,


--SRPSKI (PREVOD):
	['sajtsirks'] = true,
}


--[[--------------------------< L I M I T E D  S U P P O R T E D  P A R A M E T E R S >----------------------

This is an experiment that attempts to use validate() and a limited list of valid parameters to validate the
parameters provided in a cite arxiv, cite biorxiv, or cite citeseerx templates. These parameters are common to
all three templates

Because a steady-state signal conveys no useful information, whitelist.basic_arguments[] list items can have three values:
	true - these parameters are valid and supported parameters
	false - these parameters are deprecated but still supported
	nil - these parameters are no longer supported (when setting a parameter to nil, leave a comment stating the reasons for invalidating the parameter)
	
]]

local limited_basic_arguments = {
	['at'] = true,
	['author'] = true,
	['author-first'] = true,
	['author-last'] = true,
	['authorlink'] = true,
	['author-link'] = true,
	['authormask'] = true,
	['author-mask'] = true,
	['authors'] = true,
	['collaboration'] = true,
	['date'] = true,
	['df'] = true,
	['display-authors'] = true,
	['first'] = true,
	['given'] = true,
	['language'] = true,
	['last'] = true,
	['lastauthoramp'] = true,
	['last-author-amp'] = true,
	['mode'] = true,
	['name-list-format'] = true,
	['nocat'] = true,
	['no-cat'] = true,
	['notracking'] = true,
	['no-tracking'] = true,
	['p'] = true,
	['page'] = true,
	['pages'] = true,
	['postscript'] = true,
	['pp'] = true,
	['quotation'] = true,
	['quote'] = true,
	['ref'] = true,
	['surname'] = true,
	['template doc demo'] = true,
	['template-doc-demo'] = true,
	['title'] = true,
	['url'] = true,
	['URL'] = true,
	['vauthors'] = true,
	['year'] = true,


--СРПСКИ (ПРЕВОД):
	['на'] = true,
	['аутор'] = true,
	['аутор-име'] = true,
	['аутор-презиме'] = true,
	['ауторлинк'] = true,
	['аутор-линк'] = true,
	['аутормаска'] = true,
	['аутор-маска'] = true,
	['аутори'] = true,
	['сарадња'] = true,
	['колаборација'] = true,
	['датум'] = true,
	['раз'] = true,
	['разл'] = true,
	['аутори-приказ'] = true,
	['име'] = true,
	['дато'] = true,
	['језик'] = true,
	['презиме'] = true,
	['последњиауторамп'] = true,
	['последњи-аутор-амп'] = true,
	['мод'] = true,
	['листа-имена-формат'] = true,
	['некат'] = true,
	['не-кат'] = true,
	['непраћење'] = true,
	['не-праћење'] = true,
	['п'] = true,
	['страница'] = true,
	['странице'] = true,
	['постскриптум'] = true,
	['стр'] = true,
	['цитат'] = true,
	['навод'] = true,
	['реф'] = true,
	['презиме'] = true,
	['шаблон док демо'] = true,
	['шаблон-док-демо'] = true,
	['наслов'] = true,
	['назив'] = true,
	['урл'] = true,
	['УРЛ'] = true,
	['ваутори'] = true,
	['година'] = true,


--SRPSKI (PREVOD):
	['na'] = true,
	['autor'] = true,
	['autor-ime'] = true,
	['autor-prezime'] = true,
	['autorlink'] = true,
	['autor-link'] = true,
	['autormaska'] = true,
	['autor-maska'] = true,
	['autori'] = true,
	['saradnja'] = true,
	['kolaboracija'] = true,
	['datum'] = true,
	['raz'] = true,
	['razl'] = true,
	['autori-prikaz'] = true,
	['ime'] = true,
	['dato'] = true,
	['jezik'] = true,
	['prezime'] = true,
	['poslednjiautoramp'] = true,
	['poslednji-autor-amp'] = true,
	['mod'] = true,
	['lista-imena-format'] = true,
	['nekat'] = true,
	['ne-kat'] = true,
	['nepraćenje'] = true,
	['ne-praćenje'] = true,
	['p'] = true,
	['stranica'] = true,
	['stranice'] = true,
	['postskriptum'] = true,
	['str'] = true,
	['citat'] = true,
	['navod'] = true,
	['ref'] = true,
	['prezime'] = true,
	['šablon dok demo'] = true,
	['šablon-dok-demo'] = true,
	['naslov'] = true,
	['naziv'] = true,
	['url'] = true,
	['URL'] = true,
	['vautori'] = true,
	['godina'] = true,
}
local limited_numbered_arguments = {
	['author#'] = true,
	['author-first#'] = true,
	['author#-first'] = true,
	['author-last#'] = true,
	['author#-last'] = true,
	['author-link#'] = true,
	['author#link'] = true,
	['author#-link'] = true,
	['authorlink#'] = true,
	['author-mask#'] = true,
	['author#mask'] = true,
	['author#-mask'] = true,
	['authormask#'] = true,
	['first#'] = true,
	['given#'] = true,
	['last#'] = true,
	['surname#'] = true,


--СРПСКИ (ПРЕВОД):
	['аутор#'] = true,
	['аутор-име#'] = true,
	['аутор#-име'] = true,
	['аутор-презиме#'] = true,
	['аутор#-презиме'] = true,
	['аутор-линк#'] = true,
	['аутор#линк'] = true,
	['аутор#-линк'] = true,
	['ауторлинк#'] = true,
	['аутор-маска#'] = true,
	['аутор#маска'] = true,
	['аутор#-маска'] = true,
	['аутормаска#'] = true,
	['име#'] = true,
	['дато#'] = true,
	['презиме#'] = true,
	['презиме#'] = true,


--SRPSKI (PREVOD):
	['autor#'] = true,
	['autor-ime#'] = true,
	['autor#-ime'] = true,
	['autor-prezime#'] = true,
	['autor#-prezime'] = true,
	['autor-link#'] = true,
	['autor#link'] = true,
	['autor#-link'] = true,
	['autorlink#'] = true,
	['autor-maska#'] = true,
	['autor#maska'] = true,
	['autor#-maska'] = true,
	['autormaska#'] = true,
	['ime#'] = true,
	['dato#'] = true,
	['prezime#'] = true,
	['prezime#'] = true,
}

return {
	basic_arguments = basic_arguments,
	numbered_arguments = numbered_arguments,
	limited_basic_arguments = limited_basic_arguments,
	limited_numbered_arguments = limited_numbered_arguments,
	arxiv_basic_arguments = arxiv_basic_arguments,
	biorxiv_basic_arguments = biorxiv_basic_arguments,
	citeseerx_basic_arguments = citeseerx_basic_arguments
};