Фенотип

Фенотип (грч. phainesthai = појавити се и typos = обележје) је скуп свих особина једне индивидуе или организма које су настале заједничким деловањем генотипа и услова средине у којима се дати организам развија. Појам фенотипа увео је Johannsen, 1909. г.

Фенотип се осим у ширем смислу може посматрати, слично као и генотип, и у ужем смислу, као једна особина коју одређује неки генотип.

Фенотипске особине се најгрубље могу поделити на:

Спољашње везе[уреди | уреди извор]