Модул:Portal/images/aliases

С Википедије, слободне енциклопедије

Документацију овог модула можете да направите на страници Модул:Portal/images/aliases/док

--[==[ This is the "aliases" list of portal image names. It contains a list of portal image aliases for use with [[Module:Portal]].
-- The aliases can be used to point to an existing portal image entry. For portals who do not yet have a portal image entry, please
-- use the appropriate page from the following list instead:
 
-- [[Module:Portal/images/a]]    - for portal names beginning with "A".
-- [[Module:Portal/images/b]]    - for portal names beginning with "B".
-- [[Module:Portal/images/c]]    - for portal names beginning with "C".
-- [[Module:Portal/images/d]]    - for portal names beginning with "D".
-- [[Module:Portal/images/e]]    - for portal names beginning with "E".
-- [[Module:Portal/images/f]]    - for portal names beginning with "F".
-- [[Module:Portal/images/g]]    - for portal names beginning with "G".
-- [[Module:Portal/images/h]]    - for portal names beginning with "H".
-- [[Module:Portal/images/i]]    - for portal names beginning with "I".
-- [[Module:Portal/images/j]]    - for portal names beginning with "J".
-- [[Module:Portal/images/k]]    - for portal names beginning with "K".
-- [[Module:Portal/images/l]]    - for portal names beginning with "L".
-- [[Module:Portal/images/m]]    - for portal names beginning with "M".
-- [[Module:Portal/images/n]]    - for portal names beginning with "N".
-- [[Module:Portal/images/o]]    - for portal names beginning with "O".
-- [[Module:Portal/images/p]]    - for portal names beginning with "P".
-- [[Module:Portal/images/q]]    - for portal names beginning with "Q".
-- [[Module:Portal/images/r]]    - for portal names beginning with "R".
-- [[Module:Portal/images/s]]    - for portal names beginning with "S".
-- [[Module:Portal/images/t]]    - for portal names beginning with "T".
-- [[Module:Portal/images/u]]    - for portal names beginning with "U".
-- [[Module:Portal/images/v]]    - for portal names beginning with "V".
-- [[Module:Portal/images/w]]    - for portal names beginning with "W".
-- [[Module:Portal/images/x]]    - for portal names beginning with "X".
-- [[Module:Portal/images/y]]    - for portal names beginning with "Y".
-- [[Module:Portal/images/z]]    - for portal names beginning with "Z".
-- [[Module:Portal/images/other]]  - for portal names beginning with any other letters. This includes numbers,
--                  letters with diacritics, and letters in non-Latin alphabets.
 
-- When adding entries, please use alphabetical order. The format of the alias table entries is as follows:
--     ["portal name"] = {"alias 1", "alias 2", "alias 3"},
-- Both the portal name and the alias names should be in lower case, and the "Portal:" namespace prefix
-- should be omitted. For example, if you wanted "UK" to be an alias for "Portal:United Kingdom", then the
-- alias name would be "uk" and the portal name would be "united kingdom".
]==]

return {
	["banja luka"] = {"banjaluka"},
	["bosna i hercegovina"] = {"bih"},
	["evropska unija"] = {"eu"},
	["egiptologija"] = {"stari egipat"},
	["erotika i pornografija"] = {"erotika", "pornografija"},
	["žene"] = {"žena"},
	["informatika i računarstvo"] = {"informatika", "računarstvo"},
	["jugoslovenska vojska u otadžbini"] = {"jvuo", "ravnogorski pokret", "četnici"},
	["narodnooslobodilačka borba"] = {"nob"},
	["nemačka"] = {"njemačka"},
	["olimpijske igre"] = {"oi"},
	["prvi svetski rat"] = {"prvi svjetski rat", "i svetski rat", "i svjetski rat"},
	["revolucionarni radnički pokret jugoslavije"] = {"rrpj", "rrp jugoslavije"},
	["republika srpska"] = {"srpska", "rs"},
	["severna amerika"] = {"sjeverna amerika"},
	["sjedinjene američke države"] = {"sad", "sjedinjene države"},
	["socijalistička federativna republika jugoslavija"] = {"sfrj", "sfr jugoslavija", "fnrj", "fnr jugoslavija", "federativna narodna republika jugoslavija", "jugoslavija"},
	["ujedinjene nacije"] = {"un", "organizacija ujedinjenih nacija", "oun"},
	["ujedinjeno kraljevstvo"] = {"uk", "velika britanija", "vb"},
	["umetnost"] = {"umjetnost"},
	["fantastika"] = {"naučna fantastika", "epska fantastika"},
	["formula 1"] = {"f1"},
	["crna gora"] = {"cg"},

	["бања лука"] = {"бањалука"},
	["босна и херцеговина"] = {"бих"},
	["европска унија"] = {"еу"},
	["египтологија"] = {"стари египат"},
	["еротика и порнографија"] = {"еротика", "порнографија"},
	["жене"] = {"жена"},
	["информатика и рачунарство"] = {"информатика", "рачунарство"},
	["југословенска војска у отаџбини"] = {"јвуо", "равногорски покрет", "четници"},
	["народноослободилачка борба"] = {"ноб"},
	["немачка"] = {"њемачка"},
	["олимпијске игре"] = {"ои"},
	["први светски рат"] = {"први свјетски рат", "i светски рат", "i свјетски рат"},
	["револуционарни раднички покрет југославије"] = {"ррпј", "ррп југославије"},
	["република српска"] = {"српска", "рс"},
	["северна америка"] = {"сјеверна америка"},
	["сједињене америчке државе"] = {"сад", "сједињене државе"},
	["социјалистичка федеративна република југославија"] = {"сфрј", "сфр југославија", "фнрј", "фнр југославија", "федеративна народна република југославија", "југославија"},
	["уједињене нације"] = {"ун", "организација уједињених нација", "оун"},
	["уједињено краљевство"] = {"ук", "велика британија", "вб"},
	["уметност"] = {"умјетност"},
	["фантастика"] = {"научна фантастика", "епска фантастика"},
	["формула 1"] = {"ф1"},
	["црна гора"] = {"цг"},
}