Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Znak UPIDIV-a
Galerija FORMA

Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine (UPIDIV) nastalo je 1964. godine i najbrojnije je umetničko udruženje u Vojvodini. UPIDIV broji oko 500 članova. Ciljevi Udruženja su unapređenje i razvoj profesionalnog likovnog stvaralaštva iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Razvijanje saradnje i unapređenje rada i aktivnosti u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Unapređenje profesionalnog društvenog položaja i zaštita prava samostalnih umetnika i materijalnog položaja stvaralaca i struke. Organizovanje profesionalnih likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera u cilju ostvarivanja i zaštite socijalno – pravnog statusa samostalnih umetnika, istaknutih umetnika i stručnjaka iz delatnosti Udruženja. Organizovanje autorskih, tematskih, retrospektivnih, jubilarnih i drugih izložbi i likovnih manifestacija i akcija u oblasti primenjene umetnosti i dizajna.[1]

Istorija[uredi | uredi izvor]

1953. godine Novosadski umetnici primenjenih umetnosti prvi put su u svojoj istoriji pokušali da objedine svoje snage i da kolektivno zaštite svoje umetničke i društvene interese i ciljeve. Te godine i umetnici u Srbiji osnivaju svoje Udruženje (ULUPUS) i primaju umetnike sa vojvođanskog područja za svoje članove: Prof. Zlata Markov-Baranji, Ivan Boldižar, Ranko Pavlović, Josip Ester, Prof. arh. ent. Predrag Stepanić, Stanislava Ceraj-Jatić, Ing. arh. Mihalj Križan, Pavle Ružička, Prof. Miroslav Kreičik, Etelka Tobolka, Prof. Miodrag Miša Nedeljković, Jelena Vandrovska, Prof. Ing. arh. Đorde Tabaković, Katinka Evinger-Kovačević, Dušan Nonin i prof. Dragoslava Andelković-Haker. Ovih šesnaest umetnika, primljenih ranije u ULUPUS, na svojoj Osnivačkoj skupštini, u prostorijama Škole za primenjene umetnosti u Novom Sadu (u ulici Petra Drapšina br. 8) 25. maja 1957. godine osnivaju svoju posebnu Podružnicu ULUPUSA za Vojvodinu.

1964. godine Doneta je odluka o osnivanju Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti Vojvodine na Trećem Kongresu saveza likovnih umetnika primenjenih umetnosti Jugoslavije u Ljubljani (27. marta –10. aprila 1964.)

5. novembra 1964. u Novom Sadu osnovano Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti Vojvodine sa 48 redovih članova, sa statusom ravnopravnog člana Saveza likovnih umetnika primenjenih umetnosti Jugoslavije. Za prvog Predsednika Udruženja izabran je Miodrag Miša Nedeljković.

Predsednici[uredi | uredi izvor]

 • 1964 - 1967. Miodrag Nedeljković
 • 1967 - 1969. Mirko Stojnić
 • 1970 - 1973. Laslo Kapitanj
 • 1973 - 1975. Miodrag Nedeljković
 • 1975 - 1977. Jovan Lukić
 • 1978 - 1980. Jožef Tođeraš
 • 1981 - 1982. Doru Bosiok
 • 1982 - 1983. Vlajko Vukosav
 • 1983 - 1985. Boško Ševo
 • 1986 - 1989. Predrag Stepanić
 • 1989 - 1993. Nikola Stojanović Kokola
 • 1993 - 1997. Ivan Karlavaris
 • 1997 - 1999. Mišo Nikolovski
 • 1999 - 2003. Aleksandar Pedović
 • 2003 - 2005. Dejan Rapaić
 • 2005 - 2008. Miroslav Šilić
 • 2008 - 2010. Ljubomir Maksimov
 • 2010 - 2012. Dubravka Lazić
 • 2012 - 2013. Predrag Uzelac
 • 2013 - 2015. Uroš Nedeljković
 • 2015 - 2016. Nikola Stojanović
 • 2016 - 2018. Zdravko Rajčetić
 • 2019 - 2021. Aleksandar M. Lukić

Oblici delovanja[uredi | uredi izvor]

Svoje ciljeve Udruženje ostvaruje sprovođenjem sledećih zadataka:

 • Vodi evidenciju članova koji samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti primenjene umetnosti i dizajna
 • Udruženje daje obrazloženu ocenu o ispunjavanju merila i kriterijuma propisanih za upis u evideciju lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti primenjene umetnosti i dizajna.
 • Informisanje članova u svrhu stalnog stručnog usavršavanja i saradnje
 • Zastupanje članova Udruženja pri zaključivanju ugovora sa trećim licima i pružanje pomoći u zaštiti moralnih i materijalnih autorskih prava.
 • Organizovanje izdavačke delatnosti (monografije, katalozi, plakati, stručni bilteni) vezani za delatnost UPIDIV-a.
 • Organizovanje kongresa, simpozijuma, predavanja, seminara i kurseva iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna
 • Organizovanje evidencije i dokumentacione službe za pregled i bazu podataka za stručno izučavanje primenjene umetnosti i dizajna.
 • Afirmisanje delatnosti i stručnog ugleda članova
 • Podrška i učešće u društvenim akcijama koje doprinose ostvarivanju umetničkih i društveno priznatih vrednosti
 • Pružanje pomoći članstvu u rešavanju pitanja radnih prostora – ateljea, kao i stambenih problema
 • Davanje mišljenja i preporuka o elaboratima, delima i stavovima svih društvenih činilaca iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna, na zahtev svojih članova ili drugih institucija i ustanova
 • Obavljanje poslova marketinga za potrebe UPIDIV-a i njegovih članova.
 • Obavljanje i drugih poslova u funkciji ostvarivanja ciljeva radi kojih je Udruženje osnovano, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Sekcije UPIDIV-a[uredi | uredi izvor]

 1. Arhitektura i enterijer
 2. Dekorativno slikarstvo
 3. Dekorativnu plastika
 4. Dizajn tekstila
 5. Fotodizajn
 6. Grafički dizajn, ilustracija, strip i karikatura
 7. Industrijski dizajn
 8. Konzervacija i restauracija
 9. Kostimografija
 10. Pejzažna arhitektura
 11. Primenjeno vajarstvo
 12. Savremeno odevanje
 13. Scenografija
 14. Tapiserija
 15. Teorija likovne – primenjene umetnosti i dizajna
 16. Unikatna keramika
 17. Veb dizajn
 18. Članovi po pozivu
 19. Pridruženi članovi
 20. Sekcija: „kandidat za redovnog člana”

Galerija Forma[uredi | uredi izvor]

UPIDIV u okviru svog prostora raspolaže malom galerijom u kojoj se godišnje realizuje oko dvadesetak izložbi.

Izložbe[uredi | uredi izvor]

* Bijenalna izložba FORMA
Forme po godinama i mestu održavanja:
1965. „Forma 1” (20. II - 7. III) - „Studio M”, Novi Sad
1966. „Forma 2” (26. II - 10. III) - „Galerija Kulturnog centra Radivoj Ćirpanov”, Novi Sad
1967. „Forma 3” (10. VI - 30. VI) - Galerija Saveza slovačkih primenjenih umetnika - Bratislava (ČSSR)
1971. „Forma 4” (17. IV - 5. V) - Galerija Matice srpske, „Studio M” i Salon UPIDIV-a istovremeno sa V Kongresom SPID V Kongresom SPID YU-a, Novi Sad
1974. „Forma 5” ( 21. X - 10.XI) - Osnovna škola „Đorđe Natošević”, Novi Sad
1977. „Forma 6” (20. X - 25. XI) - „Studio M”, Novi Sad
1979. „Forma 7” (26. X - 25. XI) - Galerija „Lazar Vozarević”, Sremska Mitrovica
1981. „Forma 8” (16. XI - 26. XI) - SPC „ Vojvodina”, Novi Sad
1983. „Forma 9” (14. XI - 26. XI) - SP C „Vojvodina”, Novi Sad
1985. „Forma 10” (14. XII - 28.XII) - SPC „Vojvodina”, Novi Sad
1989. „Forma 11” (3 . XI - 24. XI) - Srpsko Narodno Pozorište, Novi Sad
1991. „Forma 12” (5. X - 5. XI) - Muzej Vojvodine, Novi Sad
1994. „Forma 13” (4. XI - 23. XI) - SPC Vojvodina, Novi Sad
1996. „Forma 14” (4. X - 30. XI) - Srpsko narodno pozorište, Novi Sad; „Likovni susret”, Subotica; Gradski muzej, Kikinda, galerija „Lazar Vozarević”, Sremska Mitrovica 1998. „Forma 15” (10. XII - 25. XII) - SPC „Vojvodina”, Novi Sad; „ Likovni susret”, Subotica
2000. „Forma 16” (3. X - 20. X) - SPC “Vojvodina”, Novi Sad; Narodni muzej, Kikinda; galerija , „ Likovni susret”, Subotica; Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska
2002. „Forma 17” (24. X - 8. XI) - Muzej Vojvodine, Novi Sad (21. I - 21.II); „Likovni susret”, Subotica
2004. „Forma 18” (4. XI - 14. XI) - Muzej Vojvodine, Novi Sad
2006. „Forma 19” (Novembar) - Muzej Vojvodine, Novi Sad
2009. „Forma 20” (16. I - 31. I) - Muzej Vojvodine, Novi Sad
2011. „Forma 21” (28. IV - 15. V) - Muzej Vojvodine, Novi Sad
2014. „Forma 22” (2. XII - 10. XII) - Izvršno veće Vojvodine, Novi Sad

* Samostalne izložbe članova
* Gostujuće izložbe

Nagrade koje udruženje dodeljuje[uredi | uredi izvor]

 • Velika zlatna forma,
 • Zlatno forma,
 • Diploma forma,
 • Pohvala forma

Članstvo u međunarodnim organizacijama[uredi | uredi izvor]

Udruženje je kolektivni član srodnih međunarodnih strukovnih organizacija ICSID International Council of Societtes of Industrial Design, ICOGRADA International Council of Graphic Design Associations, WCC World Craft Council, AIC Academie International de la Ceramique Geneve.

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Statut UPIDIV-a (jezik: srpski)

Literatura[uredi | uredi izvor]

 1. 30 godina UPIDIV-a,1994., CIP Katalogizacija u publikaciji Biblioteke Matice Srpske, Novi Sad, 013:72/76(497.113)"1964/1994” [1]
 2. Forma 19, Katalog izložbe 2006. [2]
 3. Forma 22, Katalog izložbe 2014. [3] COBISS.SR-ID 291321607
 4. 50 godina UPIDIV-a ”Na ramenima velikana”, 2014. [4] COBISS.SR-ID 292007175
 5. 50 godina UPIDIV-a ”50 godina primenjenih umetnosti u Vojvodini” tom 2, 2017. [5] COBISS.SR-ID 319975175

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]

 1. ^ [#] (jezik: srpski)
 2. ^ [1] (jezik: srpski)
 3. ^ [2] (jezik: srpski)
 4. ^ 50 godina UPIDIV-a Na ramenima velikana (jezik: srpski)
 5. ^ [3] (jezik: srpski)