Лајнвивер-Бурк дијаграм

Из Википедије, слободне енциклопедије
Lineweaver-Burke plot.PNG

У биохемији, Лајнвивер-Бурк дијаграм (или дупли рецирпочни дијаграм) је графички приказ Лајнвивер-Бурк једначине за кинетику ензима, коју су извели Ханс Лајнвивер и Дин Бурк. Овај дијаграм обезбеђује користан графички метод за анализу Михаелис-Ментен једначине:

Реципрочна једначина је

где је V брзина реакције, Km је Михаелис-Ментен константа, Vmax је максимална брзина реакције, док је [S] концентрација супстрата.

Лајнвивер-Бурк дијаграм је користан за брзо одређивање неопходних параметара у кинетици ензима, као што су Km и Vmax. Примера ради, одесчак на y-оси је једнак реципрочној вредности Vmax; док се одсечак на x-оси изједначава са -1/Km.

С обзиром да је Лајнвивер-Бурк дијаграм јако осетљив на експерименталне грешке, самим тим је и поприлично непоуздан. Тако да се у данашње време више користи или не-линеарна регресија или алтернативна форма Михаелис-Ментен једначине, као што је Еди-Хофсти дијаграм.

Спољашње везе[уреди]