Категорија:Енигматика

Енигматика је вештина састављања и решавања загонетки (енигми). Назив је настао од грчког придева ainigmatikos: загонетан.