Средњи Атлантик (САД)

Подаци о овом региону су различити у зависности од извора. Држава обојене у тамно црвено се обично увек рачунају као део овог региона а светлоцрвене могу али и не морају бити делови Средњег Атлантика.

Средњи Атлантик (енгл. Mid-Atlantic States) је регион у САД. Налази се у североисточном делу земље.


Састоји се од следећих држава: