Бизнис план

С Википедије, слободне енциклопедије

Бизнис план је документ којим се анализира предстојећи пословни подухват. То је врста елабората којим се потенцијалним финансијерима представља намера да се реализује одређени пословни подухват. Он се не односи на предузеће већ на савим конкретну операцију.

Бизнис план се прави за период од једне до пет година и треба га разликовати од Студије оправданости која је дугорочна и односи се на цео период експлоатације намераваног подухвата (Нпр отварање и експлоатација једног рудника).

Бизнис план се ради када:

 • Предузеће тражи спољне партнере за докапитализацију (акционари, инвеститори) јер нема довољно финансијских средстава
 • Код улагања у нови погон или реконструкцију истог
 • Када предузетник отвара нову фирму, тј. почиње са радом
 • Када предузеће приступа реорганизацији и сл.
 • Када одређени посао предузеће не може да изфинансира (једнократни извозни посао, освајање новог тржишта)

Бизнис план је намењен како предузетнику да види да ли му се планирана акција исплати али и инвеститорима да виде колики је ризик улагања у одређени пословни подухват.

Бизнис план треба да одговори на следећа питања:

 • О самој компанији, њена позиција на тржишту, основни показатељи
 • Који производ или услуге су предмет рада
 • Да ли се производ или услуга може продати на тржишту – стање конкуренције
 • Шта је од технологија, кадрова и опреме потребно за реализацију плана
 • Финасије – колика су средстав потребна, планирани приходи и расходи, профитабилност инвестиције

Влада Републике Србије, Агенција за развој малих и средњих предузећа је креирала документ под називом „Водич за израду бизнис плана“. Постоји и документ којим се то разрађује да би потенцијални корисници финасијских средстава испунили критеријуме и услове Јавног конкурса за улагање у развојне програме малих и средњих предузећа.

Наиме израда Бизнис плана, који је код нас до скора био мање у употреби, је мање више прецизно дефинисана, у свету, те су, поготову страни инвеститори навикнути да тај документ има готово увек исти облик, поглавља, начин излагања.

Било да је у питању мања или већа фирма следећа поглавља су готово обавезна:

 • Резиме
 • Стање предузећа које тражи средства
 • Опис услуге или производа
 • Маркетиншки план
 • План производње
 • План организације и управљања
 • Финансијски план
 • Закључак те предлог реализације