Termogravimetrija

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search

Termogravimetrija je jedan od pouzdanijih načina određivanja hemijskog sastava uzorka. Ova metoda omogućava praćenje promene mase uzorka sa povišenjem temperature. Uzorak se zagreva u električnoj peći tako da temperatura ravnomerno raste zadatom brzinom (može se kontrolisati preko napona termopara), dok se promena mase zapaža na vagi.[1][2]

Na bazi izmene promene mase, moguće je utvrđivati i tačne procentne odnose komponenti, kao i stehiometrijske odnose konstituenta u jedinjenjima.

TG kriva, koja predstavlja zavisnost promene mase u funkciji promene temperature, baždari se na osnovu izmerene početne mase uzorka i osetljivosti mernog instrumenta. Ako je, npr., početna masa 1000mg, a osetljivost mernog instrumenta 40%, tada se na dnu skale promene mase nalazi 400mg.

Izvori[уреди]

  1. ^ Earnest, Charles M. (1988). Compositional Analysis of Thermogravimetry. Astm Intl. ISBN 978-0-8031-1177-6. 
  2. ^ Clement Duval (1963). Inorganic thermogravimetric analysis (2nd ed изд.). Elsevier Pub. Co. 

Литература[уреди]