Jednakokraki trougao

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Jednakokraki trougao je trougao kod koga su dve stranice jednake. Te dve jednake stranice se obeležavaju sa (malim latiničnim slovom b) i nazivaju se kraci jednakokrakog trougla. Stranica nad kojom se nalaze kraci naziva se osnovica i obeležava sa (malim latinični slovom a). Teme C naspram osnovice naziva se vrhom jednakokrakog trougla.

Kraci i osnovica

Osobine[uredi]

  • Dva ugla u ovom trouglu su jednaka — to su uglovi koji leže na osnovici
  • Visina trougla jednaka je medijani
  • Visina se poklapa sa bisektrisom i medijanom

Formule jednakokrakog trougla[uredi]

Stranice trougla se mogu izračunati sledećim formulama:

Obim jednakokrakog trougla jednak je:

  • (zbir dužina svih stranica)

Visina povučena na osnovicu je deli na dva jednaka dela. Isto ne važi za . Formule za određivanje ove dve visine su:

Površina se izračunava pomoću sledeće formule:

(Heronova formula)

Uglovi se izračunavaju na sledeći način:

Spoljašnje veze[uredi]