Spisak EC brojeva (EC 1)

С Википедије, слободне енциклопедије

Ovaj spisak sadrži EC brojeve prve grupe, EC 1, oksidoreduktaze, uređene u numeričkom redosledu po preporuci odbora za nomenklaturu Međunarodne unije za biohemiju i molekularnu biologiju.[1]

EC 1.1 CH-OH grupa donora[уреди | уреди извор]

EC 1.1.1 NAD ili NADP kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.1.2 Citohrom kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.1.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.1.4 Disulfid kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.1.5 Hinon ili slična jedinjenja kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.1.9 Sa bakarnim proteinom kao akeptorom[уреди | уреди извор]

EC 1.1.98 Sa drugim, poznatim, akceptorima[уреди | уреди извор]

EC 1.1.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.2 Aldehid ili okso grupa kao donora[уреди | уреди извор]

EC 1.2.1 NAD ili NADP kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.2.2 Citohrom kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.2.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.2.4 Disulfid kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.2.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.2.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.2.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.3 CH-CH grupa donora[уреди | уреди извор]

EC 1.3.1 NAD ili NADP kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.3.2 Citohrom kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.3.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.3.5 Hinon ili srodna jedinjenja kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.3.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.3.8 Flavin kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.3.98 Drugi poznati akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.3.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.4 CH-NH2 grupa donora[уреди | уреди извор]

EC 1.4.1 NAD ili NADP kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.4.2 Citohrom kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.4.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.4.4 Disulfid kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.4.5 Hinon ili drugo jedinjenje kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.4.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.4.9 Bakarni protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.4.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.5 CH-NH grupa donora[уреди | уреди извор]

EC 1.5.1 With NAD ili NADP kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.5.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.5.4 Disulfid kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.5.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.5.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.5.8 Flavin kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.5.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.6 NADH ili NADPH[уреди | уреди извор]

EC 1.6.1 NAD ili NADP kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.6.2 Hem protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.6.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.6.4 Disulfid kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.6.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.6.6 Azotna grupa kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.6.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.6.8 Flavin kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.6.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.7 Druga azotna jedinjenja kao donori[уреди | уреди извор]

EC 1.7.1 NAD+ ili NADP+ kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.7.2 Citohrom kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.7.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.7.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.7.6 Azotno jedinjenje kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.7.7 Gvožđe-sumporni protein akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.7.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.8 Sumporna grupa donora[уреди | уреди извор]

EC 1.8.1 NAD ili NADP kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.8.2 Citohrom kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.8.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.8.4 Disulfid kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.8.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.8.6 Azotna grupa kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.8.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.8.98 Drugi nepoznati akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.8.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.9 Hem grupa donora[уреди | уреди извор]

EC 1.9.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.9.6 Azotna grupa kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.9.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.10 Difenoli i srodne supstance kao donori[уреди | уреди извор]

EC 1.10.1 NAD ili NADP kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.10.2 Citohrom kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.10.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.10.9 Bakarni protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.10.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.11 Peroksid kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.11.1 Peroksidaze[уреди | уреди извор]

EC 1.11.2 Peroksigenaze[уреди | уреди извор]

EC 1.12 Vodonik kao donor[уреди | уреди извор]

EC 1.12.1 NAD ili NADP kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.12.2 Citohrom kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.12.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.12.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.12.98 Drugi nepoznati akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.12.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.13 Pojedinačni donori sa inkorporacijom molekulskog kiseonika (oksigenaze)[уреди | уреди извор]

EC 1.13.1 (transferred to EC 1.13.11)[уреди | уреди извор]

EC 1.13.11 Inkorporacija dva atoma kiseonika[уреди | уреди извор]

EC 1.13.12 Inkorporacija jednog atoma kiseonika[уреди | уреди извор]

EC 1.13.99 Razno[уреди | уреди извор]

EC 1.14 Parovi donora, sa inkorporacijom ili redukcijom molekulskog kiseonika[уреди | уреди извор]

EC 1.14.1 NADH ili NADPH kao donor (obrisano)[уреди | уреди извор]

EC 1.14.2 Askorbat kao donor (obrisano)[уреди | уреди извор]

EC 1.14.3 Redukovani pteridin kao donor (obrisano)[уреди | уреди извор]

EC 1.14.11 2-oksoglutarat kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika u oba donora[уреди | уреди извор]

EC 1.14.12 NADH ili NADPH kao donor, inkorporacija dva atoma kiseonika u jedan donor[уреди | уреди извор]

EC 1.14.13 NADH ili NADPH kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika[уреди | уреди извор]

EC 1.14.14 Redukovani flavin ili flavoprotein kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika[уреди | уреди извор]

EC 1.14.15 Redukovani gvožđe-sumporni protein kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika[уреди | уреди извор]

EC 1.14.16 Redukovani pteridin kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika[уреди | уреди извор]

EC 1.14.17 Redukovani askorbat kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika[уреди | уреди извор]

EC 1.14.18 Drugo jedinjenje kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika[уреди | уреди извор]

EC 1.14.19 Oksidacija para donora koja rezultuje u redukciji molekulskog kiseonika do dva molekula vode[уреди | уреди извор]

EC 1.14.20 2-oksoglutarat kao donor[уреди | уреди извор]

EC 1.14.21 NADH ili NADPH kao donor[уреди | уреди извор]

EC 1.14.99 Razno[уреди | уреди извор]

EC 1.15 Superoksid kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.15.1[уреди | уреди извор]

EC 1.16 Oksidacija metalnih jona[уреди | уреди извор]

EC 1.16.1 NAD ili NADP kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.16.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.16.5 Hinon i slična jedinjenja kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.16.8 Flavin kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.16.9 Bakarni protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.16.98 Drugi poznati akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.17 CH ili CH2 grupe[уреди | уреди извор]

EC 1.17.1 NAD ili NADP kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.17.3 Citohrom kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.17.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.17.4 Disulfid kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.17.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.17.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.17.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.18 Gvožđe-sumporni proteini kao donori[уреди | уреди извор]

EC 1.18.1 NAD+ ili NADP+ kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.18.2 Diazot kao akceptor (sad EC 1.18.6)[уреди | уреди извор]

EC 1.18.3 H+ kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.18.6 Diazot kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.18.96 Drugi nepoznati akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.18.99 H+ kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.19 Redukovani flavodoksin kao donor[уреди | уреди извор]

EC 1.19.6 Diazot kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.20 Fosfor ili arsen kao donori[уреди | уреди извор]

EC 1.20.1 NAD+ ili NADP+ kao akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.20.2 Citohrom kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.20.4 Disulfid kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.20.9 Bakarni protein kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.20.98 Drugi poznati akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.20.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.21 X-H i Y-H formiraju X-Y vezu[уреди | уреди извор]

EC 1.21.3 Kiseonik kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.21.4 Disulfid kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.21.99 Drugi akceptori[уреди | уреди извор]

EC 1.22 Halogen u donorima[уреди | уреди извор]

EC 1.22.1 NAD+ ili NADP+ kao akceptor[уреди | уреди извор]

EC 1.97 Druge oksidoreduktaze[уреди | уреди извор]

EC 1.97.1 Oksidoreduktaze koje ne pripadaju drugim klasama[уреди | уреди извор]

EC 1.98 Enzimi koji koriste H2 kao reduktant[уреди | уреди извор]

EC 1.98.1[уреди | уреди извор]

EC 1.99 Drugi enzimi koji koriste O2 kao oksidans[уреди | уреди извор]

EC 1.99.1 hidroksilazas (sad EC 1.14)[уреди | уреди извор]

EC 1.99.2 ksigenaze (sad EC 1.13)[уреди | уреди извор]

Reference[уреди | уреди извор]

 1. ^ „International Union of Biochemistry and Molecular Biology”. 
 2. ^ „Alcool déshydrogénase : définition et explications”. AquaPortail (на језику: француски). Приступљено 21. 1. 2022. 
 3. ^ „Information on EC 1.1.1.2 - alcohol dehydrogenase (NADP+)”. Приступљено 21. 1. 2022. 
 4. ^ „1113”. Приступљено 21. 1. 2022. 
 5. ^ „1114”. Приступљено 21. 1. 2022. 
 6. ^ „1115”. Приступљено 21. 1. 2022. 
 7. ^ „1116”. Приступљено 21. 1. 2022. 
 8. ^ а б „KEGG ENZYME: 1.1.1.7”. www.genome.jp. Приступљено 21. 1. 2022. 
 9. ^ „KEGG ENZYME: 1.1.1.8”. www.genome.jp. Приступљено 21. 1. 2022. 
 10. ^ „KEGG ENZYME: 1.1.1.9”. www.genome.jp. Приступљено 21. 1. 2022. 
 11. ^ „KEGG ENZYME: 1.1.1.10”. www.genome.jp. Приступљено 21. 1. 2022. 
 12. ^ „KEGG ENZYME: 1.1.1.11”. www.genome.jp. Приступљено 21. 1. 2022. 
 13. ^ „KEGG ENZYME: 1.1.1.9”. www.genome.jp. Приступљено 21. 1. 2022. 

Literatura[уреди | уреди извор]

Spoljašnje veze[уреди | уреди извор]