Пређи на садржај

Финансијски извештај

С Википедије, слободне енциклопедије

Финансијски извештаји су пословни документи којима предузеће даје информације о резултатима својих трансакција особама и организацијама изван предузећа и корисницима унутар предузећа.

Сет годишњег финансијског извештаја (завршног рачуна) за микроправна лица и предузетнике који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства обухвата израду:

  1. Биланс стања
  2. Биланс успеха
  3. Статистичког извештаја

Остала правна лица (велика, средња, мала), уз БС, БУ и СИ, потребно да саставе и:

  1. Извештај о осталом резултату
  2. Извештај о променама на капиталу
  3. Извештај о токовима готовине
  4. Напомене уз финансијске извештаје

Израда завршног рачуна се не завршава израдом финансијских извештаја, већ је потребно урадити и обрачун пореза на добит на тачно прописаним обрасцима који чине:

  1. Порески биланс
  2. Пореске пријаве АПД и ПДП
  3. Порески обрасци ПК, ОА и СУ