Антоним

Из Википедије, слободне енциклопедије

Антоними су речи супротног значења, нпр.

 • црно-бело,
 • ноћ-дан,
 • лето-зима,
 • лаж-истина,
 • тврд-мек,
 • горе-доле

У лексичкој семантици, антоними су парови речи са инхеретно некомпатибилним бинарним односом. Појам некомпатибилности се овде односи на чињеницу да једна реч има супротно значење од друге.

Антоними су често симултано различити и слични по значењу. Они се типично разликују само у једној димензији значења, али су слични у већини других погледа. Постоје речи које немају супротност. На пример, животињске и биљне врсте немају бинарно супротне речи (осим могућих полних супротности као што је лав/лавица, етц.).

Литература[уреди]

 • Crystal, David. (2003). A dictionary of linguistics and phonetics (5th ed.). Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • Cruse, D. Alan. (1986). Lexical semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cruse, D. Alan. (1992). Antonymy revisited: Some thoughts on the relationship between words and concepts. In A. J. Lehrer & E. F. Kittay (Eds.), Frames, fields, and contrasts: New essays in semantic and lexical organization (pp. 289–306). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cruse, D. Alan. (2002). Paradigmatic relations of exclusion and opposition II: Reversivity. In D. A. Cruse, F. Hundsnurscher, M. Job, & P.-R. Lutzeier (Eds.), Lexikologie: Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen: Lexicology: An international handbook on the nature and structure of words and vocabularies (Vol. 1, pp. 507–510). Berlin: De Gruyter.
 • Cruse, D. Alan. (2004). Meaning in language: An introduction to semantics and pragmatics (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
 • Cruse, D. Alan; & Togia, Pagona. (1995). Towards a cognitive model of antonymy. Journal of Lexicology 1, 113-141.
 • Davies, M. (2007) ‘The Attraction of Opposites: The ideological function of conventional and created oppositions in the construction of in-groups and out-groups in news texts’, in Jeffries, L., McIntyre, D. and Bousfield, D. (eds) Stylistics and Social Cognition, pp. 79–100.
 • Jeffries, L. (2009, forthcoming) Opposition in Discourse: The Construction of Oppositional Meaning London: Continuum.
 • Jones, S. (2002), Antonymy: A Corpus-based perspective London and New York: Routledge.
 • Lehrer, Adrienne J. (1985). Markedness and antonymy. Journal of Linguistics, 21, 397-421.
 • Lehrer, Adrienne J. (2002). Paradigmatic relations of exclusion and opposition I: Gradable antonymy and complementarity. In D. A. Cruse, F. Hundsnurscher, M. Job, & P.-R. Lutzeier (Eds.), Lexikologie: Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen: Lexicology: An international handbook on the nature and structure of words and vocabularies (Vol. 1, pp. 498–507). Berlin: De Gruyter.
 • Lehrer, Adrienne J.; & Lehrer, Keith. (1982). Antonymy. Linguistics and Philosophy, 5, 483-501.
 • Lyons, John. (1963). Structural semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lyons, John. (1968). Introduction to theoretical linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lyons, John. (1977). Semantics (Vol. 1). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mettinger, Arthur. (1994). Aspects of semantic opposition in English. Oxford: Clarendon Press.
 • Murphy, M. Lynne. (2003). Semantic relations and the lexicon: Antonymy, synonymy, and other paradigms. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Palmer, F. R. (1976). Semantics: A new outline. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Saeed, John I. (2003). Semantics (2nd ed.). Malden, MA: Blackwell

Спољашње везе[уреди]