Расплинута логика

Из Википедије, слободне енциклопедије

Расплинута логика или фази логика (енгл. fuzzy logic) представља уопштење класичне логике, развијено над теоријом расплинутих скупова. За разлику од класичне логике, у којој искази могу имати вредности тачно и нетачно, расплинута логика пружа аналитички апарат којим се могу моделирати искази чија истинитосна вредност може припадати континуалном прелазу од тачног ка нетачном. Ово се може илустровати кроз пример:

Разматрајући температуру воде за купање, нека се моделира преференца одређене особе. Употребом јасних бројевних вредности се она може поставити на 41°C. Ипак, уочљиво је да човек није у стању да осети мале температурне разлике, као и да му шири опсег температура може бити прихватљив, што води ка интервалној толеранцији, која може износити нпр. [38°C, 43°C]. Према том моделу, све температуре подједнако одговарају датој особи, што у принципу не одговара стварности. Дакле, зависно од примене, може се јавити потреба за моделом који ће изразити и колико је нека темература прихватљива. То јест: колико неки елеменат (температура) припада скупу пожељних температура. Ово је изводљиво дефинисањем расплинутог скупа који ће свакој температури дати степен прихатљивости у континуалном опсегу од неприхватљивог до идеалног.

Под претоставком да се могу јавити нејасноћа или питање по чему је расплинутост различита од вероватноће[1], може се направити осврт на горе наведени пример. Нека су дате Tr, која датој особи расплинуто одговара 0.9, и Tv, која датој особи одговара са вероватноћом од 0.9. Tr одговара особи свакако, јер је ближа идеалној температури воде него некој неодговарајућој температури. Свакако спада у скуп жељених температура. Код Tv постоји вероватноћа 0.1 да температура воде уопште није одговарајућа. То јест да је 4°C или 95°C.

Види још[уреди]


Референце[уреди]

  1. Timothy J. Ross — Fuzzy Logic With Engineering Applications, Second Edition — University of New Mexico, USA, Johnson Wiley and sons, Ltd., 2004

Спољашње везе[уреди]