Hidraulični bager

Из Википедије, слободне енциклопедије
Hidraulični bager CAT 325C

Hidraulični bageri kašikari se na svetskom tržištu javljaju u relativno novije vreme. Poslednjih tridesetak godina paralelno sa usavršavanjem bagera sa mehaničkim i električnim prenosom snage od pogonskog motora do izvršnih organa, usavršili su se i bageri sa hidrauličnim prenosom snage. Razvili su se iz manjih jedinica hidrauličnih bagera sa obrnutom kašikom,prvi hidraulični bageri izrađivani su sa zapreminom kašike do 1.25m³ i pritiskom u hidrosistemu do 70 bar-a. Uvođenjem jačih pogonskih agregata i savlađivanjem tehnike visokih pritisaka omogućena je proizvodnja sve većih bagera, savremeni hidraulični bageri izrađuju se sa zapreminom kašike i preko 40m³ i pritiscima do 450 bar-a, sa daljom tendencijom porasta.

Poslednjih godina ovi bageri dobijaju sve veću primenu i to kao pomoćne mašine na velikim površinskim kopovima sa kontinuiranim dejstvom i kao osnovne mašine na manjim površinskim kopovima. Na površinskim kopovima sa kontinuiranim radnim procesom hidraulični bageri se koriste za izradu i održavanje kanala za odvodnjavanje, otkopavanje i utovar materijala, za čišćenje terena, otkopavanje rupa za ankere, stubove i dr., rušenje objekata, vađenje panjeva.

Hidraulični bageri kašikari sa obrnutom kašikom predviđeni su za dubinski rad.

Klasifikacija hidrauličnih bagera[уреди]

  • vrsti transportnog uređaja (gusenični ili pneumatici),
  • stepenu okretanja platforme (neokretne, delimično okretne i potpuno okretne 360°),
  • vrsti pogonskog motora (sa SUS motorom, sa elektromotorom),
  • zapremina kašike (sa malom, srednjom i velikom zapreminom),
  • visina pritiska hidrosistema (sa niskim pritiskom do 100 bar-a, sa srednjim pritiskom 100-300 bar-a, i sa visokim pritiskom preko 300 bar-a).

Poznati proizvođači hidrauličnih bagera[уреди]

U Srbiji[уреди]

14. Oktobar – Kruševac

U svetu[уреди]

Reference[уреди]

Spoljašnje veze[уреди]