Номенклатура

Номенклатура се односи на начин давања јединствених имена. Може бити: