Pređi na sadržaj

Biznis plan

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Biznis plan je dokument kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat. To je vrsta elaborata kojim se potencijalnim finansijerima predstavlja namera da se realizuje određeni poslovni poduhvat. On se ne odnosi na preduzeće već na savim konkretnu operaciju.

Biznis plan se pravi za period od jedne do pet godina i treba ga razlikovati od Studije opravdanosti koja je dugoročna i odnosi se na ceo period eksploatacije nameravanog poduhvata (Npr otvaranje i eksploatacija jednog rudnika).

Biznis plan se radi kada:

 • Preduzeće traži spoljne partnere za dokapitalizaciju (akcionari, investitori) jer nema dovoljno finansijskih sredstava
 • Kod ulaganja u novi pogon ili rekonstrukciju istog
 • Kada preduzetnik otvara novu firmu, tj. počinje sa radom
 • Kada preduzeće pristupa reorganizaciji i sl.
 • Kada određeni posao preduzeće ne može da izfinansira (jednokratni izvozni posao, osvajanje novog tržišta)

Biznis plan je namenjen kako preduzetniku da vidi da li mu se planirana akcija isplati ali i investitorima da vide koliki je rizik ulaganja u određeni poslovni poduhvat.

Biznis plan treba da odgovori na sledeća pitanja:

 • O samoj kompaniji, njena pozicija na tržištu, osnovni pokazatelji
 • Koji proizvod ili usluge su predmet rada
 • Da li se proizvod ili usluga može prodati na tržištu – stanje konkurencije
 • Šta je od tehnologija, kadrova i opreme potrebno za realizaciju plana
 • Finasije – kolika su sredstav potrebna, planirani prihodi i rashodi, profitabilnost investicije

Vlada Republike Srbije, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća je kreirala dokument pod nazivom „Vodič za izradu biznis plana“. Postoji i dokument kojim se to razrađuje da bi potencijalni korisnici finasijskih sredstava ispunili kriterijume i uslove Javnog konkursa za ulaganje u razvojne programe malih i srednjih preduzeća.

Naime izrada Biznis plana, koji je kod nas do skora bio manje u upotrebi, je manje više precizno definisana, u svetu, te su, pogotovu strani investitori naviknuti da taj dokument ima gotovo uvek isti oblik, poglavlja, način izlaganja.

Bilo da je u pitanju manja ili veća firma sledeća poglavlja su gotovo obavezna:

 • Rezime
 • Stanje preduzeća koje traži sredstva
 • Opis usluge ili proizvoda
 • Marketinški plan
 • Plan proizvodnje
 • Plan organizacije i upravljanja
 • Finansijski plan
 • Zaključak te predlog realizacije