Врсте речи

С Википедије, слободне енциклопедије

Врсте речи су класе речи (лексичка јединица) одређене заједничким морфосинтаксичким карактеристикама.

У српском језику се традиционално издваја десет врста речи: именице, придеви, глаголи, заменице, бројеви, прилози, предлози, везници, речце, узвици. .

Променљиве речи су именице, придеви, глаголи, заменице, бројеви од један до четири и неки прилози.

У именске речи спадају именице, придеви, заменице и променљиви бројеви. Именске речи имају деклинацију. Глаголи пак имају конјугацију.

Литература[уреди | уреди извор]