Gorivo

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Prikaz stanja goriva u automobilu

Gorivo je supstanca koja se koristi kao izvor energije.

Za razliku od gorivih materija, koje sagorevanjem pored ostalih produkata, oslobađaju i toplotu, goriva su supstance koje se sagorevaju proizvodeći toplotu.

Gorivo daje energiju obično onda kada mu se menja fizička ili hemijska struktura. Kada kažemo da goriva oslobađaju energiju menjanjem hemijske strukture, pritom se prvenstveno misli na proces sagorevanja. Još neki od načina za dobijanje energije su nuklearna fisija i nuklearna fuzija.

Važno svojstvo energije dobivene iz goriva je to da može biti skladištena i korištena po potrebi, i to na onim mestima gde se ne može proizvesti i u vremenima kada opada njena proizvodnja.

Vrste goriva[uredi]

Goriva se dele pre svega prema agregatnom stanju i prema načinu dobijanja (prirodna i prerađena, koja opet mogu biti primarna, sekundarna ili sintetička). U poslednje vreme sve je značajnija i podela prema nastanku - fosilna i biogoriva. Osim toga mogu se podeliti i prema karakteru upotrebe (na energetska i tenhloška), zapaljivosti (samozapaljiva i nezapaljiva, prema postojanosti na tolotu i prema primeni).

Spoljašnje veze[uredi]