Standardna entalpijska promena sagorevanja

Из Википедије, слободне енциклопедије

Standardna entalpija sagorevanja je entalpija promene kad jedan mol supstance potpuno reaguje sa kiseonikom pod standardnim termodinamičkim uslovima[1] (mada se eksperimentalne vrednosti obično mere pod različitim uslovima i naknadno koriguju). Po definiciji, reakcije sagorevanja su uvek egzotermne i tako su entalpije sagorevanja uvek negativne, dok vrednosti za individualnih sagorevanja mogu da variraju.

Standardna entalpija sagorevanja se obično označava sa \Delta H ^{\circ} _{\mathrm{comb}} ili \Delta H ^{\circ}_{\mathrm{c}}. Kada se željena entalpija ne odnosi na sagorevanje, ona se može označiti sa \Delta H ^{\circ} _{\mathrm{total}}. Entalpije sagorevanja se tipično mere koristeći kalorimetar, i imaju jedinice energije (tipično kJ); striktno govoreći, entalpija promene po molu sagorene supstance je standardna molarna entalpija sagorevanja (koja tipično ima jedinice kJ mol−1).

Literatura[уреди]

  1. Peter Atkins, Julio de Paula (2001). Physical Chemistry (7th edition ed.). W. H. Freeman. ISBN 0716735393. 

Spoljašnje veze[уреди]