Žalba (višeznačna odrednica)

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Žalba je redovni pravni lek, a može da bude:

Žalba može da se uloži protiv pravne presude ili protiv rešenja upravnog organa. Po pravilu je suspenzivna, što znači da se izvršenje presude ili sprovođenje rešenja, odložava. Zakon tačno određuje kada može da se podnese žalba na odluku suda.