Групна кохезија

Са Википедије, слободне енциклопедије

Групна кохезија су силе које држе чланове групе на окупу услед узајамног афективног привлачења, заједничких интереса, норми и привржености заједници чланова групе.[1] Групна кохезија се манифестује у чврстини и стабилности групе, осећању заједништва и узајамне солидарности чланова, као и у отпорности групе на силе дезорганизације и спољне притиске.[2]

Дефиниције[уреди | уреди извор]

Од новолатинског cohaesio и француског cohésion, у физици, кохезија значи „сила која уједињује молекуле течности или чврсте материје”. Стога, постоје различити начини да се дефинише групна кохезија, у зависности од тога како истраживачи концептуализују овај концепт. Међутим, већина истраживача дефинише кохезију као посвећеност задатку и међуљудску привлачност према групи.[3][4]

Кохезија се може прецизније дефинисати као тенденција да група буде у јединству док ради на циљу или да задовољи емоционалне потребе својих чланова.[4] Ова дефиниција укључује важне аспекте кохезивности, укључујући њену мултидимензионалност, динамичну природу, инструменталну основу и емоционалну димензију.[4] Њена вишедимензионалност се односи на то како је кохезија заснована на многим факторима. Њена динамичка природа се односи на то како се постепено мења током времена у својој снази и облику од тренутка када је група формирана до тренутка када је група распуштена. Њена инструментална основа се односи на то како се људи кохерирају за неку сврху, било да је то за задатак или из друштвених разлога. Њена емоционална димензија се односи на то колико је кохезија угодна члановима групе. Ова дефиниција се може генерализовати на већину група које карактерише дефиниција групе о којој је било речи горе. Ове групе обухватају спортске тимове, радне групе, војне јединице, групе братстава и друштвене групе.[4] Међутим, важно је напоменути да други истраживачи тврде да се кохезија не може генерализовати у многим групама.[5][6]

Фактори[уреди | уреди извор]

Снаге које збилжавају чланове групе заједно могу бити позитивне (награде засноване на групи) или негативне (ствари изгубљене након изласка из групе). Главни фактори који утичу на кохезивност групе су: сличност чланова,[7][8] величина групе,[9] тешкоћа уласка,[10] успех групе[11][12] и спољна конкуренција и претње.[13][14] Често ови фактори делују кроз побољшање идентификације појединаца са групом којој припадају, као и њихова уверења о томе како група може да испуни њихове личне потребе.

Сличност чланова групе[уреди | уреди извор]

Сличност чланова групе има различите утицаје на групну кохезивност у зависности од тога како се дефинише овај концепт. Лот и Лот, који су 1965. године помињали међуљудску привлачност као групну кохезивност, извршили су опсежан преглед литературе и открили да сличности појединаца по пореклу (нпр. раса, етничка припадност, занимање, старост), ставови, вредности и особине личности имају генерално позитивну повезаност са групном кохезивношћу.[15]

С друге стране, из перспективе друштвене привлачности као основе групне кохезивности, сличност међу члановима групе је знак да појединци категоришу себе и друге у унутрашњу или у спољну групу.[16] У овој перспективи, што више појединци осећају прототипну сличност између себе и других чланова групе, то ће кохезивност групе бити јача.[16]

Поред тога, слична позадина чини вероватнијим да чланови деле сличне ставове о различитим питањима, укључујући циљеве групе, методе комуникације и врсту жељеног вођства. Генерално, већа сагласност међу члановима о групним правилима и нормама резултира већим поверењем и са мање дисфункционалних сукоба. Ово, заузврат, јача и емоционалну и извршну кохезивност.[17]

Величина групе[уреди | уреди извор]

Мале групе су кохезивније од великих група. Ово је често узроковано друштвеним лењошћу, теоријом која каже да ће поједини чланови групе заправо уложити мање напора, јер верују да ће други чланови надокнадити недостатак. Утврђено је да се социјална лењост елиминише када чланови групе верују да се њихове индивидуалне перформансе могу идентификовати, што је много више случај у мањим групама.[18]

Перформансе[уреди | уреди извор]

Студије су показале да кохезија може да узрокује перформансе и да перформансе могу да узрокују кохезију.[19][20] Већина мета-анализа (студија које су сумирале резултате многих студија) је показала да постоји веза између кохезије и учинка.[3][4][21][22] Ово је случај чак и када је кохезија дефинисана на различите начине.[3] Када се кохезија дефинише као привлачност, она је боље повезана са перформансама.[3] Када се дефинише као посвећеност задатку, такође је у корелацији са учинком, мада у мањем степену од кохезије као привлачности.[3] Није спроведено довољно студија са кохезијом дефинисаном као групни понос. Генерално, кохезија дефинисана на све ове начине била је позитивно повезана са учинком.[3]

Што се тиче групне продуктивности, привлачност и групни понос вероватно нису довољни. In regards to group productivity, having attraction and group pride may not be enough.[3][22] Неопходно је имати посвећеност задатку да би се остварила продуктивност. Штавише, групе са високим циљевима учинка биле су изузетно продуктивне.[4][23][24][25][26]

Међутим, важно је напоменути да се веза између кохезије и учинка може разликовати у зависности од природе групе која се проучава. Неке студије које су се фокусирале на овај однос довеле су до различитих резултата. На пример, студија спроведена о вези између кохезије и учинка у владином одељењу за социјалне услуге открила је ниску позитивну повезаност између ове две варијабле, док је једна засебна студија о групама у данској војној јединици пронашла високу негативну повезаност између ове две варијабле.[27]

Задовољство чланова[уреди | уреди извор]

Студије су показале да су људи у кохезивним групама пријавили више задовољства од чланова некохезивне групе.[28][29][30] Ово је случај у многим окружењима, укључујући индустријска, атлетска и образовна окружења. Чланови у кохезивним групама су такође оптимистичнији и мање пате од друштвених проблема од оних у некохезивним групама.[31]

Једна студија је укључивала тим зидара и столара који су радили на изградњи станова.[32] Првих пет месеци њихов супервизор је формирао групе у којима ће радити. Ове групе су се мењале током пет месеци. Ово је требало да помогне људима да упознају све који раде на овом развојном пројекту и природно су се појавиле свиђања и несвиђања људи око њих. Експериментатор је затим формирао кохезивне групе групишући људе који су се допадали једни другима. Установљено је да су зидари и столари били задовољнији када су радили у кохезивним групама. Као што је цитирао један од радника, „посао је занимљивији када имате другара који ради са вама. То вам се свакако много више допада."[32]:183

Емоционално прилагођавање[уреди | уреди извор]

Људи у кохезивним групама доживљавају боље емоционално прилагођавање. Посебно, људи доживљавају мање анксиозности и напетости.[33][34] Такође је откривено да се људи боље носе са стресом када припадају кохезивној групи.[35][36]

Теорија привржености такође тврди да адолесценти са проблемима у понашању немају блиске међуљудске односе, већ имају површне.[37] Многе студије су откриле да је особа без блиских односа са вршњацима изложена већем ризику од проблема емоционалног прилагођавања тренутно и касније у животу.[38]

Иако људи могу да доживљавају боље емоције у кохезивним групама, они се такође могу суочити са многим захтевима за своје емоције, као што су они који су резултат жртвеног јарца и непријатељства.[39][40]

Конформациони притисци[уреди | уреди извор]

Људи у кохезивним групама имају већи притисак да се прилагоде него људи у некохезивним групама. Теорија групног мишљења сугерише да притисци ометају групу да критички размишља о одлукама које доноси. Ђиордано је 2003. године сугерисао да је то зато што људи унутар групе често комуницирају једни с другима и стварају мноштво могућности за утицај.[41] То је такође зато што особа унутар групе доживљава друге чланове као сличне себи и стога је спремнија да подлегне притисцима конформитета. Други разлог је тај што људи цене групу и стога су спремнији да се препусте притиску конформизма да би одржали или унапредили своје односе.

Илегалне активности су произашле из притисака на усклађеност унутар групе. Хајни је 2001. године открио да је степен у којем се група пријатеља бави незаконитим активностима предиктор нечијег учешћа у илегалним активностима.[42] Ово је било случај чак и након што је претходно понашање појединца контролисано и друге контроле су биле постављене. Штавише, они са пријатељима који су се сви бавили нелегалним активностима су највероватније и сами учествовали у незаконитим активностима. Друга студија је открила да адолесценти без пријатеља нису учествовали у толико илегалних активности као они са барем једним пријатељем.[43] Друге студије су пронашле сличне резултате.[44][45][46][47][48]

Референце[уреди | уреди извор]

 1. ^ Forsyth, D.R. (2010). „Components of cohesion”. Group Dynamics, 5th Edition. Wadsworth: Cengage Learning. стр. 118–122. 
 2. ^ Dyaram, Lata; T.J. Kamalanabhan (2005). „Unearthed: The Other Side of Group Cohesiveness” (PDF). J. Soc. Sci. 10 (3): 185—190. 
 3. ^ а б в г д ђ е Beal, D. J.; Cohen, R.; Burke, M. J.; McLendon, C. L. (2003). „Cohesion and performance in groups: A meta-analytic clarification of construct relation”. Journal of Applied Psychology. 88 (6): 989—1004. PMID 14640811. S2CID 1342307. doi:10.1037/0021-9010.88.6.989. 
 4. ^ а б в г д ђ Carron, A.V.; Brawley, L.R. (2000). „Cohesion: Conceptual and measurement issues”. Small Group Research. 31 (1): 89—106. S2CID 220367599. doi:10.1177/104649640003100105. 
 5. ^ Cota, A. A.; Dion, K. L.; Evans, C. R. (1993). „A reexamination of the structure of the Gross Cohesiveness Scale”. Educational and Psychological Measurement. 53 (2): 499—506. S2CID 144603957. doi:10.1177/0013164493053002019. 
 6. ^ Cota, A.A.; Evans, C.R.; Dion, K.L.; Kilik, L.; Longman, R.S. (1995). „The structure of group cohesion”. Personality and Social Psychology Bulletin. 21 (6): 572—580. S2CID 143923288. doi:10.1177/0146167295216003. 
 7. ^ Barnett, William P.; Caldwell, David F.; O'Reilly; Charles A., III (1989). „Work Group Demography, Social Integration, and Turnover” (PDF). Administrative Science Quarterly. Cornell University. 34: 21—37. JSTOR 2392984. doi:10.2307/2392984. Архивирано из оригинала (PDF) 2010-07-11. г. 
 8. ^ Tajfel, Henri (1982). Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge University Press. стр. 25—29. ISBN 9780521153652. 
 9. ^ Carron A. V.; Spink, K.S. (1995). „The group-size cohesion relationship in minimal groups”. Small Group Research. 26 (1): 86—105. S2CID 144462941. doi:10.1177/1046496495261005. 
 10. ^ Gerard, H. B.; Mathewson, G. C. (1966). „The effect of severity of initiation on liking for a group: A replication”. Journal of Experimental Social Psychology. 2 (3): 278—287. doi:10.1016/0022-1031(66)90084-9. 
 11. ^ Zaccaro, S. J.; McCoy, M. C. (1988). „The Effects of Task and Interpersonal Cohesiveness on Performance of a Disjunctive Group Task”. Journal of Applied Social Psychology. 18 (10): 837—851. doi:10.1111/j.1559-1816.1988.tb01178.x. 
 12. ^ Murphy, Shane M. (1995). Shane M. Murphy, ур. Sport Psychology Interventions. стр. 154—157. 
 13. ^ William R. Thompson; David P. Rapkin (децембар 1981). „Collaboration, Consensus, and Détente: The External Threat-Bloc Cohesion Hypothesis”. The Journal of Conflict Resolution. 25 (4): 615—637. JSTOR 173912. 
 14. ^ Rempel, Martin W; Fisher, Ronald J. (јул 1997). „Perceived Threat, Cohesion, and Group Problem Solving in Intergroup Conflict”. International Journal of Conflict Management. 8 (3): 216—234. doi:10.1108/eb022796. 
 15. ^ Lott, A. J.; Lott, B. E. (1965). „Group cohesiveness as interpersonal attraction: a review of relationships with antecedent and consequent variables” (PDF). Psychol. Bull. 64 (4): 259—309. PMID 5318041. doi:10.1037/h0022386. 
 16. ^ а б Hogg, M. A. (1993). „Group cohesiveness: A critical review and some new directions”. European Review of Social Psychology. 4 (1): 85—111. doi:10.1080/14792779343000031. 
 17. ^ Fonseca, Xavier; Lukosch, Stephan; Brazier, Frances (2018-07-16). „Social cohesion revisited: a new definition and how to characterize it”. Innovation: The European Journal of Social Science Research. 32 (2): 231—253. ISSN 1351-1610. S2CID 150284711. doi:10.1080/13511610.2018.1497480Слободан приступ. 
 18. ^ Feltz, D.L. (1992). „Understanding motivation in sport: a self efficacy perspective”. Ур.: G.C. Roberts. Motivation in sport and exercise. стр. 107—128. 
 19. ^ Forsyth, D.R.; Zyzniewski, L.E.; Giammanco, C.A. (2002). „Responsibility diffusion in cooperative collectives”. Personality and Social Psychology Bulletin. 28 (1): 54—65. S2CID 5738250. doi:10.1177/0146167202281005. 
 20. ^ Mullen, Brian; Carolyn Copper (март 1994). „The Relation Between Group Cohesiveness and Performance: An Integration” (PDF). Psychological Bulletin. 115 (2): 217. S2CID 145115867. doi:10.1177/1046496406287311. Архивирано из оригинала 8. 4. 2013. г. 
 21. ^ Oliver, Laurel W. (1988). „The Relationship of Group Cohesion to Group Performance: A Research Integration Attempt”. Alexandria, VA: U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, 11, 13. Архивирано из оригинала 8. 4. 2013. г. 
 22. ^ а б Gully, S.M.; Devine, D.J.; Whitney, D.J. (1995). „A meta-analysis of cohesion and performance: Effects of level of analysis and task interdependence”. Small Group Research. 26 (6): 497—520. S2CID 220319732. doi:10.1177/1046496412468069. 
 23. ^ Seashore, S.E. (1954). Group cohesiveness in the industrial work group (PDF) (Извештај). Ann Arbor, MI: Institute for Social Research. Архивирано из оригинала (PDF) 16. 06. 2022. г. Приступљено 10. 04. 2023. 
 24. ^ Langfred, C.W. (1998). „Is group cohesiveness a double-edged sword? An investigation of the effects of cohesiveness on performance”. Small Group Research. 29 (1): 124—143. S2CID 145369559. doi:10.1177/1046496498291005. 
 25. ^ Berkowitz, L. (1954). „Group standards, cohesiveness, and productivity”. Human Relations. 7 (4): 509—519. S2CID 145346687. doi:10.1177/001872675400700405. 
 26. ^ Gammage, K.L.; Carron, A.V.; Estabrooks, P.A. (2001). „Team cohesion and individual productivity: The influence of the norm for productivity and the identifiability of individual effort”. Small Group Research. 32 (1): 3—18. S2CID 144716627. doi:10.1177/104649640103200101. 
 27. ^ Casey-Campbell, Milly; Martens, Martin (јун 2009). „Sticking it all together: A critical assessment of the group cohesion–performance literature”. International Journal of Management Reviews. 11 (2): 223—246. S2CID 143448147. doi:10.1111/j.1468-2370.2008.00239.x. 
 28. ^ Hogg, M. A. (1992). The Social Psychology of Group Cohesiveness. New York: New York University Press. ISBN 978-0745010625. 
 29. ^ Hackman, J.R. (1992). „Group influences on individuals in organizations”. Ур.: M.D. Dunnett; L.M. Hough. Handbook of industrial and organizational psychology. 3 (2nd изд.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. стр. 199—267. 
 30. ^ Hare, A.P. (1976). Handbook of small group research (2nd изд.). New York: Free Press. 
 31. ^ Hoyle, R. H.; Crawford, A.M. (1994). „Use of individual-level data to investigate group phenomena: Issues and strategies”. Small Group Research. 25 (4): 464—485. S2CID 145779011. doi:10.1177/1046496494254003. 
 32. ^ а б Van Zelst, R.H. (1952). „Sociometrically selected work teams increase production”. Personnel Psychology. 5 (3): 175—185. doi:10.1111/j.1744-6570.1952.tb01010.x. 
 33. ^ Myers, A.E. (1962). „Team competition, success, and the adjustment of group members”. Journal of Abnormal and Social Psychology. 65 (5): 325—332. PMID 13936942. doi:10.1037/h0046513. 
 34. ^ Shaw, M.E.; Shaw, L.M. (1962). „Some effects of sociometric grouping upon learning in a second grade classroom”. Journal of Social Psychology. 57 (2): 453—458. doi:10.1080/00224545.1962.9710941. 
 35. ^ Bowers, C.A.; Weaver, J.L.; Morgan, B.B., Jr. (1996). „Moderating the performance effects of stressors”. Ур.: J.E. Driskell; E. Salas. Stress and human performance. Mahwah, NJ: Erlbaum. стр. 163—192. ISBN 1134771827. 
 36. ^ Zaccaro, S.J.; Gualtieri, J.; Minionis, D. (1995). „Task cohesion as a facilitator of team decision making under temporal urgency." Military Psychology, 7”. Military Psychology. 7 (2): 77—93. doi:10.1207/s15327876mp0702_3. 
 37. ^ Hirschi T (1969). Causes of Delinquency. Berkeley: Univ. Cal. Press. ISBN 978-0520019010. 
 38. ^ Bukowski WM, Cillessen AH (1998). Sociometry Then and Now: Building on Six Decades of Measuring Children's Experiences with The Peer Group: New Directions for Child. Jossey-Bass. ISBN 978-0787912475. 
 39. ^ French, J.R.P. Jr. (1941). „The disruption and cohesion of groups”. Journal of Abnormal and Social Psychology. 36 (3): 361—377. doi:10.1037/h0057883. 
 40. ^ Pepitone, A.; Reichling, G. (1955). „Group cohesiveness and the expression of hostility”. Human Relations. 8 (3): 327—337. S2CID 146649549. doi:10.1177/001872675500800306. 
 41. ^ Giordano, P.C. (2003). „Relationships in adolescence”. Annual Review of Sociology. 29 (1): 257—281. doi:10.1146/annurev.soc.29.010202.100047. 
 42. ^ Haynie, D.L. (2001). „Delinquent peers revisited: does network structure matter?”. American Journal of Sociology. 106 (4): 1013—57. CiteSeerX 10.1.1.492.4909Слободан приступ. JSTOR 10.1086/320298. S2CID 144262731. doi:10.1086/320298. 
 43. ^ Demuth S. (1997). „Understanding the "loner": Delinquency and the peer, family, and school relations of adolescents with no close friendships”. Youth & Society. 35 (3): 366—392. S2CID 143494449. doi:10.1177/0044118X03255027.  Presented at Am. Soc. Criminol. Meet., Chicago, IL
 44. ^ Giordano PC, Cernkovich SA, Pugh M (1986). „Friendships and delinquency”. Am. J. Sociol. 91 (5): 1170—202. JSTOR 2780125. S2CID 144997609. doi:10.1086/228390. 
 45. ^ Kandel, D.B. (1991). „Friendship networks, intimacy and illicit drug use in young adulthood: a comparison of two competing theories”. Criminology. 29 (3): 441—69. doi:10.1111/j.1745-9125.1991.tb01074.x. 
 46. ^ Pleydon, A.P.; Schner, J.G. (2001). „Female adolescent friendship and delinquent behavior”. Adolescence. 36 (142): 189—205. PMID 11572300. 
 47. ^ Dishion, T.J.; Andrews, D.W.; Crosby L. (1995). „Anti-social boys and their friends in early adolescence: relationship characteristics, quality, and interactional process”. Child Development. 66 (1): 139—51. JSTOR 1131196. PMID 7497821. doi:10.2307/1131196. 
 48. ^ Wilkinson, D.L. (2001). „Violent events and social identity: specifying the relationship between respect and masculinity in inner-city youth violence”. Ур.: D.A. Kinney. Sociological Studies of Children and Youth. 8. New York: Elsevier. стр. 235—69. ISBN 978-0-7623-0051-8. doi:10.1016/S1537-4661(01)80011-8. 

Литература[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]