График зависности

Из Википедије, слободне енциклопедије

У математици график зависности (график функције или график) је скуп тачака у координатном систему xy, којим се приказује како једна величина (y) зависи од промене друге (x).

Примери[уреди]

График директне пропорционалности[уреди]

График функције директне пропорционалности y=kx је права која пролази кроз координатни почетак.

График обрнуте пропорционалности[уреди]

График функције обрнуте пропорционалности y=\frac kx је хипербола којој су асимптоте координатне осе.

График квадратне функције[уреди]

График квадратне функције y=ax^2+bx+c је парабола са вертикалном осом.

Литература[уреди]