Amblem

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Amblem FSJ

Amblem je reč koja u srpskom jeziku znači:

  • znak
  • znamenje
  • obeležje
  • simbol
  • ukrasni umetak
  • umetnut rad

Negde se koristi i reč emblem istog značenja.

Često se reči grb i amblem poistovećuju.

Sama reč amblem potiče od grčke reči emblèma i francuske reči emblème.


Amblemi[edit]

Amblem PLO

Vidi još[edit]

Literatura[edit]

  • VUJAKLIJA Milan, LEKSIKON STRANIH REČI I IZRAZA, Prosveta, Beograd, 1991. godina