Пређи на садржај

Bilans uspeha

С Википедије, слободне енциклопедије

Bilans uspeha je finansijski izveštaj u kome se prikazuju prihodi i rashodi privrednog društva sa ciljem utvrđivanja rezultata poslovanja (ostvarene dobiti ili gubitka) u određenom vremenskom periodu.

Logično, sadržinu bilansa uspeha čine prihodi i rashodi sa tim da se naročito ističe struktura prihoda i rashoda.

Struktura prihoda

[уреди | уреди извор]

Prihodi su razvrstani u četiri grupe:

  • Prihodi od prodaje robe i usluga (poslovni prihodi) — ova vrsta prihoda čini osnov poslovanja privrednog društva.
  • Finansijski prihodi — ovu vrstu prihoda čine uglavnom prihodi od kamata i dividendi
  • Vanredni prihodi — ova vrsta prihoda nastaje po osnovu prodaje hartija od vrednosti, osnovnih sredstava za rad privrednog društva, smanjenja obaveza i sl.
  • Revalorizacioni prihodi — nastaju po osnovu revalorizacije osnovnih sredstava, kapitala, finansijskih plasmana i dr.

Struktura rashoda

[уреди | уреди извор]

Isto kao i prihodi i rashodi su podeljeni u četiri grupe:

  • Poslovni rashodi — u poslovne rashode spada nabavna vrednost prodate robe, troškovi materijala, zarada, amortizacije i slično.
  • Finansijski rashodi — uglavnom su to rashodi po osnovu kamata ili negativnih kursnih razlika.
  • Vanredni rashodi — nastaju kao posledica nepredviđenih poslovnih događaja na koje privredno društvo ne može da utiče.
  • Revalorizacioni rashodi — ova vrsta rashoda nastaje po osnovu revalorizacije kapitala.
  • SLOVIĆ, Dragoslav: Knjigovodstvo troškova, Beograd: Privredapublik, 1988 P-3983

Spoljašnje veze

[уреди | уреди извор]