Усник

Усник је део дувачког инструмента на који се ослањају усне свирача. Може се налазити код: