R-ознаке

С Википедије, слободне енциклопедије

R-ознаке (фразе, изрази) (енгл. Risk Phrases)) су дефинисани трећим анексом упутства Европске уније 67/548/EEC: Природа посебних ризика карактеристичних за опасне супстанце и препарате. Листа је обједињена и публикована у упутству 2001/59/EC, где могу да се нађу и преводи на друге језике који се користе у Европској унији. Ове ознаке су међународно усвојене, не само у Европи и постоје напори да се листа усклади у целом свету.

Листа R-ознака[уреди | уреди извор]

  • R1: Експлозивно када је на сувом
  • R2: Ризик од експлозије при удару, трењу, пламену или извору ватре
  • R3: Велики ризик од експлозије при удару, трењу, пламену или извору ватре
  • R4: Гради експлозивна метална једињења
  • R5: Температура може изазвати ватру
  • R6: Експлозивно у контакту са ваздухом или без љега
  • R7: Може проузроковати пожар
  • R8: Контакт са запаљивим материјалима може изазвати пожар
  • R9: Експлозивно када се меша са запаљивим материјалима
  • R10: Запаљиво
  • R11: Веома запаљиво
  • R12: Крајње запаљиво
  • R14: Бурно реагује са водом
  • R15: У контакту са водом ослобађа веома запаљиве гасове
  • R16: Експлозивно када се меша са оксидационим средствима
  • R17: Спонтано сагорева на ваздуху
  • R18: Када се употребљава, може наградити запаљиву/експлозивну смешу ваздуха и гаса
  • R19: Може наградити експлозивне пероксиде
  • R20: Штетно за удисање
  • R21: Штетно у контакту са кожом
  • R22: Штетно ако се прогута
  • R23: Отровно за удисање
  • R24: Отровно у контакту са кожом
  • R25: Отровно ако се прогута
  • R26: Веома токсично када се удише
  • R27: Веома токсично у контакту са кожом
  • R28: Веома токсично ако се прогута
  • R29: У контакту са водом ослобађа отровни гас
  • R30: Може постати веома запаљиво приликом коришћења
  • R31: У контакту са киселинама ослобађа отровни гас
  • R32: У контакту са киселинама ослобађа веома отровни гас
  • R33: Опасност од кумулативног ефекта
  • R34: Узрокује опекотине
  • R35: Узрокује опекотине већег степена
  • R36: Иритантно за очи
  • R37: Иритантно за респираторни систем
  • R38: Иритантно за кожу
  • R39: Опасни или веома озбиљни неповратни ефекти
  • R40: Постоје неки докази о канцерогеном дејству
  • R41: Ризик од озбиљног оштећења очију
  • R42: Може изазвати сензитацију ако се удише
  • R43: Може изазвати сензитацију у контакту са кожом
  • R44: Ризик од експлозије на топлоти у затвореном
  • R45: Може узроковати канцер
  • R46: Може узроковати генске мутације
  • R48: Опасност од озбиљног угрожавања здравља приликом дуже изложености
  • R49: Може узроковати канцер ако се удише
  • R50: Веома токсично за водене организме
  • R51: Токсично за водене организме
  • R52: Штетно за водене организме
  • R53: Може узроковати дугорочне штетне последице у воденим екосистемима
  • R54: Токсично за биљке
  • R55: Токсично за животиње
  • R56: Токсично за терестричне организме
  • R57: Токсично за пчеле
  • R58: Може узроковати дугорочне штетне последице у животној средини
  • R59: Уништава озонски омотач
  • R60: Може смањити фертилитет
  • R61: Може имати тератогено дејство
  • R62: Могућ ризик од смањеног фертилитета
  • R63: Могуће тератогено дејство
  • R64: Штетно за бебе које доје
  • R65: Штетно: може узроковати оштећења на плућима ако се прогута
  • R66: Учестала изложеност може проузроковати сувоћу и пуцање коже
  • R67: Испарења могу изазвати поспаност и вртоглавицу
  • R68: Могућ ризик од неповратних ефеката

(Напомена: ознаке које недостају упућују на то да су или поништене или замењене другим ознакама.)

Комбинације[уреди | уреди извор]

  • R14/15: Бурно реагује са водом, ослобађајући крајње запаљиве гасове
  • R15/29: У контакту са водом ослобађа токсичне, крајње запаљиве гасове
  • R20/21: Штетно за удисање и у контакту са кожом
  • R20/22: Штетно за удисање и ако се прогута
  • R20/21/22: Штетно за удисање, у контакту са кожом и ако се прогута
  • R21/22: Штетно у контакту са кожом и ако се прогута
  • R23/24: Отровно за удисање и у контакту са кожом
  • R23/25: Отровно за удисање и ако се прогута
  • R23/24/25: Отровно за удисање, у контакту са кожом и ако се прогута
  • R24/25: Отровно у контакту са кожом и ако се прогута
  • R26/27: Веома отровно за удисање и у контакту са кожом
  • R26/28: Веома отровно за удисање и ако се прогута
  • R26/27/28: Веома отровно за удисање, у контакту са кожом и ако се прогута
  • R27/28: Веома отровно у контакту са кожом и ако се прогута
  • R36/37: Иритантно за очи и респираторни систем
  • R36/38: Иритантно за очи и кожу
  • R36/37/38: Иритантно за очи, респираторни систем и кожу
  • R37/38: Иритантно за респитарорни систем и кожу
  • R39/23: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише
  • R39/24: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти у додиру са кожом
  • R39/25: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се прогута
  • R39/23/24: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише или у додиру са кожом
  • R39/23/25: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише или прогута
  • R39/24/25: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти у додиру са кожом или ако се прогута
  • R39/23/24/25: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише, у додиру са кожом или ако се прогута
  • R39/26: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише
  • R39/27: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти у додиру са кожом
  • R39/28: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се прогута
  • R39/26/27: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише или у додиру са кожом
  • R39/26/28: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише или прогута
  • R39/27/28: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти у додиру са кожом или ако се прогута
  • R39/26/27/28: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише, у додиру са кожом или ако се прогута
  • R42/43: Може узроковати сензитацију удисањем или у контакту са кожом
  • R48/20: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања
  • R48/21: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег додира са кожом
  • R48/22: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег гутања
  • R48/20/21: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања и контакта са кожом
  • R48/20/22: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања и гутања
  • R48/21/22: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег додира са кожом и гутања
  • R48/20/21/22: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања, контакта са кожом и гутања
  • R48/23: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања
  • R48/24: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег додира са кожом
  • R48/25: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег гутања
  • R48/23/24: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања и контакта са кожом
  • R48/23/25: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања и гутања
  • R48/24/25: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег додира са кожом и гутања
  • R48/23/24/25: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања, контакта са кожом и гутања
  • R50/53: Веома токсично за водене организме, може проузроковати дугорочне лоше ефекте на водене екосистеме
  • R51/53: Токсично за водене организме, може проузроковати дугорочне лоше ефекте на водене екосистеме
  • R52/53: Штетно за водене организме, може проузроковати дугорочне лоше ефекте на водене екосистеме
  • R68/20: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката ако се удише
  • R68/21: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката у контакту са кожом
  • R68/22: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката ако се гута
  • R68/20/21: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката ако се удише и у контакту са кожом
  • R68/20/22: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката ако се удише и гута
  • R68/21/22: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката у додиру са кожом и ако се гута
  • R68/20/21/22: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката ако се удише, у додиру са кожом и ако се гута

Ознаке које више нису у употреби[уреди | уреди извор]

  • R13: Крајње запаљива испарења.
  • R47: Може проузроковати потешкоће при порођају.

Види још[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]