ИЦС

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Међународна класификација стандарда или ИЦС (енгл. International Classification for Standards) развијена је раних деведесетих година 20. века са циљем да олакша размену података и информација на подручју стандардизације.

ИЦС представља основу за уређење структуре каталога међународних, регионалних и националних стандарда и других нормативних докумената, као и база података о стандардима, библиотечких каталога итд. Прво издање ове публикације Међународна организација за стандардизацију (ИСО) објавила је 1992. године, а прво издање на српском језику појавило се 1995. године.

Циљ ИЦС-а[уреди]

ИЦС (Међународна класификација стандарда) треба да служи као основ за структуру каталога међународних, регионалних и националних стандарда и других нормативних докумената, као и база за њихово наручивање. Такође може послужити за класификовање стандарда и нормативних докумената у базама података, библиотекама итд.

ИЦС треба да олакша усаглашавање информација и средстава за наручивање стандарда, као што су каталози, селективне листе, библиографије и базе података на магнетним и оптичким медијумима и да на тај начин на светском нивоу промовише широку употребу међународних, регионалних и националних стандарда и других нормативних докумената.

Структура ИЦС-а[уреди]

За потребе овог документа, општи термин „стандард“ примењује се на све међународне, регионалне и националне нормативне документе, као што су стандарди, технички извештаји, стандардизовани профили, техничке спецификације, технички прописи, упутства, кодекси праксе, оцене технолошких трендова итд., као и на нацрте тих докумената.

ИЦС је хијерархијска класификација која се састоји од три нивоа:

 • Ниво 1 обухвата 40 подручја активности у стандардизацији, као што су нпр. друмска возила, пољопривреда, металургија. Свако подручје има двоцифрену одредницу, нпр.: 43 ДРУМСКА ВОЗИЛА
 • Подручја су подељена у 392 подгрупе које чине ниво 2. Одредница сваке групе састоји се од одреднице подручја и од троцифреног броја одвојеног тачком од броја подручја, нпр.: 43.040 Системи друмских возила.JUGOSLOVENSKI
 • Од 392 групе, њих 127 се даље дели на 909 подгрупа које чине ниво 3. Одредница подгрупе састоји се од одреднице групе и од двоцифреног броја одвојеног тачком од броја групе, нпр.: 43.040.20 Уређаји за осветљавање, сигнализацију и упозоравање

Све групе подељене у подгрупе садрже, уз неколико изузетака, подгрупу која обухвата предмет те групе у целини. Такве подгрупе са општим предметом имају ознаке које се завршавају са ".01". На пример, група: 07.100 Микробиологија - садржи као прву подгрупу: 07.100.01 Микробиологија уопште у коју морају да се укључе стандарди који обухватају подручје микробиологије уопште, као на пример стандард: ИСО 7954:1987, Микробиологија – Опште упутство за одређивање броја квасаца и плесни – Техника бројања колонија на 25 °C, док стандарди који обухватају медицинску микробиологију, микробиологију воде или микробиологију хране морају да се укључе тим редоследом у друге посебне подгрупе: 07.100.10, 07.100.20 или 07.100.30JUGOSLOVENSKI '

Листа ИЦС подручја[уреди]

 • 01 ОПШТЕ. ТЕРМИНОЛОГИЈА. СТАНДАРДИЗАЦИЈА. ДОКУМЕНТАЦИЈА
 • 03 УСЛУГЕ. ОРГАНИЗАЦИЈА КОМПАНИЈЕ, УПРАВЉАЊЕ И КВАЛИТЕТ. АДМИНИСТРАЦИЈА. ТРАНСПОРТ. СОЦИОЛОГИЈА
 • 07 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНЕ НАУКЕ
 • 11 ТЕХНОЛОГИЈА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА
 • 13 ЖИВОТНА СРЕДИНА. ЗАШТИТА ЗДРАВЉА. БЕЗБЕДНОСТ
 • 17 МЕТРОЛОГИЈА И МЕРЕЊЕ. ФИЗИЧКЕ ПОЈАВЕ
 • 19 ИСПИТИВАЊЕ
 • 21 МАШИНЕ И МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОПШТУ УПОТРЕБУ
 • 23 ПНЕУМАТСКИ ХИДРАУЛИЧКИ СИСТЕМИ И КОМПОНЕНТЕ ЗА ОПШТУ УПОТРЕБУ
 • 25 ПРОИЗВОДНО ИНЖЕЊЕРСТВО
 • 27 ПРЕТВАРАЊЕ И ПРЕНОС ЕНЕРГИЈЕ И ТОПЛОТЕ
 • 29 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
 • 31 ЕЛЕКТРОНИКА
 • 33 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ. АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКА
 • 35 ИНФОРМАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА. КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ
 • 37 ТЕХНОЛОГИЈА СЛИКЕ
 • 39 ПРЕЦИЗНА МЕХАНИКА. ДРАГУЉАРСТВО
 • 43 ДРУМСКА ВОЗИЛА
 • 45 ИНЖЕЊЕРСТВО ШИНСКОГ САОБРАЋАЈА
 • 47 БРОДОГРАДЊА И БРОДСКА ПОСТРОЈЕЊА
 • 49 ВАЗДУХОПЛОВСТВО И КОСМОНАУТИКА
 • 53 ОПРЕМА ЗА РУКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛИМА
 • 55 ПАКОВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА РОБЕ
 • 59 ТЕХНОЛОГИЈА ТЕКСТИЛА И ТЕХНОЛОГИЈА КОЖЕ
 • 61 ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ
 • 65 ПОЉОПРИВЕДА
 • 67 ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
 • 71 ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА
 • 73 РУДАРСТВО И МИНЕРАЛИ
 • 75 НАФТА И СРОДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • 77 МЕТАЛУРГИЈА
 • 79 ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА
 • 81 ИНДУСТРИЈА СТАКЛА И ИНДУСТРИЈА КЕРАМИКЕ
 • 83 ИНДУСТРИЈА ГУМЕ И ИНДУСТРИЈА ПЛАСТИЧНИХ МАСА
 • 85 ТЕХНОЛОГИЈА ПАПИРА
 • 87 ИНДУСТРИЈА БОЈА И ЛАКОВА
 • 91 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ВИСОКОГРАДЊА.
 • 93 ГРАЂЕВИНАРСТВО (грађевински и инжењерски објекти)
 • 95 ВОЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО
 • 97 ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И КОМЕРЦИЈАЛНА ОПРЕМА. ОДМОР И РАЗОНОДА. СПОРТОВИ

Спољашње везе[уреди]