Стрес (вишезначна одредница)

Овај термин може означавати:

  • Стрес, у медицини;
  • Стрес, притисак по јединици површине, у механици.