Друмска возила

From Википедија
Jump to navigation Jump to search

Друмско возило је свако средство намјењено за кретање по путу осим покретних столица за немоћна лица без мотора, и дјецијих превозних средстава. Могу бити са и без сопственог погона (било прикључна или покретана неким другим извором - снагом возача, ветра...). По правилу имају точкове. Друмска моторна возила се дијеле: према врсти остваривог погона и према намјени. Према врсти оставаривог погона друмска возила се дијеле на: друмска возила на мишићни погон, друмска возила на моторни погон, прикључна возила, спрегови возила (вучна) и запрежна возила. Према намјени друмска возила се дијеле на: возила за превоз путника и робе, специјална вотила, радна возила, возила унутрашњег транспорта и војна возила.

Мада се ови скупови возила само делимично преклапају, у пракси се уместо друмска возила много више користи термин моторна возила или чак аутомобили.

Осим очигледне разлике да моторна возила имају мотор, разлика је и у томе што она могу бити пројектована за кретање по беспућу, тј. у терену и могу уместо точкова имати и гусенице. Такође у ову групу спадају и радна возила (трактори, булдожери и сл. самоходне машине) и др. возила која нису намењена кретању по путу (већ нпр. у затвореном простору).

Спољашње везе[edit]