Select (SQL)

С Википедије, слободне енциклопедије

SELECT је наредба у SQL језику којом се врши избор уноса из одређених табела у бази података.[1]

Она може да врати нула или више уноса. У оквиру ње могуће је користити више необавезних клаузула:

 • WHERE - враћа редове који испуњавају услов наведен у WHERE клаузули
 SELECT * FROM DRZAVE WHERE KONTINENT = 'Evropa'
 • GROUP BY - групише редове који деле исту особину, тако да се на сваку групу могу применити агрегатне функције
 SELECT * FROM imeTabele WHERE imeKolone = 'vrednost'
 • ORDER BY - сортира податке по одређеној колони
 SELECT * FROM DRZAVE ORDER BY IME_DRZAVE
 • HAVING - ради исто као WHERE, али после груписања
 SELECT * FROM DRZAVE HAVING POVRSINA > 40000

Селектовање одређених колона[уреди | уреди извор]

У SQL језику могуће је селектовање одређених колона, и то се ради на следећи начин:

 SELECT IME_DRZAVE, KONTINENT FROM DRZAVE

Пример кода у Вижуал Бејзику .NET[уреди | уреди извор]

Dim konekcija As New SqlConnection(connectionString)
Dim komanda As New SqlCommand("SEECT * FROM DRZAVE WHERE KONTINENT = 'Evropa'", konekcija)
Dim citac As SqlDataReader

Try
   konekcija.Open()
   citac = komanda.ExecuteReader(CommandBehaviour.Default)

   While citac.Read()
     drzava.Text = citac("DRZAVA")
   End While

   konekcija.Close()
Catch ex As Exception
   MessageBox.Show(ex.Message)
End Try

Извори[уреди | уреди извор]