Ranvoa

Из Википедије, слободне енциклопедије

Ranvoa (na francuskom jeziku Renvoi tj.uzvraćanje ili vraćanje unazad) predstavlja institut Međunarodnog privatnog prava kojim se rešava izbor merodavnog prava kada kolizione norme domaćeg prava upućuju na kolizione norme druge države.

Upućivanje, preupućivanje i uzvraćanje[уреди]

Ukoliko polazno koliziono pravo (pravo zemlje suda ili Lex fori) upućuje na nacionalno materijalno pravo druge države kao merodavno onda je reč o supstancijalnom upućivanju gde će se na sporni odnos sa elementom inostranosti primeniti nacionalno pravo te druge prvoupućene države (tada upućivanje ima oblik A-B-B). Međutim problem nastaje u slučaju kada kolizione norme lex fori upućuju na nacionalno pravo druge države u celini uzimajući u obzir i kolizione norme te druge države. U tom slučaju može doći do uzvraćanja, to jest situacije gde kolizione norme prvoupićenog prava određuju kao merodavno pravo polazno pravo. Tada će se primeniti norme polaznog prava (dolazi do lanca koji ima oblik A-B-A).Može doći i do situacije da kolizione norme prvoupućene države upućuju na neko dalje, treće pravo i tada je reč o preupućivanju koje ima oblik A-B-C.

Pretpostavke primene ranvoa[уреди]

Postoje tri osnovna uslova ili pretpostavke za primenu instituta ranvoa:

  • Prihvatanje stava ili koncepcije da domaće kolizione norme upućuju na neko pravo u celini (totalitetu), a ne samo na norme materijalnog prava
  • Da kolizione norme lex fori i kolizione norme države na čije kolizione norme domaće pravo upućuje budu različite
  • Da postoji takav raspored, splet ili sklop činjenica koji u konkretnom slučaju omogućuje da primena stranog prava (Lex cause) vodi uzvraćanju na domaće pravo ili upućivanju na pravo treće države.

Primena i način rešavanja ranvoa[уреди]

U uporednom međunarodnom privatnom pravu da bi se izbegli začarani krugovi beskonačnog upućivanja i preupućivanja postoje dve osnovne koncepcije primene ranvoa:

  • Totalni (dubl ranvoa) ili ping-pong doktrina (na primer Belgijska koliziona norma upućuje na Kongoansko pravo kao merodavno po lex nationalis kao tački vezivanja na primer, a kongoanske kolizione norme uzvraćaju na belgijsko pravo koje konačno upućuje na kongoansko pravo kao merodavno i time se prekida lanac). Dakle, kod duplog ranvoa uzima se u obzir pored strane kolizione norme i stav stranog prava o ranvoa.
  • Delimični ili singl ranvoa gde se čini samo jedan korak u lancu uzvraćanja i upućivanja na dalje pravo, to jest primenjuju se materijalne norme lex causae na koje su ukazale kolizione norme stranog prava na koje su prvo uputile kolizione norme lex fori.

Najpoznatiji slučaj primene ranvoa u praksi jeste slučaj Forgo (Forgo`с case) iz 1882. godine.

Ranvoa u srpskom pravu[уреди]

Srpski ZMPP predviđa ustanovu ranvoa u članu 6 koji glasi:

"Ako bi po odredbama ovog zakona trebalo primeniti pravo strane države uzimaju se njegova pravila o određivanju merodavnog prava.Ako pravila strane države u određivanju merodavnog prava uzvraćaju na pravo Srbije, primeniće se srpsko pravo ne uzimajući u obzir pravila o određivanju merodavnog prava".

Vidi još[уреди]