Пређи на садржај

Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина — разлика између измена

м
1991. год. ИТНМС се региструје као јединствена научноистраживачка организација у статусу научног института. Према Закону о научноистраживачком раду из 1993. год. Институт је регистрован у статусу научне државне установе (Решење Министарства за науку и технологију Републике Србије бр. 660-2-199/93 од 1.4.1994. год.).
У складу са Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања ИТНМС је уписан у судски регистар, регистарског улошка бр 5-329-00, од 10.2.1999. са проширењем делатности од 27.05.2003.
ИТНМС је је акредитован 12.03.2007.године од стране Министарства науке и заштите животне средине, Решењем о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса, бр.110-00-34/24и24 и обновио акредитацију 12.01.2016. годфине, решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 660-01-00013/18 од 12.01.2016.<ref name="ИТНМС">{{cite web|title=Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина|url=http://www.itnms.ac.rs/page.asp?id=istorijat|website=Званичан веб сајт|accessdate=30. 3. 2017}}</ref>
 
== Организација ==
95

измена