Списак ARM језгара

Из Википедије, слободне енциклопедије

Ово је листа процесорских језгара базираних на ARM архитектури ARM Holdings-а и трећих странки, сортирана по генерацији изласка и имену. ARM обезбеђује преглед бројних произвођача који имплменетирају ARM језгра у свој дизајн.[1] Keil такође и мало новији преглед произвођача ARM базираних процесора.[2] ARM додатно издаје табелу[3] са прегледом ARM линије процесора са односом перформансе и функционалности према способностима за новије фамилије ARM језгара.

ARM језгра[уреди]

Дизајнирана од стране ARM[уреди]

ARM генерација ARM архитектура ARM језгро Особине Кеш (I / D), MMU Типично MIPS @ MHz
ARM1 ARMv1 ARM1 Прва имплементација Нема
ARM2 ARMv2 ARM2 ARMv2 доноси MUL инструкцију множења Нема 4 MIPS @ 8 MHz
0.33 DMIPS/MHz
ARMv2a ARM250 Integrated MEMC (MMU), графички и улазно-излазни процесор. ARMv2a доноси SWP и SWPB (swap) инструкције. Нема, MEMC1a 7 MIPS @ 12 MHz
ARM3 ARMv2a ARM3 Први пут интегрисан меморијски кеш. KB уједињен 12 MIPS @ 25 MHz
0.50 DMIPS/MHz
ARM6 ARMv3 ARM60 ARMv3 први подржава 32-битни меморијски адресни простор (претходно 26-битни) Нема 10 MIPS @ 12 MHz
ARM600 Као ARM60, кеш и копроцесорска магистрала (за FPA10 јединицу покретног зареза). 4 KB уједињен 28 MIPS @ 33 MHz
ARM610 Као ARM60, кеш, нема копроцесорску магистралу. 4 KB уједињен 17 MIPS @ 20 MHz
0.65 DMIPS/MHz
ARM7 ARMv3 ARM700 8 KB уједињен 40 MHz
ARM710 As ARM700, нема копроцесорску магистралу. 8 KB уједињен 40 MHz
ARM710a Као ARM710 8 KB уједињен 40 MHz
0.68 DMIPS/MHz
ARM7TDMI ARMv4T ARM7TDMI(-S) 3-степена проточна обрада, Thumb (скуп инструкција), ARMv4 први обуставља подршку за традиционално ARM 26-битно адресирање Нема 15 MIPS @ 16.8 MHz
63 DMIPS @ 70 MHz
ARM710T Као ARM7TDMI, кеш 8 KB уједињен, MMU 36 MIPS @ 40 MHz
ARM720T Као ARM7TDMI, кеш 8 KB уједињен, MMU са Fast Context Switch екстензијом 60 MIPS @ 59.8 MHz
ARM740T Као ARM7TDMI, кеш MPU
ARM7EJ ARMv5TEJ ARM7EJ-S 5-степена проточна обрада, Thumb, Jazelle DBX, Enhanced DSP инструкције Нема
ARM8 ARMv4 ARM810[4][5] 5-степена проточна обрада, статичко претпостављање гранања, меморија дупле пропусности 8 KB уједињен, MMU 84 MIPS @ 72 MHz
1.16 DMIPS/MHz
ARM9TDMI ARMv4T ARM9TDMI 5-степена проточна обрада, Thumb Нема
ARM920T Као ARM9TDMI, кеш 16 KB / 16 KB, MMU са FCSE (Fast Context Switch екстензија)[6] 200 MIPS @ 180 MHz
ARM922T Као ARM9TDMI, кешеви 8 KB / 8 KB, MMU
ARM940T Као ARM9TDMI, кешеви 4 KB / 4 KB, MPU
ARM9E ARMv5TE ARM946E-S Thumb, Enhanced DSP инструкције, кешеви variable, tightly coupled memories, MPU
ARM966E-S Thumb, Enhanced DSP инструкције нема кеш, TCM-ови
ARM968E-S Као ARM966E-S нема кеш, TCM-ови
ARMv5TEJ ARM926EJ-S Thumb, Jazelle DBX, Enhanced DSP инструкције варира, TCM-ови, MMU 220 MIPS @ 200 MHz
ARMv5TE ARM996HS Нема радни такт, као ARM966E-S нема кешеве, TCM-ови, MPU
ARM10E ARMv5TE ARM1020E 6-степена проточна обрада, Thumb, Enhanced DSP инструкције, (VFP) 32 KB / 32 KB, MMU
ARM1022E Као ARM1020E 16 KB / 16 KB, MMU
ARMv5TEJ ARM1026EJ-S Thumb, Jazelle DBX, Enhanced DSP инструкције, (VFP) варира, MMU or MPU
ARM11 ARMv6 ARM1136J(F)-S[7] 8-степена проточна обрада, SIMD, Thumb, Jazelle DBX, (VFP), Enhanced DSP инструкције варира, MMU 740 @ 532–665 MHz (i.MX31 систем на чипу), 400–528 MHz
ARMv6T2 ARM1156T2(F)-S 8-степена проточна обрада, SIMD, Thumb-2, (VFP), Enhanced DSP инструкције варира, MPU
ARMv6Z ARM1176JZ(F)-S Као ARM1136EJ(F)-S варира, MMU + TrustZone 965 DMIPS @ 772 MHz, и до 2 600 DMIPS са четири процесора[8]
ARMv6K ARM11 MPCore Као ARM1136EJ(F)-S, 1–4 језгра SMP варира, MMU
SecurCore ARMv6-M SC000 0.9 DMIPS/MHz
ARMv4T SC100
ARMv7-M SC300 1.25 DMIPS/MHz
Cortex-M ARMv6-M Cortex-M0 [9] Профил микроконтролера, Thumb + Thumb-2 подсет (BL, MRS, MSR, ISB, DSB, DMB),[10] хардверска инструкција множења (опционално мала), опционални системски тајмер, опционална bit-banding меморија Нема кеш, Нема TCM, Нема MPU 0.84 DMIPS/MHz
Cortex-M0+ [11] Профил микроконтролера, Thumb + Thumb-2 подсет (BL, MRS, MSR, ISB, DSB, DMB),[10] хардверска инструкција множења (опционално мала), опционални системски тајмер, опционална bit-banding меморија Нема кеш, Нема TCM, опционални MPU са 8 региона 0.93 DMIPS/MHz
Cortex-M1 [12] Профил микроконтролера, Thumb + Thumb-2 подсет (BL, MRS, MSR, ISB, DSB, DMB),[10] хардверска инструкција множења (опционално мала), OS опција додаје SVC / блоковски показивач стека, опционални системски тајмер, нема bit-banding меморију Нема кеш, 0-1024 KB I-TCM, 0-1024 KB D-TCM, Нема MPU 136 DMIPS @ 170 MHz,[13] (0.8 DMIPS/MHz FPGA-зависан)[14]
ARMv7-M Cortex-M3 [15] Профил микроконтролера, Thumb / Thumb-2, хардверске инструкције множења и дељења, опционална bit-banding меморија Нема кеш, Нема TCM, опционални MPU са 8 региона 1.25 DMIPS/MHz
ARMv7E-M Cortex-M4 [16] Профил микроконтролера, Thumb / Thumb-2 / DSP / опционална FPv4 јединица покретног зареза са једноструком прецизношћу, хардверске инструкције множења и дељења, опционална bit-banding меморија Нема кеш, Нема TCM, опционални MPU са 8 региона 1.25 DMIPS/MHz
Cortex-R ARMv7-R Cortex-R4 [17] Профил реалног времена, Thumb / Thumb-2 / DSP / опционална FPv3 јединица покретног зареза, хардверски множач и опционална инструкција дељења, опционална парност & ECC за интерне магистрале / кеш / TCM, 8-степена проточна обрада на два језгра са закључаним корацима и логиком за грешке 0-64 KB / 0-64 KB, 0-2 of 0-8 MB TCM, opt MPU with 8/12 regions
Cortex-R5 (MPCore) [18] Профил реалног времена, Thumb / Thumb-2 / DSP / опционална FPv3 јединица покретног зареза и прецизност, хардверски множач и опционална инструкција дељења, опционална парност & ECC за интерне магистрале / кеш / TCM, 8-степена проточна обрада на два језгра са закључаним корацима и логиком за грешке / опционално као 2 независна језгра, периферални порт ниског кашњења (LLPP), порт акцелерације кохеренције (ACP) [19] 0-64 KB / 0-64 KB, 0-2 of 0-8 MB TCM, опционални MPU са 12/16 региона
Cortex-R7 (MPCore) [20] Профил реалног времена, Thumb / Thumb-2 / DSP / опционална FPv3 јединица покретног зареза и прецизност, хардверски множач и опционална инструкција дељења, опционална парност & ECC за интерне магистрале / кеш / TCM, 11-степена проточна обрада на два језгра са закључаним корацима и логиком за грешке / извршавање без реда / динамичко преименовање регистара / опционално као 2 независна језгра, периферални порт ниског кашњења (LLPP), ACP [19] 0-64 KB / 0-64 KB, ? 0-128 KB TCM-ова, опционално MPU са 16 региона
Cortex-A ARMv7-A Cortex-A5 [21] Профил апликације, ARM / Thumb / Thumb-2 / DSP / SIMD / опционала VFPv4-D16 јединица са покретним зарезом / опционални NEON / Jazelle RCT и DBX, 1–4 језгра / опционални MPCore, контролна јединица (SCU), generic interrupt controller (GIC), accelerator coherence port (ACP) 4-64 KB / 4-64 KB L1, MMU + TrustZone 1.57 DMIPS / MHz per core
Cortex-A7 MPCore [22] Профил апликације, ARM / Thumb / Thumb-2 / DSP / VFPv4-D16 FPU / NEON / Jazelle RCT and DBX / хардверска виртуелизација, in-order execution, superscalar, 1–4 SMP cores, Large Physical Address Extensions (LPAE), контролна јединица (SCU), генерички контролер прекида (GIC), ACP, архитектура и особине идентичне као код A15, 8-10 степена проточна обрада, дизајн ниске потрошње[23] 32 KB / 32 KB L1, 0-4 MB L2, MMU + TrustZone 1.9 DMIPS / MHz по језгру
Cortex-A8 [24] Профил апликације, ARM / Thumb / Thumb-2 / VFPv3 FPU / NEON / Jazelle RCT и DAC, 13-степена суперскаларна проточна обрада 16-32 KB / 16-32 KB L1, 0-1 MB L2 опционално ECC, MMU + TrustZone до 2000 (2.0 DMIPS/MHz при брзини од 600 MHz до више од 1 GHz)
Cortex-A9 MPCore [25] Профил апликације, ARM / Thumb / Thumb-2 / DSP / Optional VFPv3 FPU / Optional NEON / Jazelle RCT и DBX, спекулативно суперскаларно извршавање ван реда, 1–4 SMP језгара, контролна јединица (SCU), генерички контролер прекида (GIC), порт акцелерације кохеренције (ACP) 16-64 KB / 16-64 KB L1, 0-8 MB L2 опционалне парности, MMU + TrustZone 2.5 DMIPS/MHz по језгру, 10,000 DMIPS @ 2 GHz на процесу израде оптимизованом за перформансе 45 nm (двојезгарни)
ARM Cortex-A12 [26] Профил апликације, ARM / Thumb-2 / DSP / VFPv4 FPU / NEON / хардверска виртуелизација, спекулативно суперскаларно извршавање ван реда, 1–4 SMP језгра, велико проширење визичке адресе (LPAE), контролна јединица (SCU), генерички контролер прекида (GIC), порт акцелерације кохеренције (ACP) 32-64 KB / 32 KB L1, 256 KB-8 MB L2 3.0 DMIPS / MHz по језгру
Cortex-A15 MPCore [27] Профил апликације, ARM / Thumb / Thumb-2 / DSP / VFPv4 FPU / NEON / целобројно дељење / Fused MAC / Jazelle RCT / хардверска виртуелизација, спекулативно суперскаларно извршавање ван реда, 1–4 SMP језгра, велико проширење визичке адресе (LPAE), контролна јединица (SCU), генерички контролер прекида (GIC), ACP, 15-24 степена проточна обрада[23] 32 KB I$ са парношћу / 32 KB D$ са ECC L1, 0-4 MB L2, L2 има ECC, MMU + TrustZone Бар 3.5 DMIPS/MHz по језгру (до 4.01 DMIPS/MHz у зависности од имплементације).[28]
Cortex-A50 ARMv8-A Cortex-A53[29] Профил апликације, AArch32 и AArch64, 1-4 SMP језгра, Trustzone, NEON напредне SIMD, VFPv4, хардверска виртуелизација, двострука редна проточна обрада 8-64 KB са парношћу / 8-64 KB са ECC L1 по језгру, 128 KB-2 MB L2 дељено, 40-битне физичке адресе 2.3 DMIPS/MHz
Cortex-A57[30] Профил апликације, AArch32 и AArch64, 1-4 SMP језгра, Trustzone, NEON напредне SIMD, VFPv4, хардверска виртуелизација, вишеструка дубоко ван-реда проточна обрада 48 KB са DED парношћу / 32 KB са ECC L1 по језгру, 512 KB-2 MB L2 дељено, 44-битне физичке адресе Бар 4.1 DMIPS/MHz по језгру (до 4.76 DMIPS/MHz у зависности од имплементације).
ARM генерација ARM архитектура ARM језгро Особине кеш (I / D), MMU Типично MIPS @ MHz

Дизајнирана од стране трећих странки[уреди]

Ова језгра имплементирају ARM скуп инструкција, а развијена су независно од стране компанија које лиценцирају архитектуру од ARM-а.

Генерација ARM архитектура Језгро Особине кеш (I / D), MMU Типично MIPS @ MHz
StrongARM ARMv4 SA-110 5-степена проточна обрада 16 KB / 16 KB, MMU 100-206 MHz
1.0 DMIPS/MHz
SA-1100 изведен од SA-110 16 KB / 8 KB, MMU
Faraday[31] ARMv4 FA510 6-степена проточна обрада до 32 KB / 32 KB кеш, MPU 1.26 DMIPS/MHz
100-200 MHz
FA526 до 32 KB / 32 KB кеш, MMU 1.26 MIPS/MHz
166-300 MHz
FA626 8-степена проточна обрада 32 KB / 32 KB кеш, MMU 1.35 DMIPS/MHz
500 MHz
ARMv5TE FA606TE 5-степена проточна обрада нема кеш, нема MMU 1.22 DMIPS/MHz
200 MHz
FA626TE 8-степена проточна обрада 32 KB / 32 KB кеш, MMU 1.43 MIPS/MHz
800 MHz
FMP626TE 8-степена проточна обрада, SMP 1.43 MIPS/MHz
500 MHz
FA726TE 13 степена проточна обрада, двострука 2.4 DMIPS/MHz
1000 MHz
XScale ARMv5TE XScale 7-степена проточна обрада, Thumb, Enhanced DSP инструкције 32 KB / 32 KB, MMU 133–400 MHz
Bulverde Wireless MMX, Wireless SpeedStep је додат 32 KB / 32 KB, MMU 312–624 MHz
Monahans[32] Wireless MMX2 је додат 32 KB / 32 KB (L1), опционални L2 кеш до 512 KB, MMU до 1.25 GHz
Sheeva ARMv5 Feroceon 5-8 степена проточна обрада, једнострука 16 KB / 16 KB, MMU 600-2000 MHz
Jolteon 5-8 степена проточна обрада, двострука 32 KB / 32 KB, MMU
PJ1 (Mohawk) 5-8 степена проточна обрада, једнострука, Wireless MMX2 32 KB / 32 KB, MMU 1.46 DMIPS/MHz
1.06 GHz
ARMv6 / ARMv7-A PJ4 6-9 степена проточна обрада, двострука, Wireless MMX2, SMP 32 KB / 32 KB, MMU 2.41 DMIPS/MHz
1.6 GHz
Snapdragon ARMv7-A Scorpion [33] 1 или 2 језгра. ARM / Thumb / Thumb-2 / DSP / SIMD / VFPv3 FPU / NEON (128-бита широк) 256 KB L2 по језгр 2.1 DMIPS / MHz по језгру
Krait [33] 1, 2, или 4 cores. ARM / Thumb / Thumb-2 / DSP / SIMD / VFPv4 FPU / NEON (128-бита широк) 4 KB / 4 KB L0, 16 KB / 16 KB L1, 512 KB L2 по језгру 3.3 DMIPS / MHz по језгру
Apple A6,
Apple A6X
ARMv7-A Apple Swift [34] 2 језгра. ARM / Thumb / Thumb-2 / DSP / SIMD / VFPv4 FPU / NEON L1: 32 KB / 32 KB, L2: 1 MB 3.5 DMIPS / MHz по језгру
Apple A7 ARMv8-A Apple Cyclone 2 језгра. ARM / Thumb / Thumb-2 / DSP / SIMD / VFPv4 FPU / NEON / TrustZone / AArch64 L1: 64 KB / 64 KB, L2: 1 MB
X-Gene ARMv8-A X-Gene 64 битни, четвороструки, SMP кеш, MMU, Виртуелизација 3 GHz
Denver ARMv8-A Parker 64 битни

Види још[уреди]

Референце[уреди]

 1. „Line Card” (PDF). 2003. Архивирано из оригинала (PDF) на датум 5. 6. 2011. Приступљено 6. 1. 2011. 
 2. ARM Ltd and ARM Germany GmbH. „Device Database”. Keil. Приступљено 6. 1. 2011. 
 3. „Processors”. ARM. 2011. Приступљено 6. 1. 2011. 
 4. ARM Holdings (7. 8. 1996), ARM810 – Dancing to the Beat of a Different Drum (PDF), Hot Chips, Приступљено 21. 9. 2013 
 5. „VLSI Technology Now Shipping ARM810”. EE Times. 26. 8. 1996. Приступљено 21. 9. 2013. 
 6. Register 13, FCSE PID register ARM920T Technical Reference Manual
 7. „ARM1136J(F)-S – ARM Processor”. Arm.com. Приступљено 18. 4. 2009. 
 8. „ARM11 Processor Family”. ARM. Приступљено 13. 12. 2010. 
 9. Cortex-M0 Specification Summary; ARM Holdings.
 10. 10,0 10,1 10,2 Cortex-M0/M0+/M1 Instruction set; ARM Holding.
 11. Cortex-M0+ Specification Summary; ARM Holdings.
 12. Cortex-M1 Specification Summary; ARM Holdings.
 13. "ARM Extends Cortex Family with First Processor Optimized for FPGA", ARM press release, March 19, 2007. Retrieved April 11, 2007.
 14. "ARM Cortex-M1", ARM product website. Retrieved April 11, 2007.
 15. Cortex-M3 Specification Summary; ARM Holdings.
 16. Cortex-M4 Specification Summary; ARM Holdings.
 17. Cortex-R4 Specification Summary; ARM Holdings.
 18. Cortex-R5 Specification Summary; ARM Holdings.
 19. 19,0 19,1 Cortex-R5 & Cortex-R7 Press Release; ARM Holdings; January 31, 2011.
 20. Cortex-R7 Specification Summary; ARM Holdings.
 21. Cortex-A5 Specification Summary; ARM Holdings.
 22. Cortex-A7 Specification Summary; ARM Holdings.
 23. 23,0 23,1 Deep inside ARM's new Intel killer; The Register; October 20, 2011.
 24. Cortex-A8 Specification Summary; ARM Holdings.
 25. Cortex-A9 Specification Summary; ARM Holdings.
 26. Cortex-A12 Summary; ARM Holdings.
 27. Cortex-A15 Specification Summary; ARM Holdings.
 28. Exclusive : ARM Cortex-A15 "40 Per Cent" Faster Than Cortex-A9 | ITProPortal.com
 29. „Cortex-A53 Processor”. ARM Holdings. Приступљено 13. 10. 2012. 
 30. „Cortex-A57 Processor”. ARM Holdings. Приступљено 13. 10. 2012. 
 31. [1]
 32. „3rd Generation Intel XScale Microarchitecture: Developer’s Manual” (PDF). download.intel.com. Intel. 2007. Приступљено 2. 12. 2010. 
 33. 33,0 33,1 Qualcomm's New Snapdragon S4: MSM8960 & Krait Architecture Explored; Anandtech.
 34. Lal Shimpi, Anand (15. 9. 2012). „The iPhone 5's A6 SoC: Not A15 or A9, a Custom Apple Core Instead”. AnandTech. Приступљено 15. 9. 2012. 

Литература[уреди]