Википедија:Песак

Из Википедије, слободне енциклопедије
Logo Ableton Live-a

Ableton Live je softver za muzičku produkciju, kao i digitalna audio platforma za operativne sisteme Windows i Mac. Poslednje izdanje ovog programa jeste verzija 9, koja je izbačena 5. marta 2013. godine. Za razliku od mnogih ostalih muzičkih softvera, Live je dizajniran tako da bude i instrument za nastupe uživo, kao i alat za komponovanje, snimanje, aranžman, miks i mastering. Takođe se koristi od strane DJ-eva, jer pruža mogućnost sinhronizacije bitova, krosfejdera, kao i drugih efekata. On predstavlja jednu od prvih aplikacija koje su automatski mogle da sinhronizuju pesme.

Istorija[уреди]

Ableton Live napisan je u programskom jeziku C++, sa prvom verzijom izbačenom 2001. godine kao komercijalni softver. Uprkos popularnim verovanjima, Live nije predstavljao prototip softvera Max/MSP, iako većina audio uređaja jeste.

Izdanja Ableton Live-a[уреди]
 • Live 1 - 30.10.2001.
 • Live 1.5 - 28.04.2002.
 • Live 2 - 22.12.2002.
 • Live 2.1 - 24.07.2003.
 • Live 3 - 10.10.2003.
 • Live 4 - 28.07.2004.
 • Live 5 - 24.07.2005.
 • Live 5.2 - 10.04.2006.
 • Live 6 - 29.09.2006.
 • Live 7 - 29.11.2007.
 • Live 8 - 02.04.2009.
 • Live 8.2 - 22.09.2010.
 • Live 8.3 - 02.04.2012.
 • Live 9 - 05.03.2013.
 • Live 9.1 - 20.11.2013.
 • Live 9.2 - 29.06.2015.
 • Live 9.5 - 02.11.2015.
 • Live 9.6 - 03.02.2016.

Karakteristike[уреди]

Interfejs programa Ableton Live dizajniran je tako da omogućava korišćenje u živim nastupima, kao i za upotrebu u muzičkoj produkciji. Ovakva vrsta interfejsa dosta se razlikuje od ostalih platformi za produkciju zato što je očigledno da je dizajniran za rad na samo jednom ekranu. Određeni delovi interfejsa mogu se prikazati ili saktriti pomoću strelica koje se odnose na određeni segment. Live sada podržava kompenzovanu skrivenost za plug-inove, kao i za automatizacije u miksu.

Vrste pogleda[уреди]

Interfejs Ableton-a

Live je dizajniran za dve vrste pogleda, jedan za korišćenje uživo i drugi za pravljenje aranžmana. Prva vrsta pogleda uglavnom se koristi za organizaciju MIDI i audio klipova. Ti klipovi mogu se rasporediti u scene koji na taj način mogu biti reprodukovani u isto vreme. Npr. kanali koji su bubnjevi, bas i gitara mogu predstavljati jednu scenu. Kada prelazimo na sledeću scenu, koju npr. predstavlja bas linija sintisajzera, izvođač će reprodukovati tu scenu, aktivirajući klipove koji joj pripadaju. Od 6. verzije ovog programa ubačena je tzv. mogućnost "device racks" koja omogućava korisniku da lakše grupiše instrumente i efekte, kao i da mapira njegovo kontrolisanje korišćenjem makroa. Drugi pogled jeste pogled za aranžman, koji se koristi za snimanje kanala iz prethodnog pogleda i dalju manipulaciju njihove organizacije, aranžmana i rada sa efektima. Takođe se koristi i za izradu MIDI klipova ručnim putem, nešto za šta klasični kompozitori imaju više afiniteta. Ovaj pogled sličan je kao i kod ostalih tradicionalnih platformi za muzičku produkciju. Postoje dve vrste klipova: uzorci(semplovi) ili MIDI sekvence. MIDI pokreće note u instrumentima, kao i neke naknadno dodate virtuelne instrumente ili hardverske uređaje.

Instrumenti[уреди]

Ugrađeni[уреди]

Po defoltu, Live poseduje dva instrumenta - Impulse i Sampler.

 • Impulse predstavlja tradicionalni instrument u kojem možemo definisati osam različitih zvukova za okidanje, i svaki od njih zasniva se na pojedinačnom uzorku zvuka koji je izabran. Postoje i određeni efekti kojima ih možemo modifikovati kao što su npr. ekvalizacija, vrme paljenja i gašenja, promena frekvencije itd. Kada je odabir uzoraka zvukova definisan, ritam ili bit biće konstruisan u vidu MIDI sekvence.
 • Sampler je instrument za relativno lako korišćenje uzorkovanja. Radi na principu odabira jednog uzorka koji se modifikuje primenom različitih efekata. Dešava se da ovaj instrument ne okida uzorak istom brzinom kao i Impulse, ali prednost ovog instrumenta jeste što možemo promeniti osnovnu frekvenciju uzorka u vidu nota, npr. C3.
 • Drum Rack predstavlja sampler za bubnjeve. U ovom instrumentu možemo koristiti MIDI sekvence već postojaćih i definisanih samplera, u kojem umesto jednog imamo već definisanu grupu zvukova.


Dodatni hardverski instrumenti[уреди]

AKAI APC40

MIDI kontrola dizajnirana da lako funkcijoniše sa Aletonom jeste Akai APC40. Slična verzija, Akai APC20, izbačena je 2010. godine. Pored ovih postoji još stotine MIDI kontrolera koje su kompitabilne sa Abletonom, ali ova dva Akai proizvoda uspela su jako verno da mapiraju ovaj program na hardverskoj jedinici. Firma Novation Digital Music Systems napravila je tzv. "Lounchpad" koji takođe predstavlja dodatni uređaj za korišćenje uz Ableton. Ableton je takođe izradio i sopstveni jedinstven MIDI kontroler pod nazivom The Push.

Dodaci[уреди]

Postoji veliki broj dodatnih instrumenata koji se mogu kupiti odvojeno ili u sklobu Ableton paketa.

 • Amp - uređaj koji dodeljuje zvuku razne pojačavače, koja je najnoviji dodatak u verziji 8.2.
 • Sampler - unapređena verzija samplera.
 • Operator - FM Sintisajzer.
 • Electric - Instrument električnog klavira.
 • Tension - instrument za upravljanje gudačima.
 • Collision - instrument za upravljanje perkusija.
 • Analog - simulacija analognog sintisajzera.
 • Drum Machines - kolekcija emulatora za klasične pad-ove.
 • Session Drums - kolekcija uzorkovanih zvukova bubnja.
 • Latin Percussion - kolekcija uzorkovanih latinskih bubnjeva i lupova.
 • Essential Instruments Collection - velika kolekcija uzorkovanih akustičnih i električnih zvukova instrumenata.

Efekti[уреди]

Većina efekata u Abletonu su već poznati efekti u digitalnoj obradi audio signala, koji su prilagođeni interfejsu ovog programa. Oni su kreirani na taj način da se uklope u potrebe korisnika ovog programa - elektronskim muzičarima i DJ-evima, ali u nekim slučajevima i u snimateljima zvuka. Efekti koji postoje u Abletonu sadržani su u dve kategorije: MIDI i Audio efekti, od kojih audio efekata ima znatno više.

Rad sa audio klipovima[уреди]

Ableton Live uživo - DJ Sasha

Shodno sa instrumentima koji su prethodno pomenuti, Ableton može da radi i sa semplovima. Live pokušava da analizira uzorke kako bi odredio sam njihov tempo, tj. bpm - broj bitova u jedoj minuti. To omogućava semplovima u Abletonu da se prilagode lupovima i globalnom tempu pesme. Postoje i dodatne opcije koje se koriste da isprave ili izmene pozicije određenih delova bita u semplu. Neki izvođači, kao i onlajn prodavnice izbacuju kolekcije uzoraka zvukova sa unapred određenim tempom kao i postavljenim markerima za njihovo prilagođavanje. Uz analizirane audio fajlove ide i tzv "analysis file" koji predstavlja Abletonov format. Ableton takođe podržava konvertovanje Audio u MIDI format pri čemu koristi jednu od tri metode - prema melodiji, harmoniji ili ritmu.

Envelope[уреди]

Skoro svi parametri u Abletonu mogu biti automatizovani pomoću енвелопе koje mogu biti crtane na pojedinačnim klipovima ili na celokupnom aranžmanu. Jedan od najočiglednjeg primera jeste podešavanje samog nivoa signala, ali pored toga vrši se podešavanje i ostalih sitnijih parametara kao što su podešavanje frekvencije filtra, količina zvuka reverba, itd.

Spoljašnje veze[уреди]