Generalni sekretar komunističke partije

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Generalni sekretar komunističke partije je bio najviši rang u političkoj strukturi komunističkih zemalja. Birao se na partijskim kongresima i mandat mu je važio između dva kongresa. Glasanje je bilo tajno ali je na primer Staljin naredio sa se neprimetno obeleže glasački listići da bi znao ko je glasao protiv.

Imao je najveću vlast, daleko veću nego predsednik republike, premijer ili predsednik narodne skupštine.

On je predsedavao sastancima Izvršnog komiteta ili Političkog biroa (Politbiro) tela veličine 15–30 članova. Sastajao se po potrebi nedeljno ili par puta mesečno.

Predsedavao je i Centralnim komitetom, organom veličine oko stotinu do dve hiljade članova. Zasedao je par puta godišnje.

Predsedavao je takođe i kongresima, koji su se održavali, praktično po potrebi, u periodu od četiri do pet godina.

U zavisnosti od složenosti odluke koju je trebalo doneti donosio ju je sam ili na sastancima odgovarajućih organa.

Postoji velika razlika između Generalnih sekretara komunističkih partija koje bu bile u ilegali (npr KP Jugoslavije), bile parlamentarna stranka (npr KP Francuske) ili bile na vlasti.