Korisnik:Kizule/Hemijske reakicje

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Hemijske reakcije[uredi | uredi izvor]

 • Analiza je hemijska reakcija razlaganja složenih supstanci na dve ili više novih prostijih.
 • Sinteza je hemijska reakcija sjedinjavanja dve ili više prostih supstanci u novu složeniju supstancu.
 • Zamena je hemijska reakcija zamene atoma ili atomskih grupa u moelkulima reaktanata drugih atoma ili atomskih grupa.
 • Razmena je hemijska reakcija razmene atoma ili atomskih grupa između molekula reaktanata.
 • Toplotni sadržaj supstanci je entapija.
 • Egzoterne reakcije oslobađaju toplotu pa proizvodi imaju manju entapiju od reaktanata.
 • Endoterne reakcije vezuju toplotu pa proizvodi imaju veću entapiju od reaktanata.
 • Brzina hemijske reakcije definiše se kao primena koncentracije reaktanata.
 • Supstance koje u malim količinama menjaju brzinu hemijske reakcije, a same se pri tome hemijski ne menjaju nazivaju se katalizatori.
 • Poznate su supstance koje smanjuju brzinu hemijske reakcije, i one se nazivaju inhibitori.
 • Homogene katalitičke reakcije odvijaju se u homogenim sistemima koji se sastoje od jedne faze.
 • Heterogene katalističke reakcije odvijaju se u heterogenim sistemima koji se sastoje od više faza.
 • Pri hlađenju ravnotežnog sistema boja postaje svetlija što znači da oslobađa toplotu.
 • Pri zagrevanju ravnotežnog sistema boja postaje tamnija što znači da se toplota vezuje.
 • Le Šateljeov princip predstavlja hemijski princip koji govori o tome kako promene uslova pod kojima se odvija povratna hemijska reakcija utiču na hemijsku ravnotežu. I njegov princip uopšteno može da glasi ovako: "Ako se sistem u stanju ravnoteže izloži dejstvu spoljašnjeg uticaja, ravnoteža se pomera u onom smeru u kome dolazi do smanjenja tog uticaja".