Корисник:Kizule/Хемијске реакицје

  С Википедије, слободне енциклопедије

  Хемијске реакције[уреди | уреди извор]

  • Анализа је хемијска реакција разлагања сложених супстанци на две или више нових простијих.
  • Синтеза је хемијска реакција сједињавања две или више простих супстанци у нову сложенију супстанцу.
  • Замена је хемијска реакција замене атома или атомских група у моелкулима реактаната других атома или атомских група.
  • Размена је хемијска реакција размене атома или атомских група између молекула реактаната.
  • Топлотни садржај супстанци је ентапија.
  • Егзотерне реакције ослобађају топлоту па производи имају мању ентапију од реактаната.
  • Ендотерне реакције везују топлоту па производи имају већу ентапију од реактаната.
  • Брзина хемијске реакције дефинише се као примена концентрације реактаната.
  • Супстанце које у малим количинама мењају брзину хемијске реакције, а саме се при томе хемијски не мењају називају се катализатори.
  • Познате су супстанце које смањују брзину хемијске реакције, и оне се називају инхибитори.
  • Хомогене каталитичке реакције одвијају се у хомогеним системима који се састоје од једне фазе.
  • Хетерогене каталистичке реакције одвијају се у хетерогеним системима који се састоје од више фаза.
  • При хлађењу равнотежног система боја постаје светлија што значи да ослобађа топлоту.
  • При загревању равнотежног система боја постаје тамнија што значи да се топлота везује.
  • Ле Шатељеов принцип представља хемијски принцип који говори о томе како промене услова под којима се одвија повратна хемијска реакција утичу на хемијску равнотежу. И његов принцип уопштено може да гласи овако: "Ако се систем у стању равнотеже изложи дејству спољашњег утицаја, равнотежа се помера у оном смеру у коме долази до смањења тог утицаја".