Дисоцијација

С Википедије, слободне енциклопедије

Дисоцијација је реверзибилно разлагање материје под утицајем спољашњег агенса. Може бити:

  • термичка — повратан процес разлагања молекула на атоме и групе атома. Степен дисоцијације расте са порастом температуре. Збива се и на нижим температурама у малом износу, a при загревању изражава се осетно или знатно; Степен дисоцијације показује који се део од укупног броја молекула разложио. Може се дешавати код гасовитих, течних и чврстих супстанци; пример: дисоцијација водене паре на водоник и кисеоник на врло високим температурама;
  • електролитичка — повратан процес разлагања молекула, најчешће јонских кристала, на позитивно и негативно наелектрисане честице, јоне, под утицајем молекула растварача; пример: дисоцијација киселина, база и соли у воденим растворима;
  • фотодисоцијација;
  • Степен дисоцијације је однос броја разложених молекула и укупног броја молекула.