Модул:Languages

С Википедије, слободне енциклопедије
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Документација модула[прикажи] [уреди] [историја] [освежи]

Овај модул се користи у шаблону {{l6e}} при стварању одговарајућих језичких веза коришћењем {{#invoke:Languages|list|множество языков}}. За детаљнију документацију о начину рада шаблона, погледајте документацију. За списак подржаних језичких скраћеница, погледајте Модул:Languages/data.

Также модуль используется для различных преобразований кодов языков.

Услужне категорије модула[уреди извор]

Тестови[уреди извор]

Сви тестови прошли.

test_getRefHtml:

Текст Очекивано Стварно
ДаY {{ #invoke:Languages | getRefHtmlFrame | }}
ДаY {{ #invoke:Languages | getRefHtmlFrame | QNNN }}
ДаY {{ #invoke:Languages | getRefHtmlFrame | Q1860 }} (енг.) (енг.)
ДаY {{ #invoke:Languages | getRefHtmlFrame | Q7737 }} (рус.) (рус.)

-- Модул за рад са језицима ISO 639

-- учитавање модула са таблицом језичких података
local languages = mw.loadData('Module:Languages/data')
local p = {}

-- проверава да ли је задани параметар празан
local function isEmpty(s)
	return s == nil or s == ''
end

-- помоћна функција која уклања размаке
local function trimstr(s)
 return (s:gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1"))
end

-- добавља језички код, враћа везу и нормализовани код језика (или празан текстуални низ)
local function get_lang_data(code)
  local l = languages[code];
  if l ~= nil then
    return "[[" .. l[2] .. "|" .. l[1] .. "]]", code
  elseif code ~= "" then
    return code, ""
  else
    return "", ""
  end
end

function p.getRefHtmlFrame( frame )
	return p.getRefHtml( trimstr( frame.args[1] ) )
end

function p.getRefHtml( wikidataItemId )
	local codeByItemId = mw.loadData( "Module:Wikidata/Language-codes" )
	local code = codeByItemId[ wikidataItemId ];
	if code == nil then
		mw.log( 'Језички код није пронађен за ' .. wikidataItemId )
		return ""
	else
  	local l = languages[code];
		if l == nil then
			mw.log( 'Опис језика за код ' .. code .. ' није пронађен' )
	    return ""
	  else
	    return '<span class="ref-info" title="' .. l[ 2 ] .. '" style="font-size:85%; cursor:help; color:#888;">(' .. l[ 1 ] .. ')</span>'
	  end
	end
end

-- прихвата zh код, враћа скраћеницу
function p.abbr(frame)
	local code = trimstr( frame.args[1] )
	if not isEmpty(code) then
		return (languages[code] and languages[code][1] or '')
	end
end

-- прихвата zh|我|tt|мин код, враћа наслов ставке из Module:Languages/data
function p.name(frame)
	local code = trimstr( frame.args[1] )
	if code ~= nil and code ~= '' then
		return (languages[code] and languages[code][2] or '')
	end
end

-- прихвата zh|我|tt|мин код, враћа списак одвојен зарезом
function p.list(frame)
  local curr_lang = nil
  local result = nil

  for n, v in frame:argumentPairs() do
		local trimmed = trimstr(v)
		if curr_lang == nil then
		if trimmed ~= '' then
			-- ако језички код недостаје, остаје претходни
			curr_lang = trimstr(v)
		end
		else
		if trimmed ~= '' then
			local link, lang_code = get_lang_data(curr_lang)
			local list_item
			if lang_code ~= '' then
				list_item = link .. "&nbsp;<span dir='auto' lang='" .. lang_code .. "'>" .. trimmed .. "</span>"
			else
				list_item = link .. " <span class='unknown-foreign-lang'>" .. trimmed .. "</span>".."[[Категорија:Википедија:Чланци са непознатим језиком]]"
			end
			
			if result == nil then
				result = list_item
			else
				result = result .. ", " .. list_item
			end
		else
		-- празан текст — значи да је тренутни језик исти као следећи
		local link, lang_code = get_lang_data(curr_lang)
		if result == nil then
			result = link
		else
			result = result .. ", " .. link
		end
		end
		
		curr_lang = nil
   end
  end
  
  -- просто #invoke:Languages|list|yue и даље треба да врати везу без текста
  if curr_lang ~= nil then
    local link, lang_code = get_lang_data(curr_lang)
    if result ~= nil then
      result = result .. ", " .. link
    else
      result = link
    end
  end
  return result
end

-- прихвата zh|tt код, враћа ref-zh, ref-tt
function p.list_ref(frame)
  local result = ''
  local v = frame.args['в'] or nil
	local ref = nil

	if v then
		ref = '&nbsp;<span class="ref-info" style="cursor:help;" title="на %2%">&#091;%1%&#093;</span>'
	else
		ref = '&nbsp;<span class="ref-info" style="cursor:help;" title="на %2%">(%1%)</span>'
	end

  for x, lg in pairs( frame.args ) do
		local code = trimstr(lg)
		if code ~= '' and code ~= 'в' then
			local l = languages[code]
			if l and l ~= nil then
				result = result .. mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(ref, '%%2%%', p._transform_lang(code)), '%%1%%', l[1])
			else
				result = result .. frame:expandTemplate{ title = 'ref-' .. code } .. '[[Категорија:Википедија:Чланци са непознатим језиком (ref)]]'
			end
		end
  end

  return result
end

-- Приказује име језика у предложеном падежу
function p._transform_lang(code)
	if isEmpty(languages[code]) then return '&lt;непознат код ' .. code .. '&gt;' end
  if languages[code][3] then return languages[code][3] end
  local ln = mw.ustring.lower(
    languages[code] and languages[code][2]
    or mw.language.fetchLanguageName(code,'sr')
   ):gsub('%s+језик%s+', ' '):gsub('%s*%(?језик%)?%s*', '')
  if not ln then return 'језик с ISO-кодом '..code..' (?)' end
  if ln:match('.*лингва$') then return ln:gsub('а$','е') end
  if mw.ustring.match(ln,'[сц]кий$') or ln:match('ный$') or mw.ustring.match(ln,'[сц]кий%s%b()$') or ln:match('ный%s%b()$')
  then
    ln = mw.ustring.gsub(
      mw.ustring.gsub(ln, 'н([ыи])й(%A)', function(y,s) return (y=='ы' and 'ном' or 'нем')..s end)
        :gsub('ный$', 'ном'),
      '([сц]к)ий(%A)', '%1ом%2'
    ):gsub('ский$', 'ском'):gsub('цкий$', 'цком');
    if ln:match('%)$') and not (ln:match('ом%)$') or ln:match('нем%)$')) -- «језик» перед уточнением, если оно не склоняется
    then 
      local r,s=ln:gsub('(%s)(%b())$','%1језик%1%2');
      if s==1 then return r end
    end
    return ln..' језик'
  else
    return 'језик '..ln
  end
end

function p.transform_lang(frame)
	return p._transform_lang(trimstr(frame.args[1]))
end

-- Проверава постоји ли страница и преусмјеравање
local function getTitle(page)
	local success, result = pcall(function()
		local title = mw.title.new(page)
		return { title.exists, title.isRedirect }
	end)
	return success and result or nil
end

-- Помоћна функција за {{Непреведено 5}}: видети шаблон
function p._newIW(title, text, lang, page, state, nocat)
	local mwlang = mw.getContentLanguage()
	local origPage = page
	
	-- Слике за стару функцију приказа статуса
	local states = {
		['СЧ'] = {'Википедија:Сјајни чланци','Сјајан чланак','Small Skew Star SVG.svg'},
		['ДЧ'] = {'Википедија:Добри чланци','Добар чланак','Blue star unboxed.svg'},
		['ИС'] = {'Википедија:Изабрани спискови','Избрани списак','Purple star unboxed.svg'}
	}
	
	-- Категорије шаблона
	local categoryErrors = '[[Категорија:Википедија:Чланци са погрешно попуњеним шаблоном Непреведено]]'
	local categoryExists = '[[Категорија:Википедија:Чланци са застарелим шаблоном Непреведено]]'
	local categoryRedirect = '[[Категорија:Википедија:Захтеви за замену преусмеравања преводима]]'
	
	-- Проверава постојање параметара и замењује их алтернативним
	if isEmpty(text) then
		text = title
	end
	if isEmpty(lang) then
		lang = "en"
	end
	if isEmpty(page) then
		page = title
	end
	
	-- Ствара шаблон
	if title ~= '{{{1}}}' then
		local this = mw.title.getCurrentTitle()
		local titleObj = getTitle(title)
		local ifExists, ifRedirect
		local type = ''
		local s = ''
		
		local langName = ''
		if lang ~= 'd' then
			if isEmpty(languages[lang]) then
				if this.namespace == 0 and isEmpty(nocat) then
					s = s .. categoryErrors
				end
			else
				langName = ' data-lang-name="' .. (languages[lang][1] and languages[lang][1] or '???') .. '"'
			end
		end
		
		-- Проверава ограничење позива
		if titleObj ~= nil then
			ifExists = titleObj[1]
			ifRedirect = titleObj[2]
		end
		
		-- Приказује везу за преусмеравање или црвену везу
		local class = (ifExists and (ifRedirect and ' iw--redirect' or ' iw--exists') or '')
		s = s .. string.format('<span class="iw%s plainlinks" data-title="%s" data-lang="%s"' .. langName .. '>', class, mwlang:ucfirst(title), lang)
		
		if ifRedirect then
			if this.namespace == 0 and isEmpty(nocat) then
				s = s .. categoryRedirect
			end
			s = s .. string.format('[%s %s]', tostring(mw.uri.fullUrl(title,'redirect=no')), text)
		else
			s = s .. string.format('[[%s|%s]]', title, text)
		end
		
		-- Приказује везу на чланак на страном језику или предлог за уклањање шаблона
		if ifExists and not ifRedirect then
			s = s .. '<sup class="iw__notice noprint">[[Шаблон:Непреведено 5#Ако постоји чланак|'
				 .. '<span style="color:red; font-style:normal; font-weight:bold;" title="Уклоните шаблон «Непреведено 5» из чланка '
				 .. 'и замените га једноставном вики везом">?!</span>]]</sup>'
			if this.namespace == 0 and isEmpty(nocat) then
				s = s .. categoryExists
			end
		else
			-- Ствара опис
			local t = ''
			if lang == 'd' then
				t = string.format('Ставка чланка на «%s» в Википодацима', mwlang:ucfirst(title))
				page = page .. '#sitelinks-wikipedia'
			else
				if not isEmpty(origPage) then
					t = string.format('%s — верзија чланка', page)
				else
					t = 'Верзија чланка'
				end
				t = t .. string.format(' «%s» на %s', mwlang:ucfirst(title), p._transform_lang(lang))
			end
		
			-- Ствара белешку о преусмеравању
			local aster = ''
			if ifRedirect then
				aster = '<sup class="iw__notice noprint" style="font-style:normal; font-weight:normal; margin:0 0 0 1px;">'
						.. '[[Шаблон:Непреведено 5#Ако постоји преусмеравање|'
						.. '<span style="color:red; font-weight:bold;" title="Замените наслов преусмеравања са насловом чланка или уклоните шаблон «Непреведено 5»">*</span>]]'
						.. '</sup>'
			end
		
			-- Приказује везу до странице на страном језику
			s = s .. '<sup class="iw__note noprint" style="font-style:normal; font-weight:normal;">' ..
					string.format('[[:%s:%s|<span class="iw__tooltip" title="%s">[%s]</span>]]</sup>', lang, page, t, lang) ..
					aster
				 
			-- Приказује статус странице на страном језику
			if not isEmpty(state) and not isEmpty(states[state]) then
				s = s .. string.format('<sup class="iw__status noprint" style="margin:0 0 0 1px;">[[Файл:%s|8px|link=%s|%s]]</sup>',
						states[state][3], states[state][1], states[state][2])
			end
		end
		
		return s .. '</span>'
	else
		-- Ако нема потребног параметра, приказује се црвени текст
		local htmlerror = require('Module:Error').error
		return htmlerror{'Наведите наслов странице.'}
	end
end

-- Помоћна функција за {{Непреведено 5}}: излази замена шаблона
function p._substIW(title, text)
	local s = '[[' .. title
	if not isEmpty(text) and title ~= text then
		s = s .. '|' .. text
	end
	
	return s .. ']]'
end

-- Враћа {{Непреведено 5}}
function p.getIW(frame)
	local mwlang = mw.getContentLanguage()
	
	local f = frame.args
	local title = f.title
	local text = f.text
	local lang = mwlang:lc(f.lang)
	local page = f.page
	local state = f.state
	local nocat = f.nocat
	
	if not mw.isSubsting() then
		return p._newIW(title, text, lang, page, state, nocat)
	end
	
	return p._substIW(title, text)
end

return p