Топлотна пумпа

С Википедије, слободне енциклопедије
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Фазе рада топлотне пумпе‎

Топлотна пумпа је уређај помоћу кога се топлотна енергија из једне средине преноси у другу. За тај пренос топлотне енергије троши се одређена енергија која је неколико пута мања од пренете.

Тако се за утрошени 1 кWх електричне енергије на излазу добија укупна топлотна енергија 3-4 кWх. Енергија добијена на овај начин назива се геотермална енергија. У техничкој пракси топлотне пумпе се најчешће користе за грејање и хлађење простора и рекуперацију топлотне енергије.

Топлотна пумпа је уређај који може топлотну енергију да траспортује из спољашње околине у зграду или из зграде у спољашњу околину, тако да се у зимском периоду користи за грејање, а у летњем периоду за хлађење простора.

Топлотна енергија из топлих отпадних вода може да се помоћу топлотне пумпе врати и поново искористи за загревање простора или загревање воде. Најчешће примене су у индустријским процесима као и у хотелским и бањским применама. Овај процес зове се: рекуперација енергије.

У зависности од средине из које се преузима топлотна енергија и средине у коју се она преноси постоје више типова топлотних пумпи. Најчешћа су два основна типа: ваздух - ваздух и вода - вода као и њихове комбинације.

Топлотна пумпа која користи воду као топлотни извор и воду као топлотни понор узима енергију из воде и преноси је такође у воду у другом простору. Када се као топлотни извор користи подземна вода која је целе године на температури од 14 до 16 °Ц оптимизацијом параметара топлотне пумпе постиже се максимални коефицијент корисног дејства у току целог периода употребе. Овај тип топлотне пумпе у комбинацији са подним системо грејања и хлађења даје најпогодније резултате.

Топлотна енергија може да се узме из подземних вода које су на температури од око 14°Ц током целе године. Из избушеног бунара вода се води у размењивач топлоте у коме се део топлоте из подземне воде преноси у фреон који тада испарава. Делимично охлађена вода враћа се у други бунар који је исте дубине као и први тако да се токови подземних вода не ремете. Фреон који је сада у гасовитом стању сабија се компресором и тада отпушта латентну пренету топлоту и предаје је води која циркулише кроз кондензатор и подни систем цеви у згради.